Du er her:

- Klimaendringer påvirker allerede millioner av mennesker verden over. Og flere millioner vil bli rammet det neste tiåret, hvis ikke ministrene tar ansvar her i Doha, sa Asad Rehman fra Friends of the Earth.

- Klimaendringer påvirker allerede millioner av mennesker verden over. Og flere millioner vil bli rammet det neste tiåret, hvis ikke ministrene tar ansvar her i Doha, sa Asad Rehman fra Friends of the Earth. Foto: Kristian S. Aas

Kraftig varsko fra miljøorganisasjoner

DOHA, QATAR: Seks store miljø- og bistandsorganisasjoner holdt en kraftfull pressekonferanse i Doha torsdag. De mener klimaforhandlingene er på kanten av stupet.

- Til tross for hastverket vi har med å stanse klimaendringene som truer folket og vår planet, har rike, industrialiserte land brukt disse to ukene i Doha til å ta bort et minimum av det som trengs for å få til en avtale som møter utfordringene med utslippskutt, finanisering av klimatiltak og handling når det gjelder tap og ødeleggelser, skriver de seks organisasjonene i et brev til forhandlerne og politikerne i Doha.
Organisajsonene som står bak brevet er Friends of the Earth, Oxfam, Greenpeace, WWF, Christian Aid og Action Aid.

Krever nye kutt og systemer
Organisasjonene krever et regelbasert system for kontroll med utslipp, som omfatter alle industrialiserte land, også de som står utenfor en eventuell Kyoto 2-avtale. De krever at Kyoto 2-avtalen må omfatte minst 40 prosent kutt i utslipp for landene som er med, og at landene som ikke setter seg et juridisk bindende utslippsmål ikke skal ha adgang til kvotehandel. De krever også at industrialiserte land mobiliserer finansiell og teknisk hjelp til utviklingsland som er rammet av klimaendringer.

- Sier nei til avtale med svakt innhold
- Hvis «Doha-avtalen» ikke viser veien frem mot utslippskutt som holder temperaturøkningen under 1,5 grader, og sikrer et tiår uten krav om kutt, sier vi og folket nei, står det i brevet.
- Klimaendringer påvirker allerede millioner av mennesker verden over. Og flere millioner vil bli rammet det neste tiåret, hvis ikke ministrene tar ansvar her i Doha. Det er et stort gap mellom det som trengs, og det som ligger på bordet, sa Asad Rehman fra Friends of the Earth, paraplyorganisasjonen som Naturvernforbundet og Natur og Ungdom er medlem av.

- Kritisk for oss
Den afrikanske gruppen understreket at mange av verdens aller mest sårbare områder ligger i Afrika. Temperaturstigning og mer ustabilt vær vil føre til store konsekvenser for en allerede fattig del av verden, og forhandlingsleder Emmanuel Diamini brukte store ord.
- Kan dere tenke dere alle de afrikanske landene borte fra kartet? Uten folk, uten dyr? Utslippskutt og finansiering er kritisk for oss. Landene som trekker seg ut av Kyotoprotokollen øker ikke sine ambisjoner, sa Emmanuel Diamini, forhandlingsleder for den afrikanske gruppen av land på klimatoppmøtet i Doha.

Svake mål fra USA og Russland
De gjeldende målene for utslippskutt fra vestlige land, spesielt USA, får miljøorganisasjonene til å se mørkt på fremtiden.
- USAs utslippsmål innebærer bare fire prosent kutt i utslipp i 2020 sammenlignet med 1990. Vi er ikke imponert over USAs posisjon i disse forhandlingene i det hele tatt, sa Greenpeaces Kumi Naidoo.
Han er sannsynligvis enda mindre imponert over Russland. Deres forhandlingsleder, Alexander Bedritsky, la i går frem en plan for at Russland skal kutte sine utslipp med mellom 15 og 25 prosent fra 1990 til 2020.
- Russland har allerede kuttet sine utslipp med 30 prosent, så fremlegget innebærer faktisk en økning i utslippene, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.
Klimaforhandlingene i Doha avsluttes etter planen fredag, men alle forventer at det blir dragkamp og ekstramøter til langt ut på lørdag. Fjorårets klimatoppmøte i Durban gikk 35 timer over tiden.

Nyheter

Ekofisk ConocoPhilips

Oljeeventyret

12.12.2019

Ingen trodde at Norge kunne bli en storprodusent av olje og gass. Men det er forvaltningen av rikdommene som skiller Norge fra andre oljeland.

GP0STQ8D5_High_res2

Klimasaken til domstolene

25.11.2019

Flere steder i verden trekkes stater og selskaper for domstolene på grunn av manglende evne til å kutte klimagassutslipp. I FNs klimaforhandlinger krever mange land adgang til erstatning fra rike utslippsland for tap og skade som skyldes klimaendringer. Det kan bli dyrt for Norge, mener tidligere høyesterettsadvokat.

Wenche Skorge foto TBC
Fra Statoil til Naturvernforbundet

Oljedama som ble miljøverner

22.11.2019

– Det er nesten bare i Norge det kreves at debatten må nyanseres med at gass er klimavennlig. Gass er oljas svar på Marlboro light. Røyker du Marlboro light, spør Wenche Skorge i en facebookpost. Hun har gått fra et liv i oljebransjen til Naturvernforbundets sentralstyre. Noen ser på henne som en sviker.

Oppslag 1
Naturvernforbundet dro til Troll A-plattformen

Møtte trollet på norsk sokkel

18.11.2019

Det er enorme mengder gass der, nok til å fortsette produksjonen lenge etter at alle klimautslipp må være kuttet. Silje Ask Lundberg dro til Nordsjøen for å måle krefter med det største trollet på norsk sokkel.

Oljeplattform Foto nightman1965 Istockphoto
Det norske paradokset

Med olje på samvittigheten

15.11.2019

Hvem har skylda når massive utslipp fra norsk olje og gass bidrar til ødeleggende klimaendringer i andre land? Vi som produserer det, eller de som brenner det? I flere tiår har norske regjeringer holdt olja utenfor klimapolitikken, men nå er dette skillet i ferd med å bryte sammen.

IStock-1145163127 foto mrpluck Istockphoto

Slik kan Norge bli fossilfritt

14.11.2019

Norge kan bli fossilfritt i løpet av tjue år uten massiv utbygging av fornybar energi i norsk natur. Det viser en ny rapport fra Naturvernforbundet, som peker på at olje- og gassindustrien må legges ned innen 2040.

HVwONrVEe-4

Oljekappløp mot kanten av stupet

08.11.2019

Ved inngangen til 2020-årene går norske oljepumper for fullt, og jakten etter ny olje og gass fortsetter i rekordtempo, som om det ikke fantes noen klimakrise.

DSC_6480

Blir med på søksmål mot staten

05.11.2019

Naturvernforbundet er med som partshjelp når Folkets klimasøksmål nå kommer opp for lagmannsretten. Staten saksøkes for tildeling av oljelisenser i Barentshavet i 2016. Er oljeleting i Arktis i strid med grunnlovens miljøparagraf?

Træna tom-sigvald jenssen flickr

Om olje, torsk og koraller

28.10.2019

Midt i juli i år kom beskjeden, og 28. oktober ble ankene forkastet. Klima- og miljødepartementet har bekreftet Miljødirektoratets tillatelse til prøveboring etter olje i det som omtales som «torskens fødestue». Trænarevet er et svært levende og produktivt korallrev, yngle- og tumleplass for fisk og ligger nær Lofoten.

Garzweiler Uwe Flickr

Energiens pris

13.09.2019

Klimakampen er kampen vi ikke kan tape. Konsekvensene merkes allerede, både i Norge og mange steder i verden. Is og permafrost smelter, og været blir mindre forutsigbart. Gjennomsnittstemperaturen de siste årene har økt over hele kloden, og mest dramatisk har økningen vært i arktiske strøk. På Svalbard har temperaturen økt tre ganger mer enn klodens snitt.

IMG_2094 utsnitt(1)
Turbintette Trøndelag

Slåss mot skog av vindmøller

02.09.2019

Trøndelagskysten er et vakkert stykke Norge. Men det er også vindfullt, med en stadig trekk inn fra storhavet. Derfor får Trøndelag en svært høy tetthet av vindturbiner, hvis utbyggerne får alle sine ønsker oppfylt. Innlandet spares heller ikke for vindkraftplanene. Et opprør brer seg nå fra Frøya i sør til Namdal i nord, med aksjoner, harde fronter og splittelse som resultat. Er prisen for strømmen for høy?

Lista vindkraftverk foto Veidekke

Vindkraftopprør i Agder

28.08.2019

Omfattende planer for bygging av vindkraft i villmarksområder har skapt opprør i Agder. Den siste tiden har flere kommuner gjort vedtak mot bygging av vindkraftanlegg i sine områder. – Motstanden er stor på alle steder hvor det er planer om vindkraft, sier Peder Johan Pedersen, fylkesleder i Naturvernforbundet i Agder.

Viser fra 1 til 12 av totalt 347 artikler