Du er her:

Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

For å hjelpe velgerne ved årets valg har vi laget en guide til partienes miljøpolitikk. Vi har bedt partiene på Stortinget om å ta stilling til 37 forskjellige miljøtiltak innen temaene naturens rettssikkerhet, samferdsel, naturmangfold, klima/olje, forbruk og internasjonal miljøpolitikk.

Klima- og oljepolitikk
Vi ba partiene som å si JA eller NEI til åtte spørsmål om klima- og oljepolitikk. Her er partienes samlede skåre på dette temaet:
Grønt lys: SV, MDG, Rødt og Venstre 
Gult lys: Ap og KrF    
Rødt lys: Sp, Høyre og Frp 

Image
Skal Norge slutte å lete etter olje og gass? Ja, mener Rødt, SV, MDG og Venstre. Ap, Sp, KrF, Høyre og Frp vil fortsette oljeeventyret en stund til. Foto: Harald Pettersen - Equinor.

Spørsmålene

23. Kutte Norges klimagassutslipp med minst 55 prosent innen 2030.

 Rødt     SV     Ap     Sp     MDG     KrF     Venstre     Høyre     Frp 

24. Øke CO2-avgiften til 2000 kroner per tonn i løpet av stortingsperioden. 

 Rødt     SV     Ap     Sp     MDG     KrF     Venstre     Høyre     Frp 

25. Innføre en form for klimabelønning (karbonavgift til fordeling) hvor CO2-avgiften økes og inntektene utbetales direkte tilbake til folket.

 Rødt     SV     Ap     Sp     MDG     KrF     Venstre     Høyre     Frp 

26. Stanse all utdeling av petroleumskonsesjoner i norske farvann.

 Rødt     SV     Ap     Sp     MDG     KrF     Venstre     Høyre     Frp 

27. Lage nedtrappingsplan og fase ut petroleumssektoren innen 2040. 

 Rødt     SV     Ap     Sp     MDG     KrF     Venstre     Høyre     Frp 

28. Endre skattesystemet for oljenæringen slik at det er mindre investeringsvennlig.

 Rødt     SV     Ap     Sp     MDG     KrF     Venstre     Høyre     Frp 

29. Storsatsing på energisparing, minst 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030 og halvere energiforbruket innen 2040. 

 Rødt     SV     Ap     Sp     MDG     KrF     Venstre     Høyre     Frp 

30. Øke støtten til energisparing i husholdningene, enten gjennom Enova eller nye virkemidler.

 Rødt     SV     Ap     Sp     MDG     KrF     Venstre     Høyre     Frp 

Gå tilbake til artikkelen: Her er partienes miljøpolitikk

Om partiguiden
Partiguiden er laget av Natur & miljøs redaksjon med faglig støtte fra Naturvernforbundets fagavdeling. Undersøkelsen består av 37 spørsmål innen temaene naturens rettssikkerhet, samferdsel, naturmangfold, klima og olje, forbruk og internasjonal miljøpolitikk. Partiene besvarte undersøkelsen i perioden fra 8. mai – 2. juni. 

Les også: Slik lagde vi partiguiden

Les også: Her er partienes miljøpolitikk

Les også: Hvem skal få din stemme

Last ned Naturvernforbundets partiguide 2021, partioversikt (pdf)

Last ned Naturvernforbundets partiguide 2021, svarene  (pdf)

Nyheter

IStock-467298516 Foto santiphotois Istockphoto

Bildekk – et skittent kinderegg

10.05.2022 | Sist oppdatert: 10.05.2022

Store klimagassutslipp, mengder med mikroplast, miljøgifter og en vanvittig sløsing med fossile ressurser. Bildekk står som et symbol på forurensning og utslipp – et skittent kinderegg, som ingen helt vet hva vi skal gjøre med.

Maren Esmark_foto Fartein Rudjord (1)
Maren Esmark slutter som generalsekretær etter ti år

Ønsker et forbund med større takhøyde

08.04.2022

Etter ti år slutter Maren Esmark som generalsekretær i Naturvernforbundet når åremål nummer to går ut i august. Hun etterlater seg en organisasjon i vekst, med rekordmange medlemmer og god økonomi. Mye er bra, men hun ønsker seg et forbund med større takhøyde. – Ja, det er til dels lavt under taket. Jeg håper at Naturvernforbundet snart vil bli en bred organisasjon med plass til mange flere, sier Esmark.

MAG_2510

I Synnøves fotspor

04.04.2022

Synnøve Kvamme er opptatt av å etterlate seg et minimalt fotavtrykk på kloden, men som naturverner har hun allerede satt varige spor.

IStock-504226704 foto nightman1965 Istockphoto
KOMMENTAR

Oljeland i krig og krise

01.04.2022

Hvorfor er det så vanskelig å handle før en krise treffer oss med full kraft? Krigen i Ukraina og pandemien har blitt møtt med resolutt handlekraft. Stilt overfor klimakrisen, derimot, er innsatsen heller tafatt, selv om det er selve livsgrunnlaget vårt som er truet. Hvorfor er det slik?

DJI_0230
KRONIKK

Dristige veiplaner bør stå for fall

21.03.2022

Nå har folk for alvor begynt å forstå hvilke inngrep de nye motorveiene fører med seg. Det skyldes i stor grad at flere store utbygginger av firefelts motorvei for høy fart er i gang. For det er noe annet å betrakte gravemaskinene spise seg gjennom landskapet enn å se noen traseer på et kart.

IMG_6398

Den miljøvennlige byen

07.02.2022

Byene våre kan planlegges slik at transporten blir mer miljøvenning, og mindre skadelig. Kollektivtrafikk kan fungere, også i mindre byer. Og vi må bygge byene tettere.

2021

Rekord i veier og ødeleggelser

24.01.2022 | Sist oppdatert: 24.01.2022

Den forrige regjeringen satte rekord i investeringer i transport. Nye motorveier, bruer, tunneler, flyplasser, jernbanelinjer og godsterminaler vil, ifølge planene, dukke opp over det meste av landet de nærmeste årene. Hele 700 kilometer ny motorvei skal bygges. Men hva med naturen og miljøet? Hva med målet om nullvekst i privatbilismen? Og hvordan kan vi reise uten fly og bil?

Pernille Hansen Foto Lise Helset Eide

Optimist av natur

05.01.2022 | Sist oppdatert: 05.01.2022

Pernille Hansen lider verken av klimaangst eller miljødepresjon. Hun er overbevist om at det skyldes at hun alltid har stått på for naturen og miljøet – en oppskrift hun anbefaler på det varmeste!

Roan vindkraftverk Foto Statkraft Ole Martin Wold

Ulovlig vindkraft står for fall

16.12.2021

Oppe i fjellene på Fosen ligger Norges største vindkraftanlegg, ulovlig og uten konsesjon. Etter at Høyesterett bestemte at det er bygget i strid med urfolks rettigheter, står det som et monument over norske myndigheters overkjøring av samene. – Denne dommen er et historisk vendepunkt, sier Kjell M. Derås, sentralstyremedlem i Naturvernforbundet

Viser fra 1 til 12 av totalt 415 artikler