Du er her:

StatoilHydro har nå vedtatt et forelegg på to millioner kroner etter et oljeutslipp i 2005, melder SFT. - Lommerusk, sier Naturvernforbundets Lars Haltbrekken.

Statens forurensningstilsyn (SFT) anmeldte Statoil etter at oljeselskapet unnlot å samle opp oljen etter oljeutslippet på Nornefeltet i 2005. Da havnet 340 kubikkmeter olje i sjøen som følge av at en manuell ventil i systemet sto i feil posisjon. Dette er et av de største utslippene på norsk kontinentalsokkel.

- Viktig signal
– En operativ og fungerende beredskap er en viktig forutsetning for å redusere risikoen ved olje- og gassutvinning. Forelegget til StatoilHydro gir et viktig signal til andre virksomheter om at brudd på regelverket straffes hardt, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

SFT anmeldte Statoil for brudd på kravet om én times responstid for beredskapen mot akutt forurensning. SFT mener overtredelsen var sterkt medvirkende til at oljen ikke ble samlet opp.

- Lommerusk
Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken mener det burde koste mer å forurense sårbare havområder.

- To millioner er lommerusk for StatoilHydro. Det har vært flere uhell de siste årene. Det kan tyde på at straffene ikke har vært strenge nok til å virke skjerpende på oljebransjen. Her bør det være grunnlag for å øke straffenivået betydelig, sier Haltbrekken.

Forelegget er ilagt av Rogaland statsadvokatembete. Det er nå vedtatt av StatoilHydro.

Utslippet på Nornefeltet 23. november 2005 er blant de største på norsk kontinentalsokkel. 340 kubikkmeter olje ble sluppet ut. (Foto: StatoilHydro)

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler