Du er her:

I desember samles igjen verdens klimaforskere og politikere til toppmøte, denne gang i Poznan i Polen. Møtet er forventet å bringe en del avklaringer, men ingen tror på store gjennombrudd.

Ambisjonen er at en ny klimaavtale skal fremforhandles i København i desember 2009. Møtet i Poznan er det eneste planlagte toppmøtet mellom fjorårets møte på Bali, der veikartet for prosessen frem mot møtet i København ble lagt, og møtet i København. Det viktigste på møtet i Poznan blir utarbeidelsen av en felles visjon for den forhåpentligvis verdensomspennende klimaavtalen.

Ønsker utslippsmål
— Fra norsk side er det et ønske at den felles visjonen må sette mål for utslippene. Hvis vi skal følge målet om å unngå en temperaturøkning på over 2 grader sett i forhold til førindustriell tid, fordrer dette reduksjon av i-landenes klimagassutslippene på mellom 25 og 40 prosent i 2020 sammenlignet med 1990-nivå, forteller den norske forhandlingslederen Hanne Bjurstrøm.

Hun understreker at målet om å begrense oppvarmingen til et verdensgjennomsnitt på 2 grader er svært utfordrende.

Intense forhandlinger neste år
I 2008 har det vært et økt antall møter om den forestående klimaavtalen. I 2009 blir forhandlingene ytterligere intensivert.

— 2009 blir svært krevende forhandlingsmessig. Det blir nesten en utfordring i seg selv å koordinere all aktiviteten som er planlagt frem mot København-toppmøtet, sier Bjurstrøm.

De nordiske landene har en nøkkelposisjon frem mot toppmøtet. Ikke nok at møtet skal holdes i Danmark, Sverige har også formannskapet i EU høsten 2009. Nordisk Råd har derfor opprettet en egen gruppe som skal støtte opp om Danmark som vertsnasjon for forhandlingene.

— De norske posisjonene ligger nær EU, og vi har et godt samarbeid med flere sentrale EU-land, sier Bjurstrøm.

EU splittes?
EUs utslippsmål er et kutt i klimagassutslippene på 20 prosent innen 2020. Hvis det vedtas en internasjonal, forpliktende avtale i København øker målet til 30 prosent. Men EUs mål begynner nå å få intern opposisjon i unionen. Italias statsminister Silvio Berlusconi har gjort det klart at han ikke ser seg bundet av fjorårets klimavedtak, da det ble godkjent av den forrige italienske regjeringen. Med toppmøtets vertsland Polen som makker truer Italia med veto mot den forespeilede klimamålsetningen som skal vedtas i EU i desember. Landene mener den finansielle situasjonen gjør det umulig å gjennomføre drastiske klimatiltak nå. Polen har sammen med åtte andre land sendt en uttalelse om at EUs klimapolitikk må ta hensyn til ”både miljømål og behovet for vedvarende økonomisk vekst”.

To delegasjoner uten makt
USA er et nøkkelland i prosessen. Til møtet i Poznan kommer det trolig representanter både for Bush-administrasjonen og den påtroppende presidentens administrasjon. Ingen av disse vil være i posisjon til å binde seg på vesentlige punkter, så det forventes ingen avklaringer rundt USAs posisjon i Polen.

— En aktiv deltakelse fra USA vil være en forutsetning for å få med land som Kina, Japan og Canada i en klimaavtale, sier Bjurstrøm.

Finansieringen av en ny klimaavtale er også et tema som diskuteres heftig. Den norske regjeringen har spilt inn et forslag om å auksjonere en viss andel av klimakvotene på det internasjonale markedet, og bruke inntektene til implementering av avtalen. Mange land ser med interesse på forslaget, som ventelig vil bli diskutert i Poznan.

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler