Du er her:

- Fra å være fjorårets taper har miljø blitt årets budsjettvinner. Dette statsbudsjettet er et etterlengtet krafttak for miljøet, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. Også WWF, Bellona og Framtiden i våre hender roser Regjeringen.

Miljøverndepartementet får 810 millioner kroner mer å rutte med i 2009. Det er en økning på nesten 25 prosent. Haltbrekken trekker spesielt frem til økningen på 1,27 milliarder til jernbanen, hvor 800 millioner skal gå til ny baneutbygging.

- Regjeringen tar nå igjen en god del av etterslepet på jernbanen. Men en god del av miljøgevinsten spises opp av en kraftig bevilgning til veibygging. Det er den store baksiden i dette budsjettet, sier Haltbrekken.

Naturvernforbundet gleder seg også over økningen på 345 millioner kroner til naturmangfoldet. Organisasjonen har lenge påpekt behovet for mer skogvern og kartlegging av artsmangfoldet. Regjeringen får nå skryt av Haltbrekken.

- Dette er en svært viktig satsning, men det er avgjørende å understreke at dette også forplikter til videre satsning, sier Haltbrekken.

WWF
- WWF tar hatten av for en budsjettøking som virkelig kan monne for naturen og artsmangfoldet. Nå blir Naturmangfoldloven nøkkelen til varig suksess eller fiasko: Satsingen blir en langsiktig seier for norsk natur dersom regjeringen raskt får vedtatt en lov som stopper mange tiår med ødeleggelse av norsk natur, sier generalsekretær Rasmus Hansson i WWF.

Bellona
Nestleder Marius Holm i Bellona har følgende å si om Statsbudsjettet:

– Det er mye bra på klima i årets statsbudsjett, og det har klart vært et gjennomslag for miljøvern i regjeringen. Alt i alt er vi derfor fornøyde, sier Holm.

Han er likevel skuffet over at Regjeringen ikke har avsatt mer penger til fornybar energi.

- Men dessverre er det ingen positive overraskelser på fornybar energi ut over de fondsavsetningene som har vært kjent siden 2006, sier han.

Fremtiden i våre hender
Fremtiden i våre hender er ikke like positive. De fokuserer på at Regjeringen i statsbudsjettet ikke gjør noe for å vri forbruket i en mer miljøvennlig retning. En justering i engangsavgiften er det eneste forbruksdempende organisasjonen fant.

- Dette er pinlig for regjeringen som i Soria-Moria erklæringen lovet økt satsing på grønne skatter. Norge er ifølge Europakommisjonen dårligst i Europa på grønne skatter, sier leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad.

Han mener det burde vært lett å øke andelen grønne skatter hvis Regjeringen hadde villet.

-Likevel er vi selvsagt glade for å konstatere at miljø- og utvikling blir budsjettvinner i 2009, sier Hermstad.

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler