Du er her:

- Klimaendringer påvirker allerede millioner av mennesker verden over. Og flere millioner vil bli rammet det neste tiåret, hvis ikke ministrene tar ansvar her i Doha, sa Asad Rehman fra Friends of the Earth.

- Klimaendringer påvirker allerede millioner av mennesker verden over. Og flere millioner vil bli rammet det neste tiåret, hvis ikke ministrene tar ansvar her i Doha, sa Asad Rehman fra Friends of the Earth. Foto: Kristian S. Aas

Kraftig varsko fra miljøorganisasjoner

DOHA, QATAR: Seks store miljø- og bistandsorganisasjoner holdt en kraftfull pressekonferanse i Doha torsdag. De mener klimaforhandlingene er på kanten av stupet.

- Til tross for hastverket vi har med å stanse klimaendringene som truer folket og vår planet, har rike, industrialiserte land brukt disse to ukene i Doha til å ta bort et minimum av det som trengs for å få til en avtale som møter utfordringene med utslippskutt, finanisering av klimatiltak og handling når det gjelder tap og ødeleggelser, skriver de seks organisasjonene i et brev til forhandlerne og politikerne i Doha.
Organisajsonene som står bak brevet er Friends of the Earth, Oxfam, Greenpeace, WWF, Christian Aid og Action Aid.

Krever nye kutt og systemer
Organisasjonene krever et regelbasert system for kontroll med utslipp, som omfatter alle industrialiserte land, også de som står utenfor en eventuell Kyoto 2-avtale. De krever at Kyoto 2-avtalen må omfatte minst 40 prosent kutt i utslipp for landene som er med, og at landene som ikke setter seg et juridisk bindende utslippsmål ikke skal ha adgang til kvotehandel. De krever også at industrialiserte land mobiliserer finansiell og teknisk hjelp til utviklingsland som er rammet av klimaendringer.

- Sier nei til avtale med svakt innhold
- Hvis «Doha-avtalen» ikke viser veien frem mot utslippskutt som holder temperaturøkningen under 1,5 grader, og sikrer et tiår uten krav om kutt, sier vi og folket nei, står det i brevet.
- Klimaendringer påvirker allerede millioner av mennesker verden over. Og flere millioner vil bli rammet det neste tiåret, hvis ikke ministrene tar ansvar her i Doha. Det er et stort gap mellom det som trengs, og det som ligger på bordet, sa Asad Rehman fra Friends of the Earth, paraplyorganisasjonen som Naturvernforbundet og Natur og Ungdom er medlem av.

- Kritisk for oss
Den afrikanske gruppen understreket at mange av verdens aller mest sårbare områder ligger i Afrika. Temperaturstigning og mer ustabilt vær vil føre til store konsekvenser for en allerede fattig del av verden, og forhandlingsleder Emmanuel Diamini brukte store ord.
- Kan dere tenke dere alle de afrikanske landene borte fra kartet? Uten folk, uten dyr? Utslippskutt og finansiering er kritisk for oss. Landene som trekker seg ut av Kyotoprotokollen øker ikke sine ambisjoner, sa Emmanuel Diamini, forhandlingsleder for den afrikanske gruppen av land på klimatoppmøtet i Doha.

Svake mål fra USA og Russland
De gjeldende målene for utslippskutt fra vestlige land, spesielt USA, får miljøorganisasjonene til å se mørkt på fremtiden.
- USAs utslippsmål innebærer bare fire prosent kutt i utslipp i 2020 sammenlignet med 1990. Vi er ikke imponert over USAs posisjon i disse forhandlingene i det hele tatt, sa Greenpeaces Kumi Naidoo.
Han er sannsynligvis enda mindre imponert over Russland. Deres forhandlingsleder, Alexander Bedritsky, la i går frem en plan for at Russland skal kutte sine utslipp med mellom 15 og 25 prosent fra 1990 til 2020.
- Russland har allerede kuttet sine utslipp med 30 prosent, så fremlegget innebærer faktisk en økning i utslippene, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.
Klimaforhandlingene i Doha avsluttes etter planen fredag, men alle forventer at det blir dragkamp og ekstramøter til langt ut på lørdag. Fjorårets klimatoppmøte i Durban gikk 35 timer over tiden.

Nyheter

Partiguide_some_miljøguide totalt
Naturvernforbundets partiguide

Her er partienes miljøpolitikk

16.08.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Anne-Lise Thingnes Førsund

Folk og fest for Førdefjorden

06.09.2021

– I dag opplever jeg at naturen er tilnærmet rettsløs, sier Anne-Line Thingnes Førsund. Lederen for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har kjempet mot gruvedumping i Førdefjorden i over 14 år, og er ikke imponert over rettsvernet for fjordene, Norges kanskje fremste merkevare.

IMG_2848

Vei og bane gjennom vernet natur

30.08.2021

Først flyttet de den planlagte jernbanestrekningen dit alle naturvernere sa den i hvert fall ikke burde gå. Så plusset de på en firefelts motorvei. Velkommen til Ringerike.

Truls Gulowsen foto Håkon Mosvold Larsen NTB
Truls Gulowsen (47) er Naturvernforbundets leder

Speideren som ble aktivist

24.08.2021

Han har aksjonert mot oljerigger, vært sersjant i Forsvaret, demonstrert for ulv blant flere tusen ulvemotstandere og saksøkt staten for oljeboring i Arktis. Nå skal Truls Gulowsen (47) lede Naturvernforbundet, og han legger ikke skjul på at han har store ambisjoner.

Partiguide_some_klima- og oljepolitikk
Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

16.08.2021

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

Partiguide_some_naturmangfold
Naturvernforbundets partiguide

Stans tapet av naturmangfold

16.08.2021

Tap av arter og natur er en stor miljøtrussel, like alvorlig som klimaendringene. Men hvordan møter partiene på Stortinget denne trusselen? Naturvernforbundets partiguide viser at det bare er tre partier som får grønt lys for sin naturmangfoldpolitikk.

Partiguide_some_samferdsel
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig samferdsel

16.08.2021

Samferdsel står for en stor andel klimautslippene i Norge. Hvilke partier vil satse på tog framfor nye store motorveier, hvem vil få ned biltrafikken og satse målrettet på syklisme?

Partiguide_some_forbruk(1)
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig forbruk

16.08.2021

Norge er blant landene med høyest forbruk av ressurser i verden. Når vi kjøper nye ting, er vi med og forårsaker naturødeleggelser og utslipp av klimagasser og annen forurensning. Hvordan vil partiene på Stortinget arbeide for at det norske forbruket skal bli bærekraftig? Noen av svarene finner du her.

Partiguide_some_naturens rettssikkerhet
Naturvernforbundets partiguide

Rettssikkerhet for naturen

12.08.2021

Sårbar natur bygges ned, antall truede arter stiger og hensynet til natur om miljø kommer ofte i annen rekke. Må det gjøres noen grep for å sørge for naturens rettssikkerhet? Se hva partiene på Stortinget mener om saken her.

0090124 - Oseberg field centre - Photo Harald Pettersen - Statoil

Tidenes viktigste valg?

01.08.2021 | Sist oppdatert: 31.08.2021

Tidligere generasjoner har vært stilt overfor store kriser, men natur- og miljøkrisene overgår dem alle, fordi konsekvensene kan bli voldsomme og langvarige. Hvordan svarer norske partier på denne utfordringen? Vi har bedt dem svare.

DSC_0117 ps

Og bakom faller skogene

25.06.2021 | Sist oppdatert: 25.06.2021

Ved Follsjå i Notodden fortsetter flatehogsten i skog med nasjonale verneverdier. I et unikt skoglandskap, hvor det er funnet 116 rødlistearter, faller nå skogene, en etter en. Tømmeret blir merket og solgt med miljøstempelet PEFC. Også de døde trærne, som er så viktig for artsmangfoldet, hogges og kuttes til flis.

Viser fra 1 til 12 av totalt 397 artikler