Du er her:

- Klimaendringer påvirker allerede millioner av mennesker verden over. Og flere millioner vil bli rammet det neste tiåret, hvis ikke ministrene tar ansvar her i Doha, sa Asad Rehman fra Friends of the Earth.

- Klimaendringer påvirker allerede millioner av mennesker verden over. Og flere millioner vil bli rammet det neste tiåret, hvis ikke ministrene tar ansvar her i Doha, sa Asad Rehman fra Friends of the Earth. Foto: Kristian S. Aas

Kraftig varsko fra miljøorganisasjoner

DOHA, QATAR: Seks store miljø- og bistandsorganisasjoner holdt en kraftfull pressekonferanse i Doha torsdag. De mener klimaforhandlingene er på kanten av stupet.

- Til tross for hastverket vi har med å stanse klimaendringene som truer folket og vår planet, har rike, industrialiserte land brukt disse to ukene i Doha til å ta bort et minimum av det som trengs for å få til en avtale som møter utfordringene med utslippskutt, finanisering av klimatiltak og handling når det gjelder tap og ødeleggelser, skriver de seks organisasjonene i et brev til forhandlerne og politikerne i Doha.
Organisajsonene som står bak brevet er Friends of the Earth, Oxfam, Greenpeace, WWF, Christian Aid og Action Aid.

Krever nye kutt og systemer
Organisasjonene krever et regelbasert system for kontroll med utslipp, som omfatter alle industrialiserte land, også de som står utenfor en eventuell Kyoto 2-avtale. De krever at Kyoto 2-avtalen må omfatte minst 40 prosent kutt i utslipp for landene som er med, og at landene som ikke setter seg et juridisk bindende utslippsmål ikke skal ha adgang til kvotehandel. De krever også at industrialiserte land mobiliserer finansiell og teknisk hjelp til utviklingsland som er rammet av klimaendringer.

- Sier nei til avtale med svakt innhold
- Hvis «Doha-avtalen» ikke viser veien frem mot utslippskutt som holder temperaturøkningen under 1,5 grader, og sikrer et tiår uten krav om kutt, sier vi og folket nei, står det i brevet.
- Klimaendringer påvirker allerede millioner av mennesker verden over. Og flere millioner vil bli rammet det neste tiåret, hvis ikke ministrene tar ansvar her i Doha. Det er et stort gap mellom det som trengs, og det som ligger på bordet, sa Asad Rehman fra Friends of the Earth, paraplyorganisasjonen som Naturvernforbundet og Natur og Ungdom er medlem av.

- Kritisk for oss
Den afrikanske gruppen understreket at mange av verdens aller mest sårbare områder ligger i Afrika. Temperaturstigning og mer ustabilt vær vil føre til store konsekvenser for en allerede fattig del av verden, og forhandlingsleder Emmanuel Diamini brukte store ord.
- Kan dere tenke dere alle de afrikanske landene borte fra kartet? Uten folk, uten dyr? Utslippskutt og finansiering er kritisk for oss. Landene som trekker seg ut av Kyotoprotokollen øker ikke sine ambisjoner, sa Emmanuel Diamini, forhandlingsleder for den afrikanske gruppen av land på klimatoppmøtet i Doha.

Svake mål fra USA og Russland
De gjeldende målene for utslippskutt fra vestlige land, spesielt USA, får miljøorganisasjonene til å se mørkt på fremtiden.
- USAs utslippsmål innebærer bare fire prosent kutt i utslipp i 2020 sammenlignet med 1990. Vi er ikke imponert over USAs posisjon i disse forhandlingene i det hele tatt, sa Greenpeaces Kumi Naidoo.
Han er sannsynligvis enda mindre imponert over Russland. Deres forhandlingsleder, Alexander Bedritsky, la i går frem en plan for at Russland skal kutte sine utslipp med mellom 15 og 25 prosent fra 1990 til 2020.
- Russland har allerede kuttet sine utslipp med 30 prosent, så fremlegget innebærer faktisk en økning i utslippene, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.
Klimaforhandlingene i Doha avsluttes etter planen fredag, men alle forventer at det blir dragkamp og ekstramøter til langt ut på lørdag. Fjorårets klimatoppmøte i Durban gikk 35 timer over tiden.

Nyheter

IStock-467298516 Foto santiphotois Istockphoto

Bildekk – et skittent kinderegg

10.05.2022 | Sist oppdatert: 10.05.2022

Store klimagassutslipp, mengder med mikroplast, miljøgifter og en vanvittig sløsing med fossile ressurser. Bildekk står som et symbol på forurensning og utslipp – et skittent kinderegg, som ingen helt vet hva vi skal gjøre med.

Maren Esmark_foto Fartein Rudjord (1)
Maren Esmark slutter som generalsekretær etter ti år

Ønsker et forbund med større takhøyde

08.04.2022

Etter ti år slutter Maren Esmark som generalsekretær i Naturvernforbundet når åremål nummer to går ut i august. Hun etterlater seg en organisasjon i vekst, med rekordmange medlemmer og god økonomi. Mye er bra, men hun ønsker seg et forbund med større takhøyde. – Ja, det er til dels lavt under taket. Jeg håper at Naturvernforbundet snart vil bli en bred organisasjon med plass til mange flere, sier Esmark.

MAG_2510

I Synnøves fotspor

04.04.2022

Synnøve Kvamme er opptatt av å etterlate seg et minimalt fotavtrykk på kloden, men som naturverner har hun allerede satt varige spor.

IStock-504226704 foto nightman1965 Istockphoto
KOMMENTAR

Oljeland i krig og krise

01.04.2022

Hvorfor er det så vanskelig å handle før en krise treffer oss med full kraft? Krigen i Ukraina og pandemien har blitt møtt med resolutt handlekraft. Stilt overfor klimakrisen, derimot, er innsatsen heller tafatt, selv om det er selve livsgrunnlaget vårt som er truet. Hvorfor er det slik?

DJI_0230
KRONIKK

Dristige veiplaner bør stå for fall

21.03.2022

Nå har folk for alvor begynt å forstå hvilke inngrep de nye motorveiene fører med seg. Det skyldes i stor grad at flere store utbygginger av firefelts motorvei for høy fart er i gang. For det er noe annet å betrakte gravemaskinene spise seg gjennom landskapet enn å se noen traseer på et kart.

IMG_6398

Den miljøvennlige byen

07.02.2022

Byene våre kan planlegges slik at transporten blir mer miljøvenning, og mindre skadelig. Kollektivtrafikk kan fungere, også i mindre byer. Og vi må bygge byene tettere.

2021

Rekord i veier og ødeleggelser

24.01.2022 | Sist oppdatert: 24.01.2022

Den forrige regjeringen satte rekord i investeringer i transport. Nye motorveier, bruer, tunneler, flyplasser, jernbanelinjer og godsterminaler vil, ifølge planene, dukke opp over det meste av landet de nærmeste årene. Hele 700 kilometer ny motorvei skal bygges. Men hva med naturen og miljøet? Hva med målet om nullvekst i privatbilismen? Og hvordan kan vi reise uten fly og bil?

Pernille Hansen Foto Lise Helset Eide

Optimist av natur

05.01.2022 | Sist oppdatert: 05.01.2022

Pernille Hansen lider verken av klimaangst eller miljødepresjon. Hun er overbevist om at det skyldes at hun alltid har stått på for naturen og miljøet – en oppskrift hun anbefaler på det varmeste!

Roan vindkraftverk Foto Statkraft Ole Martin Wold

Ulovlig vindkraft står for fall

16.12.2021

Oppe i fjellene på Fosen ligger Norges største vindkraftanlegg, ulovlig og uten konsesjon. Etter at Høyesterett bestemte at det er bygget i strid med urfolks rettigheter, står det som et monument over norske myndigheters overkjøring av samene. – Denne dommen er et historisk vendepunkt, sier Kjell M. Derås, sentralstyremedlem i Naturvernforbundet

Viser fra 1 til 12 av totalt 415 artikler