Du er her:

Klimaproblemene kan løses samtidig som man sikrer en rettferdig økonomisk utvikling, men finanskrisen kan forsinke en ny klimaavtale. Det tror beslutningstagere fra over hundre land, ifølge en ny undersøkelse.

Den pågående finanskrisens rystelser fører nå til betydelige tap av verdier og arbeidsplasser på alle kontinenter. Samtidig har man fra miljøhold benyttet anledningen til å påpeke at den kommende klimakrisen er et jordskjelv som langt vil overgår dette. Spørsmålet er om det er mulig å bygge en grønn og rettferdig økonomi som fører verden inn i et bærekraftig spor, både økonomisk og økologisk. Skal vi tro resultatene fra fersk undersøkelse blant beslutningstagere fra hele kloden, er det godt håp for en bedre verden.

7 av 10 tror på grønn økonomi
Undersøkelsen viser at 73 prosent mener at rettferdig økonomisk utvikling og betydelige fremskritt i kampen mot klimaendringene kan oppnås samtidig. Bare 11 prosent av de spurte tror at en slik utvikling ikke er mulig.

På spørsmålet om den pågående finanskrisen vil forsinke enigheten om en effektiv klimaavtale, var imidlertid synspunktene mer delte. 44 prosent tror krisen vil virke forsinkende, mens 28 prosent ikke tror det vil påvirke prosessen. 26 prosent mener verken det ene eller det andre.

Undersøkelsen, Climate Decision Maker Survey, er utført blant 1000 personer fra 115 land i perioden fra 10. november til 1. desember 2008. Det er Globescan, Verdensbanken, Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) og FNs miljøprogram (UNEP) som står bak. Rapporten ble lagt frem under FNs klimatoppmøte i Poznan, Polen, i desember.

Sats på enøk
På spørsmålet om hvor man burde satse i løpet av den neste femårsperioden svarer de fleste energieffektivisering. Men de spurte har nesten like stor tro på fjerning av subsidier på fossile brensler. Deretter følger forskning og ny teknologi, politikk og lovgivning, teknologioverføring til utviklingsland, økte investeringer i biologisk mangfold og naturlige økosystemer, diplomati og muliggjøring av miljøvennlig livsstil.

Hele 88 prosent av de spurte mener at energisparing og bruk av effektiv teknologi vil bidra mest til å redusere utslippene av klimagasser de neste 25 årene. Deretter følger solvarme, solceller, havvindmøller og vindmøller på land. Beslutningstagerne har mindre tro på potensialet i tidevannsenergi, småskala vannkraft, biodrivstoff og andre generasjons kjernekraftverk. Bare 36 prosent tror på fangst og lagring av CO2.

Prisen på forurensning må opp
Undersøkelsen viser bred enighet om at prisen på utslipp av CO2 må opp hvis man skal kunne bekjempe klimaendringene. Det store spørsmålet er hvor høy prisen må være for at selskaper og organisasjoner skal velge mer miljøvennlige varer, tjenester og transportmidler. Beslutningstagerne mener prisen må opp i drøye femti dollar per tonn, eller 370 kroner. Her kan man merke seg at beslutningstagere i Afrika mener prisen må opp i 450 kroner, mens deres kollegaer i Nord-Amerika mener det holder med 300 kroner.

Solceller kan bidra til å redusere utslippene av klimagasser betraktelig, tror beslutningstagere fra over 100 land. (Foto: Istockphoto)

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler