Du er her:

Funn av garveren førte til full stans i planleggingen av en skole og et idrettsanlegg i Arendal. Nå viser seg at det var falsk alarm. Dette er historien om Norges mektigste bille.

Den er ikke mer enn drøye fire centimeter lang. Likevel har den i flere måneder spilt kommunepolitikere og utbyggere i Arendal ut på sidelinjen. Kommunedelplanen er sendt på ny høring. Nye konsekvensutredninger er gjort. Undersøkelser er gjennomført. Alt sammen fordi Per Lauvdal i januar meldte at han hadde funnet tre eksemplarer av billen for atten år siden. Funnet ble gjort på Myra, akkurat der kommunen har planlagt en ny videregående skole og idrettsanlegg. Nå viser imidlertid nye undersøkelser på byggetomten at stedet ikke er noe typisk leveområde for billen.

Ikke habitat for garvere
— Det er gjort en vurdering som konkluderer med at stedet ikke er habitat for garveren, sier Ingunn Løvdal ved Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust-Agder.

Fylkesmannen kommer derfor ikke til å komme med noen innsigelse mot byggeplanene. Det betyr at planleggingen kan gå sin gang.

— Men hadde det blitt påvist garvere på stedet, ville vi satt foten ned. Vi krever også at det skal gjennomføres en kartlegging for garvere ved andre utbygginger i området, sier Løvdal.

Fylkesmannen fikk melding om funnet av den sjeldne billen i begynnelsen av januar. Etter en befaring på stedet beordret Fylkesmannen full stans i skoleplanen, som har et samlet budsjett på 500 millioner kroner. En halv milliard tilsidesatt av et insekt! Hva er det som gir garveren slik makt?

Kritisk truet
Garveren er en av Norges mest sjeldne biller. Den står som kritisk truet på rødlisten og er bare funnet syv ganger i Norge siden 1945. Seks av observasjonene er gjort i Arendal, den syvende i Risør. Garveren ble sist sett i Arendal i 2003.

— På generelt grunnlag kan jeg si at det åpenbart er av nasjonal interesse å få tatt vare på et område dersom det påvises at dette er biotop for en så truet art, uttalte seniorrådgiver Svein Båtvik i Direktoratet for naturforvaltning i Agderposten.

Lokalt har saken skapt stor debatt. At en bille skulle kunne stanse hele prosjektet, var vanskelig å godta for enkelte.

— Når jeg leser om den her billa, så begynner jeg å lure, at det er mulig å gjøre så mye styr for ei bille, sist var det sommerfugler. Hva blir det neste, spurte Høyres Einar Halvorsen da kommunedelplanen for Myra-Bråstad var oppe til behandling.

— Man er jo ikke sikker på at den er der en gang, nå blir det nye møter og befaringer. Jeg er oppgitt, men vet at jeg ikke kan gjøre noe med det, sa han, ifølge Arendals Tidende.

Halvorsen fikk støtte av Kristen Bjormyr fra Senterpartiet.

— Med hensyn til biologisk mangfold gjelder føre var-prinsippet. Men det er rart å komme med et sånn inntørka eksemplar. Du kan få kjøpt de billene på internett, ja det er jo et godt tips, sa Bjormyr, ifølge samme avis.

Slo alarm
Lauvdal fant billene i 1990 og 1991, men det var først da han nylig leste en artikkel om funn av sjeldne sommerfugler på et utbyggingsområde på Tromøy at han slo alarm.

— Det er nesten flaut at jeg ikke har kommet på det før, men dette er jo svært lenge siden, sa Lauvdal til Agderposten.

Garveren er en såkalt trebukk som holder til i skog, gjerne eldre naturskog med grove trær, mye død ved og god tilgang på lys. Den har gått sterkt tilbake i nyere tid og er kun kjent fra to norske lokaliteter, i Risør og i Arendal sentrum.

— Arten er avhengig av god tilgang på død ved innenfor klimagunstige områder. En videre intensivering av skogbruket langs Sørlandskysten og fortsatt utbygging av områder med gammelskog truer artens eksistens i Norge, skriver SABIMA, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold.

• Latinsk navn: Prionus coriarius
• Artsgruppe: Bille
• Leveområde: Skog
• Rødlisten: Kritisk truet
• Påvirkningsfaktorer: Hogst og utbygging
• Størrelse: 4,5 centimeter
• Utseende: Brun/svartbrun glinsende overflate. Bryststykket har gulaktig behåring og tre kraftige spisse tenner på hver side.

Fakta: Artsdatabanken, SABIMA

Garveren er blant Norges største biller med sine 4,5 centimeter. (Foto: R. Altenkamp)

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler