Du er her:

Den svenske regjeringen har varslet at landets forbud mot utbygging av ny atomkraft oppheves.

Som et ledd i landets klima- og energiplan vil Sveriges regjering åpne for utbygging av atomkraftverk. Siden Sverige holdt folkeavstemning om atomkraften i 1980 har det vært et forbud mot utbygging av ny atomkraft i landet, og den offisielle politikken har vært at alle atomkraftverk skulle legges ned innen 2010. Frem til 2006 var det til og med et forbud mot å planlegge utbygging av ny atomkraft (det såkalte tankeförbudet).

Centern skifter spor
Det er Centerpartiet som har skiftet mening i saken. Før var partiet for en utfasing av kjernekraften, men nå har de blitt enige med sine borgerlige alliansepartnere, Moderaterna, Folkpartiet og Kristdemokraterna, om at en utbygging av nye atomkraftverk skal kunne gjøres når de gamle utfases. Partileder Maud Olofsson hevder at partiet ikke har skiftet mening i saken.
- Men vi kan leve med at atomkraft innen overskuelig fremtid kan være en del av svensk elektrisitetsforsyning, sier Olofsson til Dagens Nyheter.

Ambisiøse klimamål
Klima- og energiplanen inneholder også ambisiøse mål når det gjelder klimagassutslipp. Innen 2020 skal halvparten av energien Sverige bruker komme fra fornybare kilder. Klimagassutslippene skal minskes med 40 prosent innen 2020.
- Med denne overenskommelsen kommer vi til å ha de mest ambisiøse klimamålene i Europa, ja, jeg vil kanskje si i hele verden, sa Olofsson på en pressekonferanse torsdag.

Opposisjonen kritisk
Den svenske opposisjonen er sterkt kritisk til regjeringspartienes beslutning om å åpne for nye atomkraftverk.
- Det er sørgelig at Centern, som sammen med oss og Sosialdemokratene har stått for en fremtidsrettet politikk, nå svikter denne, sier Vänsterparti-leder Lars Ohly til Dagens Nyheter.
Sosialdemokratenes energipolitiske talsmann Tomas Eneroth kaller beslutningen "sabotasje mot utbyggingen av fornybar energi", mens Vänsterpartiets energipolitiske talsmann Kent Persson er den som går lengst i sin kritikk av Centerns sporskifte.
- Centerpartiet har gitt opp landsbygda og sviktet småbedriftene. Nå driter de i miljøet. Jeg er ganske overrasket, sier han til Dagens Nyheter.

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler