Du er her:

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) får ikke utlevert kartinformasjon over Løvenskiolds skoger.

Oslo tingrett kom i går fram at NOA ikke kan få utlevert kartinformasjon over Løvenskiolds gammelskoger. Klagenemnda for miljøinformasjon mente NOA hadde rett på å få utlevert kopier av kart som viser hvor gammelskogen befinner seg. Dette har nå retten avvist.

Imidlertid har retten gitt NOA medhold i at de kan få se kartmaterialet, men at det er tilstrekkelig at Løvenskiold viser frem informasjonen for NOA på Løvenskiolds kontorer. Selv om NOA tapte på dette ene punktet, ga retten NOA medhold på at Løvenskiold ikke kan gjemme seg bak påstander om at informasjonen kan regnes som forretningshemmeligheter eller sensitiv informasjon.

Selv om NOA tapte på det ene punktet, ga retten NOA medhold på at Løvenskiold ikke kan gjemme bak en påstand om at informasjonen kan regnes som forretningshemmeligheter, eller sensitiv informasjon.

Daglig leder i NOA, Gjermund Andersen er overrasket over dommen.
– Dette er svært oppsiktsvekkende og skuffende, all den tid formen på utlevering har vært hovedfokus da Klagenemnda for miljøinformasjon enstemmig ga NOA medhold i at vi måtte få informasjonen skriftlig, skriver Andersen i en pressemelding.
– Denne nemnd-kjennelsen ble tatt i utvidet nemnd og med tilslutning fra skogbrukets representant, og gikk bevisst mot en tidligere kjennelse i nemnda. Også forarbeidene til miljøinformasjonsloven er rimelig klare på at slik informasjon må gis skriftlig.

Selv om Andersen er skuffet over kjennelsen, vil de ikke gi seg.
– NOA vil ikke gi etter, og vil forfølge saken inntil vi får denne informasjonen på en måte som gjør oss i stand til å ivareta miljøinteressene i Marka, sier Andersen.

Daglig leder i NOA, Gjermund Andersen, og NOAs advokat Nikolai Norman

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler