Du er her:

Vi gir deg tallene for fjorårets fangst av utrydningstruede arter.

Art

Rødlisten

2008

Verdi 2008 (mill. kroner)

2007

2006

1

Ål

Kritisk truet

211

8,8

194

293

2

Pigghå

Kritisk truet

504

4777

6343

3

Kysttorsk nord for 62 N

Sterkt truet

Foreligger ikke

Foreligger ikke

23 000

26 000

4

Stort kamskjell

Sårbar

899

19

867

5

Havsil

Sårbar

81 553

94,5

51 134

5 815

6

Håbrann

Sårbar

9

6

324

7

Blålange

Sårbar

405

2,5

467

367

8

Vanlig uer

Sårbar

7 898

63,5

13 772

17 196

9

Snabeluer

Sårbar

1 774

5 760

12

Hummer

Nær truet

44

9,7

57

62

13

Kveite

Nær truet

1 702

62,1

1 607

1 374

14

Lange

Nær truet

19 432

236

18 582

16 828

15

Brisling

Nær truet

4 453

18,5

12 933

11 470

16

Øyepål

Nær truet

6 650

7,4

4 722

14 336

Totalt

133 446

100 413

Totalt uten kysttorsk

125 534

522

110 446

74 413

Tabellen viser fiske av truede arter i årene 2005 til 2008 i antall tonn, samt verdien på fangsten i 2008, angitt i millioner kroner. Der det ikke er oppgitt verdi er ikke tallene tilgjengelige. Kilde: Fiskeridirektoratet og Artsdatabanken.

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler