Du er her:

Miljøgifter fra flyplassenes brannøvingsfelter renner rett ut i sårbare naturområder. Her fra Alta lufthavn.

Miljøgifter fra flyplassenes brannøvingsfelter renner rett ut i sårbare naturområder. Her fra Alta lufthavn. Foto: Alta Havn

Miljøgift rett ut i vernet natur

Problemene med avrenning av miljøgifter fra brannøvingsfelt på flyplasser er større enn tidligere antatt. På 15 flyplasser renner giftstoffer rett ut i vernede naturområder. Og ved en flyplass ligger det fiskedammer som brukes til eksklusivt turistfiske.

Avinor følger nå opp miljøgiftskandalen ved norske flyplasser. I fjor kunne Natur & miljø fortelle at miljøgiften PFOS hadde blitt spylt rett ut i naturen ved flyplassenes brannøvingsfelt i 50 år. Nye målinger viser nå at stoffet renner ut i verneområder, elvedeltaer, myrer, våtmarksområder, drikkevann, beitemarker og fiskedammer.

Renner til fiskedam
Rett ved Sogndal lufthavn Haukåsen ligger gården Jordi, som benyttes til turisme. Gården har blant annet fiskedammer, og ifølge Avinors rapport for flyplassen drenerer det forurensede området rett til fiskedammene. Siden PFOS hoper seg opp i næringskjeden, er de foreslåtte grenseverdiene i vann med matfisk svært strenge. Der det i Tyskland er foreslått en grenseverdi på 300 nanogram per liter vann i drikkevann, er den foreslåtte grensen for vann med matfisk på 0,65 nanogram per liter vann.

- Avinor har bedt meg om å få en laks, som de skal ta prøver av. Men de har ikke sagt noe om at det er målt høye verdier av gift rett ovenfor gården min, sier gårdeier Jomar Haukaas. Han driver med naturturisme, og har hatt flere prominente gjester i sine fiskedammer.

- Dette er bekymringsfullt. Jeg har aldri sett Avinors rapport med tallene. Men jeg håper det er trygt, for fisken er bare i disse dammene i en ganske kort periode. Jeg setter ut stor fisk, så den vokser ikke opp i dammene, forsikrer Haukaas.

Undersøker mer
Leder Jarl Øvstedal for Avinors miljøprosjekt bekrefter at de har vært i kontakt med Haukaas, og bedt om fisk til prøvetaking.

- Sogndal er en av lufthavnene der vi vil undersøke nærmere, og ta flere prøver. Disse fiskene har kort oppholdstid her, og uansett vil forurensningen være kraftig fortynnet idet den når disse dammene. Samtidig er det usikkerhet om hvordan disse stoffene faktisk tas opp i næringskjeden. Men vi vil gjøre flere undersøkelser her, sier Øvstedal.

Følger opp
Avinor har fulgt opp fjorårets avsløring med å lage detaljerte rapporter for giftsituasjonen ved alle sine lufthavner. Prøver av jord og vann er analysert, men det er usikkert om de har klart å finne de aller mest forurensede lokalitetene. Likevel bekrefter rapportene alvorlig forurensning av jord ved alle undersøkte flyplasser. På 36 av flyplassene renner det PFOS ut i naturområder, og ved 15 av disse dreier det seg om vernet natur, ifølge en gjennomgang Naturvernforbundet har utført. På fire av flyplassene er det avrenning til Ramsar-områder, våre viktigste fugleområder som er vernet etter den internasjonale Ramsar-konvensjonen. I hele 2012 jobbet AVINOR videre med grundigere undersøkelser av utlekking og forurenset dyreliv..

- Ekstreme mengder
- Enkelte steder kan det være ekstreme mengder med PFOS. Noen målte maksimalverdier er hinsides det vi tidligere har sett. Normverdien for å erklære et område som forurenset med PFOS er på 100 mikrogram PFOS per kilo jord. Ved Berlevåg lufthavn er det målt 31 000 mikrogram per kilo jord. Det er godt gjort å få så høye konsentrasjoner ved bruk av brannskum som bare inneholder et par prosent PFOS, forteller Per-Erik Schulze, miljøgiftansvarlig i Naturvernforbundet.

Brytes ikke ned
PFOS er giftig, og brytes ikke ned i naturen. Det betyr at hvis stoffet engang har sluppet ut, vil det fortsette å være i sedimenter og organismer i all fremtid. Stoffet finnes igjen i dyr og mennesker i hele verden, og kan skade folk og dyrs evne til å få barn, samt er kreftfremkallende. Tidligere har Naturvernforbundet krevd at all bruk må stanses, og at alle steder som er forurenset med PFOS må sikres. Det er dette arbeidet Avinor nå er i gang med.

- Det viktigste er nå å stoppe utlekkingen av PFOS. I andre land har man ofte forseglet områdene, samt renset grunnvannet med kullfilter. Dette er en langvarig prosess som tar mange år, men det må gjøres for å hindre ytterligere utslipp, sier Schulze.

Lite igjen lokalt
Øvstedal forteller at det meste av PFOS-utslippene har gått i havet.

- Av det samlede utslippet er det lite igjen lokalt ved lufthavnene. Vi vil nå klassifisere lufthavnene i tre kategorier, for å prioritere hvor vi skal gjøre tiltak. Vi vil også se på de direkte utslippene fra grunnen ved brannøvingsfeltene og konsekvensen for biologisk liv. Resultatene fra våre risikovurderinger vil bli sendt til Klima- og forurensningsdirektoratet, og vil være tilgjengelige, sier Øvstedal.

Nyheter

IStock-467298516 Foto santiphotois Istockphoto

Bildekk – et skittent kinderegg

10.05.2022 | Sist oppdatert: 10.05.2022

Store klimagassutslipp, mengder med mikroplast, miljøgifter og en vanvittig sløsing med fossile ressurser. Bildekk står som et symbol på forurensning og utslipp – et skittent kinderegg, som ingen helt vet hva vi skal gjøre med.

Maren Esmark_foto Fartein Rudjord (1)
Maren Esmark slutter som generalsekretær etter ti år

Ønsker et forbund med større takhøyde

08.04.2022

Etter ti år slutter Maren Esmark som generalsekretær i Naturvernforbundet når åremål nummer to går ut i august. Hun etterlater seg en organisasjon i vekst, med rekordmange medlemmer og god økonomi. Mye er bra, men hun ønsker seg et forbund med større takhøyde. – Ja, det er til dels lavt under taket. Jeg håper at Naturvernforbundet snart vil bli en bred organisasjon med plass til mange flere, sier Esmark.

MAG_2510

I Synnøves fotspor

04.04.2022

Synnøve Kvamme er opptatt av å etterlate seg et minimalt fotavtrykk på kloden, men som naturverner har hun allerede satt varige spor.

IStock-504226704 foto nightman1965 Istockphoto
KOMMENTAR

Oljeland i krig og krise

01.04.2022

Hvorfor er det så vanskelig å handle før en krise treffer oss med full kraft? Krigen i Ukraina og pandemien har blitt møtt med resolutt handlekraft. Stilt overfor klimakrisen, derimot, er innsatsen heller tafatt, selv om det er selve livsgrunnlaget vårt som er truet. Hvorfor er det slik?

DJI_0230
KRONIKK

Dristige veiplaner bør stå for fall

21.03.2022

Nå har folk for alvor begynt å forstå hvilke inngrep de nye motorveiene fører med seg. Det skyldes i stor grad at flere store utbygginger av firefelts motorvei for høy fart er i gang. For det er noe annet å betrakte gravemaskinene spise seg gjennom landskapet enn å se noen traseer på et kart.

IMG_6398

Den miljøvennlige byen

07.02.2022

Byene våre kan planlegges slik at transporten blir mer miljøvenning, og mindre skadelig. Kollektivtrafikk kan fungere, også i mindre byer. Og vi må bygge byene tettere.

2021

Rekord i veier og ødeleggelser

24.01.2022 | Sist oppdatert: 24.01.2022

Den forrige regjeringen satte rekord i investeringer i transport. Nye motorveier, bruer, tunneler, flyplasser, jernbanelinjer og godsterminaler vil, ifølge planene, dukke opp over det meste av landet de nærmeste årene. Hele 700 kilometer ny motorvei skal bygges. Men hva med naturen og miljøet? Hva med målet om nullvekst i privatbilismen? Og hvordan kan vi reise uten fly og bil?

Pernille Hansen Foto Lise Helset Eide

Optimist av natur

05.01.2022 | Sist oppdatert: 05.01.2022

Pernille Hansen lider verken av klimaangst eller miljødepresjon. Hun er overbevist om at det skyldes at hun alltid har stått på for naturen og miljøet – en oppskrift hun anbefaler på det varmeste!

Roan vindkraftverk Foto Statkraft Ole Martin Wold

Ulovlig vindkraft står for fall

16.12.2021

Oppe i fjellene på Fosen ligger Norges største vindkraftanlegg, ulovlig og uten konsesjon. Etter at Høyesterett bestemte at det er bygget i strid med urfolks rettigheter, står det som et monument over norske myndigheters overkjøring av samene. – Denne dommen er et historisk vendepunkt, sier Kjell M. Derås, sentralstyremedlem i Naturvernforbundet

Viser fra 1 til 12 av totalt 415 artikler

Relaterte tema