Du er her:


Foto: Tor B. Christensen
Over 10 000 delegater fra 185 land forhandler nå om en ny klimaavtale i Poznan i Polen. Men ingen forventer klare løsninger på dette møtet.  

Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, mener verdens land ennå ikke har tatt konsekvensen av den trusselen klimaendringene representerer.
- Det sier en del om tempoet i forhandlingene at det eneste man håper på å få til i Poznan er en arbeidsplan. Se for eksempel hvordan man reagerer når det er en finanskrise. Da kommer milliardene på bordet. Når det kommer en klimakrise som man har kjent til i flere tiår, tar det mange år å få til en klimaavtale. Det er trist, men sant, sier Haltbrekken.

Ingen løsning i Poznan
Den som forventer at delegatene skal finne løsningen innen fredag, da konferansen avsluttes, vil bli skuffet. Maktspillet mellom verdens store økonomier har lagt en kraftig demper på forventningene. Så lenge president George W. Bush sitter ved makten vil ikke de store landene snakke om klimaforpliktelser. Det har sendt klimaforhandlingene i dvale i påvente av Barack Obamas inntreden i verdenspolitikken. Mange spør seg nå om man vil rekke å bli enige innen desember 2009, da den endelige avtalen skal undertegnes i København.

- Viktige skritt i riktig retning
Klimarådgiver Bård Lahn i Naturvernforbundet følger det som skjer i Poznan svært tett. Han er del av den norske delegasjonen og deltar på en rekke møter ingen av de andre representantene fra de frivillige organisasjonene kan være med på. Lahn er optimistisk.
- Av konkrete vedtak er arbeidsplanen det beste man kan forvente, men det er et viktig skritt i riktig retning. Det betyr at landene sier at de ønsker en klimaavtale og at man til neste år kan komme i gang med forhandlinger om innholdet i avtalen, sier Lahn, som tror mulighetene er gode for å få til en klar arbeidsplan.

Mellom Bali og København
- Toppmøtet i Poznan er preget av å være et møte mellom Bali og København. Møtet handler mye om å få frem alle forslag som man skal forhandle om i 2009. Vi håper på en god arbeidsplan der det står hva man skal arbeide med, og hvordan fremdriften skal være, fram mot møtet i København, sier Norges forhandlingsleder Hanne Bjurstrøm.
Norge arbeider for at man skal legge FNs klimapanels mål om å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader til grunn for klimaavtalen. Det innebærer at verdens rike land må kutte sine utslipp av klimagasser med mellom 25 og 40 prosent. Så langt er det bare EU som støtter dette målet.
- Dette er veldig vanskelig. De toneangivende landene vil ikke ha med noe om dette nå, så lenge USA ikke er med, sier Bjurstrøm.

Ingen felles skogpolitikk
Audun Rossland er Norges representant i forhandlingene om avskoging. Han forteller at man ikke kommer til å nå målet om å få på plass en felles politikk for å redusere avskogingen på møtet. Det man nå konsentrerer seg om er å få på plass en metode for måling og overvåkning.
- Jeg håper vi får på plass en god plan for det videre arbeidet med avskoging og at beslutningsteksten understreker hvor viktig dette er. Her jobber vi for at vi får med kapasitetsbygging, involvering av urbefolkning, overvåkning av avskoging og måling av reduserte utslipp ved vern av skog, sier Rossland.


Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler