Du er her:

Isdekket i Polhavet befinner seg på den nest minste utbredelsen som er målt, så vidt slått av rekordåret 2007. Likevel har isen smeltet fra et større område enn i fjor.
Isdekket øverst på vår klode befinner seg nå på det laveste nivået, og begynner nå å fryse igjen. Det betyr at minimumsrekorden fra 2007 ikke blir slått i år. Det melder Nansensenteret i Bergen.

- Minimumsnivået på is ble nådd 11. september. Det var 0,1 millioner kvadratkilometer høyere enn minimumsnivået i 2007, står det i en melding fra Nansensenteret, som melder om tegn til at Polhavet har begynt å fryse til igjen.

- Det blir ingen ny rekord i år, men det betyr ingenting. Bildet av Polhavet i rask nedsmelting er bekreftet. Arktis fortsetter å bli forberedt på en rask avsmelting, sier forskningsdirektør Kim Holmen i Norsk Polarinstitutt.

Større tilbaketrekking i år Hvis man ser på størrelsen på det islagte arealet, har isen trukket seg tilbake fra et større område i år enn i fjor. I mars i år lå det is på snaue 13,5 millioner kvadratkilometer. Nå er det snaue 4 millioner kvadratkilometer igjen. Det betyr at isen er smeltet bort fra hele 9,5 millioner kvadratkilometer i år, mens tilsvarende tall for 2007 var drøye 9 millioner kvadratkilometer.

- Forandringen er større i år enn i fjor, selv om det ikke skulle bli ny minimumsrekord. Tykkelsen på isen har også minket, og det er mindre flerårsis, sier Holmen.

Isfrie passasjer på begge sider For første gang i historien er både nordvest-passasjen og nordøst-passasjen isfrie. Det betyr at det nå er mulig å seile til Alaska både nord for Sibir og nord for Canada.

Den store minkingen i isutbredelsen til tross, nord for Svalbard er det mer is enn vanlig. I fjor var det isfritt i samme område.

- Isutbredelsen er regionalt betinget. Det henger sammen med temperatur, vindretning og havstrømmer, forklarer klimaforsker Lasse Petterson ved Nansensenteret i Bergen.

I år har nedsmeltingen vært spesielt stor på Alaska-siden, blant annet som følge av vindretningen og varmt vann fra Stillehavet.

Flerårsisen forsvinner Det finnes to typer is i Polhavet; ettårsis og flerårsis. I løpet av de siste årene har mengden flerårsis, som danner selve fundamentet i isdekket, blitt dramatisk redusert. Det er nå flerårsis på cirka 2 millioner kvadratkilometer, mens det var dobbelt så mye bare for tre-fire år siden.

Forskningsdirektør Holmen forteller at det er god grunn til å tro at trenden vil fortsette. Det finnes en rekke modeller for de kommende tiårenes smelting i Polhavet. Ferske modeller viser nå at sommerisen kan være borte så tidlig som om fem år. Andre modeller sier 2030, mens FNs klimapanel har sagt 2070. Likevel kan man ikke være sikre.

- Vår beste kunnskap om klimaet tilsier at trenden med nedsmelting av Polhavet fortsetter, men vi kan ikke være sikre. Det kan finnes prosesser vi ennå ikke har forstått, så det kan komme år hvor ismengden vokser igjen. Likevel tyder alt på at vi går mot isfritt sommerhav, sier Holmen.

Det har smeltet is fra et større område i år enn i rekrordåret 2007. (Illustrasjonsfoto: Photos.com)

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler