Du er her:

Nike, Bohus og IKEA står til stryk, mens Hennes & Mauritz, Lindex og Gudbrandsdalens Uldvarefabrik kommer best ut i en fersk undersøkelse om miljø og arbeidsforhold i produksjonen av tekstiler.

— Det er god grunn til å tro at uakseptable arbeidsforhold, barnearbeid og overdreven bruk av miljøgifter fortsatt er utbredt i tekstilproduksjonen, men den er ikke lenger så synlig. Flere av selskapene sier rett ut at de ikke har oversikt over underleverandørene og derfor heller ikke kan ta ansvar for forholdene der, står det i rapporten som ForUM for utvikling og miljø står bak. Undersøkelsen er utarbeidet av Miljøjournalen i samarbeid med Norges Naturvernforbund.

34 merkevarer og butikkjeder
Vi har bedt en rekke kjente merkevarer og forretningskjeder gjøre rede for hva de gjør for å sikre kundene klær og tekstiler som er produsert på en miljømessig og etisk forsvarlig måte. 17 merker og 18 forretningskjeder har mottatt spørsmål om hvilke krav de stiller til miljø, arbeidsmiljø og dyrevern. Vi har også kartlagt hvor stor andel av varene deres som er økologiske og miljømerkede. Vi mottok 16 svar, men siden to av svarene kommer fra kjeder som står bak en rekke merkebutikker, representerer undersøkelsen 34 merkevarer og butikkjeder. Vurderingene bygger på det materialet selskapene har sendt til oss.

— Du har nå muligheter til å kle deg opp godt med økologiske og miljømerkede produkter, hvis du er bevisst og leter og spør litt. Men visse deler av bransjen sliter: I møbel og interiørbransjen og for ytterklær kan du dessverre med noen få unntak være sikker på at miljø- og arbeidsmiljøkrav kun er middels, at dyrevern overses og at økologiske/miljømerkede tekstiler er fraværende. Det trekker også ned at halvparten av interiørbedriftene vi kontaktet ikke tok seg tid til å svare, og dette gir liten trygghet for deg som forbruker, står det i rapporten.

Tommelen ned for IKEA, Nike og Bohus
IKEA, Nike, og Bohus havner nederst blant dem som svarte på undersøkelsen. De får middels score på krav og oppfølging av miljø og arbeidsmiljø, men står til stryk når det gjelder hensyn til dyrs velferd i produksjonen og utvikling av økologiske og miljømerkede varer. Her ligger de langt etter de beste. Det kvalifiserer for karakteren ”dårlig” i undersøkelsen.

Hennes & Mauritz, Lindex og Gudbrandsdalens Uldvarefabrik kommer best ut. De ender alle alle karakteren på ”bra”, riktignok i den nedre del av skalaen for denne karakteren med sine 18 poeng. De stiller alle gode eller akseptable krav til sine hovedleverandører og har gode systemer for å kontrollere om kravene etterleves. De finner imidlertid fortsatt en del avvik og er derfor ennå ikke i mål. Hennes & Mauritz og Lindex har mesteparten av sin produksjon i land i Asia og har derfor valgt seg en vanskeligere oppgave enn Gudbrandsdalens Uldvarefabrik, som produserer alt i Norge.

Vold og slavelønn på H&M-fabrikk
Den gode rangeringen til tross, Hennes & Mauritz fikk en ny avsløring av overgrep og slavelønn i en av selskapets fabrikker i Bangladesh i forrige måned. Til den tyske dokumentarserien Report Maintz fortalte syersker som nylig har sluttet at de ble slått og tvunget til å jobbe overtid flere døgn i strekk. De skal også ha blitt tilbudt fordeler hvis de hadde sex med formannen på fabrikken. Saken viser at gode overordnede krav og kontrollrutiner overfor hovedleverandører ikke er nok til å sikre at tekstilene i denne delen av verden produseres på en forsvarlig måte.

Her er hovedkonklusjonene i rapporten:

• Miljø: Mange selskaper opererer nå med kjemikalielister med grenser for hvor mye som kan brukes av miljøskadelige stoffer og hvilke giftstoffer som ikke skal brukes i det hele tatt. Det er bra, men den manglende kontrollen med underleverandørene viser at det fortsatt er et stykke igjen før man får bukt med den lokale forurensningen i tekstilproduksjonen.

• Arbeidsmiljø. Oppsiktsvekkende mange selskaper opererer nå med en ”code of conduct”, det vil si et internasjonalt akseptert regelverk, hos sine hovedleverandører. Det er et stort skritt i riktig retning, sammenlignet med situasjonen for noen år tilbake. Noen arbeider også med arbeidsmiljøet nedover i produksjonskjeden, men flertallet gjør det ikke. Svar vi har fått indikerer at selskapene kjenner til barnearbeid og at det nå er flyttet nedover til underleverandører. Forbrukerne kan derfor ikke være sikre på at merkene og kjedene henter råvarer og materialer som er produsert under akseptable omstendigheter. Selv blant selskapene som kommer godt ut i vår undersøkelse kan det komme avsløringer av uverdige arbeidsforhold fordi markedet er så uoversiktlig.

• Dyrevern er det området kjedene og merkene har minst fokus på. Halvparten av merkene stiller svake dyrevernkrav og enda flere har dårlige kontrollrutiner. Det finnes merker og kjeder som står frem med et oppriktig engasjement for dyrs velferd, men vi må likevel konkludere med at de fleste ikke engang oppfyller minimumskravet for en skikkelig politikk mot dyreforsøk og pels fra pelsdyravl.

• Økologiske og miljømerkede varer. Undersøkelsen viser at vi står ved et brytningspunkt, hvor mange merker og kjeder nå er i ferd med å bygge opp et bredt vareutvalg av økologiske og miljømerkede varer. Her deler merkene seg i to omtrent like store grupper. På den ene siden finner vi merker som er i ferd med å utvikle et bra utvalg av økologiske/miljømerkede tekstiler. De har også gode planer for å videreutvikle tilbudet. Noen nærmer seg det punktet hvor store deler av hovedkolleksjonen er økologisk/miljømerket. På den andre siden ligger noen litt etter, mens overraskende mange knapt har noen satsning på dette.

Forum for utvikling og miljø går tekstilbransjen nøye etter i sømmene i sin nye rapport "Skitne klær".

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler