Du er her:

Natur & Miljø Bulletin

Mystisk elgdød øker

En dødelig elgsykdom sprer seg i Sverige. Foreløpig er over tusen dyr døde, og smitten er på vei mot Norge. Naturvernmyndighetene følger situasjonen nøye.

N&M Bulletin

Jens Petter Toldnæs

Den såkalte Älvsborg-syken har fått sitt navn fra Älvsborgslän i Sverige, der den først ble oppdaget. Sykdommen rammer elg og har i løpet av en ti-års periode tatt livet av over tusen dyr.

Nå øker antallet døde dyr kraftig, samtidig som sykdommen har endret seg til det verre. Mens døde dyr tidligere har vært kraftig avmagret, blir tilsynelatende livskraftige dyr nå funnet døde med kraftig oppsvulmet hjerte. Sykdommen har spredd seg til Skaraborgs län, og trolig også over til Norge.

Ifølge overveterinær Gudbrand Stuve ved Veterinærinstituttet, er det veldig uklart hva som forårsaker den svenske elgdøden. Forskerne jobber ut fra to hypoteser, enten er det snakk om et hittil ukjent virus, eller en mangel på viktige sporstoffer.

Ikke Aids

--Det kan være en infeksjonssykdom forårsaket av et virus. Det jobbes nå med å isolere virus fra syke dyr for å se om disse kan skade friske individer, sier Stuve. Den svenske avisen MiljøAktuellt omtaler viruset som et HIV-lignende virus, men Stuve er redd for at dette kan virke for dramatisk. --Selv om det er et virus, behøver ikke det å bety at elgen har en AIDS-lignende sykdom sier han.

Mangelsykdom

Den andre hypotesen går ut på at elgen mangler enkelte viktige stoffer, som kobber og krom. Kalking i sure vassdrag kan forårsake slike mangler. Stuve presiserer at de foreløpig vet altfor lite til å kunne bevise dette. Hypotesen styrkes ved at døde elger i Sverige har beinskjørhet. Dette er funnet igjen hos elg på Sørlandet, et område hvor det har vært kalket i mange år.

Beredskapsplan i Norge

--Vi har løpende beredskap når det gjelder Älvsborgsyken. Dersom det er en infeksjonssykdom, er det bare et tidsspørsmål før den kommer til Norge, så sant den ikke er her alt, sier Stuve. Skulle dette skje har Direktoratet for naturforvaltning satt av penger til å sikre materiale fra elg. Stuve ber folk som ferdes i skog og mark om å være spesielt oppmerksomme på syke elger.


Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler