Du er her:

Tre flyplasser er planlagt bygd eller utvidet i den nærmeste framtid: Bodø, Mo i Rana/Hauan og Evenes. "Vi vil karakterisere denne totale mangelen på å ta lokalt ansvar for Norges CO2-forpliktelser som et svik mot ungdommen og neste generasjoner", skrev Naturvernforbundet i Rana i et leserinnlegg i 2019. Illustrasjonsfoto: Serjio/Istockphoto

Tre flyplasser er planlagt bygd eller utvidet i den nærmeste framtid: Bodø, Mo i Rana/Hauan og Evenes. "Vi vil karakterisere denne totale mangelen på å ta lokalt ansvar for Norges CO2-forpliktelser som et svik mot ungdommen og neste generasjoner", skrev Naturvernforbundet i Rana i et leserinnlegg i 2019. Illustrasjonsfoto: Serjio/Istockphoto.

Kjemper mot flyplass og gigantvei

Vi reiser mer, og vi reiser lenger. Siden 1965 er antall reiser tredoblet, og vi reiser fire ganger så langt.

Og mest av alt reiser vi med bil – faktisk har bruken av personbil blitt mer enn femdoblet i løpet av de siste 40 årene. Flyreisene har økt med 65 prosent fra 2000 til 2019, og økte raskest av alle transportmidler før pandemien.

Dette gir konsekvenser for natur og miljø. Større og bredere veier med gigantiske kryss, næringsområder, skjæringer og fyllinger. Flyplasser med flere rullebaner, større terminalbygg og mer parkeringsareal. Veier deler opp sammenhengende naturområder i mindre biter, gir nedbygging av myrer og gjenfylling av våtmarksområder. Bilene som kjører oppå veien sprer sot, partikler og mikroplast. Og alt dette støyer.

Image
Leder Truls Gulowsen og nestleder Synnøve Kvamme i Naturvernforbundet står ved Bjørnafjorden. Her skal det etter planene komme ei firefelts motorveibru, over fem kilometer lang, mellom Reksteren og Os. Foto: Kristian Skjellum Aas

Tre flyplassprosjekter
Tre flyplasser er planlagt bygd eller utvidet i den nærmeste fremtid: Bodø, Mo i Rana/Hauan og Evenes. Hauan er en ny stamflyplass for Helgeland, der det frem til nå kun har vært kortbaneflyplasser. Samtidig er Helgelandsregionen et område som, med noen mindre utbygginger, kunne ha vært betjent med nattog direkte til og fra Oslo.

«Vi vil karakterisere denne totale mangelen på å ta lokalt ansvar for Norges CO2-forpliktelser som et svik mot ungdommen og neste generasjoner. En storflyplass er heller ikke forenlig med Rana kommunes egen plan for klima og energi. Skrinlegg Hauanprosjektet, det er ingen skam å snu. Det er derimot en skam å fortsette», skrev Naturvernforbundet i Rana i et leserinnlegg i 2019.

Flyplassprosjektet på Evenes er også omstridt. Dagens flyplass ligger midt i et verneområde. «Vassdraget har stor betydning for våtmarksfugl, både under trekk vår og høst og som hekkeområder om sommeren. Det er få andre kjente vassdrag med så store naturverdier», skriver Statsforvalteren i Nordland om området.

«Nedbygging og ødeleggelse av naturområder utgjør den aller største trusselen mot arter og natur i Norge. Våtmarksområdene rundt Evenes er internasjonalt vernet, og det er en selvfølge at disse må spares og skjermes ved utbygging og drift», mente Naturvernforbundets Baard Mikalsen, Bjørn Økern og Silje Ask Lundberg i et leserbrev i 2019.

Rullebane og motorvei
Før valget sa Senterpartiet at de ville skrinlegge planleggingen av en ny rullebane på Gardermoen. Det fikk de ikke gjennomslag for i Hurdalsplattformen, regjeringserklæringen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men de er på gli: Det såkalte vestre alternativ skal skrinlegges, og det skal nedsettes et utvalg som skal se på behovet. Kanskje får Naturvernforbundet gjennomslag for å stanse den tredje rullebanen, som ville ha sementert norsk flyavhengighet, likevel?

Men regionen rundt Gardermoen slipper ikke unna store, naturødeleggende veiutbygginger, de heller. På E16 mellom Kløfta og Kongsvinger er det allerede bygd firefelts motorvei store deler av veien, for 100 kilometer i timen. Nye Veier, som nå har ansvar for prosjektet, foreslår å bygge en ny motorvei for 110 km/t i en helt ny trasé, noe som vil gi to parallelle motorveier på en lang strekning i retning Kongsvinger. Et av alternativene går rett ved elvemøtet mellom Vorma og Glomma, et sted av stor betydning for innbyggerne i regionen. Her ligger også Nes kirkeruiner, der Naturvernforbundet møtte opp for å protestere mot planene i høst sammen med politikere og den lokale aksjonsgruppen Redd Elvemøtet.

– Vi vil i hvert fall ikke ha motorvei på et sted som dette, som er viktig for folkehelse, kulturminner biologisk mangfold og vannmiljø i en blanding som er helt unik på nasjonalt nivå, sa Åse Birgitte Skjærli i aksjonsgruppen på arrangementet, som fant sted før valget.

Image
Kristoffer Robin Haug (MDG), nestleder i Naturvernforbundet Pernille Hansen og leder Karin Olsen i Naturvernforbundet i Nes protesterer mot motorvei nær Nes kirkeruiner. Foto: Frode Werner

Motorvei? Her?
Et fellestrekk med motorveiutbyggingene som skjer, er at de har hatt støtte i lokalmiljøet frem til byggestart. Først da har folk fattet konsekvensene av utbyggingene. Både i Mandal i sør og på Berkåk i Trøndelag sier folk det samme: Alle ville ha ny vei, men da de skjønte omfanget av naturødeleggelser, da snudde stemningen.

– Da Nye Veier lovte en plan om å legge veien bort fra sentrum, var alle fornøyde. Da var det snakk om 2/3-felts vei med 90 km/t, men plutselig ble planene forandret. Det har nok vært på høring, men det har gått så stillferdig for seg at jeg tror de færreste var klar over endringen. Det skulle bli fire felt, 110 km/t. Folk sier: Hva i all verden skal vi med firefelts motorvei med 110 km/t oppi her? Jeg er i sorg, rett og slett. Det er mange som ferdes her, og å passere nå, det er vondt, sier Helga Gilberg, beboer på Berkåk, til Naturvernforbundet.

Nå skal det bli slik firefelts vei hele veien fra Kristiansand via Stavanger til Bergen, uten ferjer. Det planlegges slik vei gjennom hele det sentrale Trøndelag, fra Ulsberg via Trondheim til Åsen, med mulig forlengelse mot Steinkjer. Likedan på E6, fra nord for Hamar til Mjøsbrua, og deretter videre forbi Lillehammer. Den planlagte ferjefrie veien mellom Molde og Ålesund, og ny vei mellom Kongsberg og Notodden, planlegges også som firefelts motorvei. Naturvernforbundet protesterer mot alle disse planene, og ønsker satsning på elferjer, opprustning av dagens veier og utbygging etter en standard som minsker inngrepene og trafikkveksten. De ønsker også et forbedret kollektivtilbud, og en bevisst politikk for å redusere transportbehovet.

Denne artikkelen ble først publisert i Natur & miljø 2-2021.

Nyheter

Repparfjorden 09-06-2021_45-kopi

Før gruveavfallet ødelegger fjorden

13.06.2022

Hvordan ser det ut under vann i Repparfjorden, hvor gruveselskapet Nussir vil dumpe millioner av tonn med gruveavfall? Undervannsfotografen Erling Svensen har dykket ved det planlagte sjødeponiet og funnet en ren og levende fjord. – Hvis de dumper gruveavfall her, vil fjorden bli ødelagt, sier Svensen.

IStock-174641086 foto PaulAnthonyWilson Istockphoto(1)
KRONIKK

Hvem husker Verdens miljødag?

05.06.2022 | Sist oppdatert: 05.06.2022

I dag, den 5. juni er det Verdens miljødag. Men er det noen som husker hvorfor dette er en av årets aller viktigste dager? Det faktum at villreinen og 4956 andre arter har kommet på den norske rødlisten er en tydelig påminnelse om akkurat det.

Marin forsøpling Foto Bo Eise

Plastbomben

30.05.2022

Verden produserer nå dobbelt så mye plast som for 20 år siden. Bare 9 prosent resirkuleres, resten havner på fyllinger, i forbrenningsanlegg eller i naturen. Nå har FNs miljøforsamling vedtatt et mandat som kan lede til en avtale om å begrense plastbruk.

IStock-637554944

En verden der alt går rundt

24.05.2022

Tenk deg en verden der ingenting kastes. Alle produkter er laget slik at de er enkle å reparere, bytte deler på, gjenbruke og gjenvinne. Hvis noe kastes, blir alle materialer brukt på nytt. En verden der alt går rundt, helt enkelt!

2021
KRONIKK

Opp som en løve, ned som en skygge

19.05.2022 | Sist oppdatert: 18.05.2022

I begynnelsen av mai feiret Klima- og miljødepartementet sin femtiårsdag med festtaler og prominente gjester. Men fortalte de hvordan det egentlig står til med naturen de skulle beskytte?

IStock-467298516 Foto santiphotois Istockphoto

Bildekk – et skittent kinderegg

10.05.2022 | Sist oppdatert: 10.05.2022

Store klimagassutslipp, mengder med mikroplast, miljøgifter og en vanvittig sløsing med fossile ressurser. Bildekk står som et symbol på forurensning og utslipp – et skittent kinderegg, som ingen helt vet hva vi skal gjøre med.

Maren Esmark_foto Fartein Rudjord (1)
Maren Esmark slutter som generalsekretær etter ti år

Ønsker et forbund med større takhøyde

08.04.2022

Etter ti år slutter Maren Esmark som generalsekretær i Naturvernforbundet når åremål nummer to går ut i august. Hun etterlater seg en organisasjon i vekst, med rekordmange medlemmer og god økonomi. Mye er bra, men hun ønsker seg et forbund med større takhøyde. – Ja, det er til dels lavt under taket. Jeg håper at Naturvernforbundet snart vil bli en bred organisasjon med plass til mange flere, sier Esmark.

MAG_2510

I Synnøves fotspor

04.04.2022

Synnøve Kvamme er opptatt av å etterlate seg et minimalt fotavtrykk på kloden, men som naturverner har hun allerede satt varige spor.

IStock-504226704 foto nightman1965 Istockphoto
KOMMENTAR

Oljeland i krig og krise

01.04.2022

Hvorfor er det så vanskelig å handle før en krise treffer oss med full kraft? Krigen i Ukraina og pandemien har blitt møtt med resolutt handlekraft. Stilt overfor klimakrisen, derimot, er innsatsen heller tafatt, selv om det er selve livsgrunnlaget vårt som er truet. Hvorfor er det slik?

DJI_0230
KRONIKK

Dristige veiplaner bør stå for fall

21.03.2022

Nå har folk for alvor begynt å forstå hvilke inngrep de nye motorveiene fører med seg. Det skyldes i stor grad at flere store utbygginger av firefelts motorvei for høy fart er i gang. For det er noe annet å betrakte gravemaskinene spise seg gjennom landskapet enn å se noen traseer på et kart.

Viser fra 1 til 12 av totalt 420 artikler