Du er her:

Miljøgifter fra flyplassenes brannøvingsfelter renner rett ut i sårbare naturområder. Her fra Alta lufthavn.

Miljøgifter fra flyplassenes brannøvingsfelter renner rett ut i sårbare naturområder. Her fra Alta lufthavn. Foto: Alta Havn

Miljøgift rett ut i vernet natur

Problemene med avrenning av miljøgifter fra brannøvingsfelt på flyplasser er større enn tidligere antatt. På 15 flyplasser renner giftstoffer rett ut i vernede naturområder. Og ved en flyplass ligger det fiskedammer som brukes til eksklusivt turistfiske.

Avinor følger nå opp miljøgiftskandalen ved norske flyplasser. I fjor kunne Natur & miljø fortelle at miljøgiften PFOS hadde blitt spylt rett ut i naturen ved flyplassenes brannøvingsfelt i 50 år. Nye målinger viser nå at stoffet renner ut i verneområder, elvedeltaer, myrer, våtmarksområder, drikkevann, beitemarker og fiskedammer.

Renner til fiskedam
Rett ved Sogndal lufthavn Haukåsen ligger gården Jordi, som benyttes til turisme. Gården har blant annet fiskedammer, og ifølge Avinors rapport for flyplassen drenerer det forurensede området rett til fiskedammene. Siden PFOS hoper seg opp i næringskjeden, er de foreslåtte grenseverdiene i vann med matfisk svært strenge. Der det i Tyskland er foreslått en grenseverdi på 300 nanogram per liter vann i drikkevann, er den foreslåtte grensen for vann med matfisk på 0,65 nanogram per liter vann.

- Avinor har bedt meg om å få en laks, som de skal ta prøver av. Men de har ikke sagt noe om at det er målt høye verdier av gift rett ovenfor gården min, sier gårdeier Jomar Haukaas. Han driver med naturturisme, og har hatt flere prominente gjester i sine fiskedammer.

- Dette er bekymringsfullt. Jeg har aldri sett Avinors rapport med tallene. Men jeg håper det er trygt, for fisken er bare i disse dammene i en ganske kort periode. Jeg setter ut stor fisk, så den vokser ikke opp i dammene, forsikrer Haukaas.

Undersøker mer
Leder Jarl Øvstedal for Avinors miljøprosjekt bekrefter at de har vært i kontakt med Haukaas, og bedt om fisk til prøvetaking.

- Sogndal er en av lufthavnene der vi vil undersøke nærmere, og ta flere prøver. Disse fiskene har kort oppholdstid her, og uansett vil forurensningen være kraftig fortynnet idet den når disse dammene. Samtidig er det usikkerhet om hvordan disse stoffene faktisk tas opp i næringskjeden. Men vi vil gjøre flere undersøkelser her, sier Øvstedal.

Følger opp
Avinor har fulgt opp fjorårets avsløring med å lage detaljerte rapporter for giftsituasjonen ved alle sine lufthavner. Prøver av jord og vann er analysert, men det er usikkert om de har klart å finne de aller mest forurensede lokalitetene. Likevel bekrefter rapportene alvorlig forurensning av jord ved alle undersøkte flyplasser. På 36 av flyplassene renner det PFOS ut i naturområder, og ved 15 av disse dreier det seg om vernet natur, ifølge en gjennomgang Naturvernforbundet har utført. På fire av flyplassene er det avrenning til Ramsar-områder, våre viktigste fugleområder som er vernet etter den internasjonale Ramsar-konvensjonen. I hele 2012 jobbet AVINOR videre med grundigere undersøkelser av utlekking og forurenset dyreliv..

- Ekstreme mengder
- Enkelte steder kan det være ekstreme mengder med PFOS. Noen målte maksimalverdier er hinsides det vi tidligere har sett. Normverdien for å erklære et område som forurenset med PFOS er på 100 mikrogram PFOS per kilo jord. Ved Berlevåg lufthavn er det målt 31 000 mikrogram per kilo jord. Det er godt gjort å få så høye konsentrasjoner ved bruk av brannskum som bare inneholder et par prosent PFOS, forteller Per-Erik Schulze, miljøgiftansvarlig i Naturvernforbundet.

Brytes ikke ned
PFOS er giftig, og brytes ikke ned i naturen. Det betyr at hvis stoffet engang har sluppet ut, vil det fortsette å være i sedimenter og organismer i all fremtid. Stoffet finnes igjen i dyr og mennesker i hele verden, og kan skade folk og dyrs evne til å få barn, samt er kreftfremkallende. Tidligere har Naturvernforbundet krevd at all bruk må stanses, og at alle steder som er forurenset med PFOS må sikres. Det er dette arbeidet Avinor nå er i gang med.

- Det viktigste er nå å stoppe utlekkingen av PFOS. I andre land har man ofte forseglet områdene, samt renset grunnvannet med kullfilter. Dette er en langvarig prosess som tar mange år, men det må gjøres for å hindre ytterligere utslipp, sier Schulze.

Lite igjen lokalt
Øvstedal forteller at det meste av PFOS-utslippene har gått i havet.

- Av det samlede utslippet er det lite igjen lokalt ved lufthavnene. Vi vil nå klassifisere lufthavnene i tre kategorier, for å prioritere hvor vi skal gjøre tiltak. Vi vil også se på de direkte utslippene fra grunnen ved brannøvingsfeltene og konsekvensen for biologisk liv. Resultatene fra våre risikovurderinger vil bli sendt til Klima- og forurensningsdirektoratet, og vil være tilgjengelige, sier Øvstedal.

Nyheter

Alta 4 justert
Alfred Nilsen ute med bok om Altavassdraget

Norges største miljøkamp

05.12.2019

En hær av politifolk marsjerer opp mot nullpunktet i Stilla. Der sitter nærmere tusen aksjonister og sperrer veien. De vil redde det fantastiske Altavassdraget og sikre samenes rett til å bruke sine egne områder. Blant dem er Alfred Nilsen. Han skal bli arrestert, fengslet og dømt for oppvigleri etter det som ble norgeshistoriens største miljøkamp.

GP0STQ8D5_High_res2

Klimasaken til domstolene

25.11.2019

Flere steder i verden trekkes stater og selskaper for domstolene på grunn av manglende evne til å kutte klimagassutslipp. I FNs klimaforhandlinger krever mange land adgang til erstatning fra rike utslippsland for tap og skade som skyldes klimaendringer. Det kan bli dyrt for Norge, mener tidligere høyesterettsadvokat.

Wenche Skorge foto TBC
Fra Statoil til Naturvernforbundet

Oljedama som ble miljøverner

22.11.2019

– Det er nesten bare i Norge det kreves at debatten må nyanseres med at gass er klimavennlig. Gass er oljas svar på Marlboro light. Røyker du Marlboro light, spør Wenche Skorge i en facebookpost. Hun har gått fra et liv i oljebransjen til Naturvernforbundets sentralstyre. Noen ser på henne som en sviker.

Oppslag 1
Naturvernforbundet dro til Troll A-plattformen

Møtte trollet på norsk sokkel

18.11.2019

Det er enorme mengder gass der, nok til å fortsette produksjonen lenge etter at alle klimautslipp må være kuttet. Silje Ask Lundberg dro til Nordsjøen for å måle krefter med det største trollet på norsk sokkel.

Oljeplattform Foto nightman1965 Istockphoto
Det norske paradokset

Med olje på samvittigheten

15.11.2019

Hvem har skylda når massive utslipp fra norsk olje og gass bidrar til ødeleggende klimaendringer i andre land? Vi som produserer det, eller de som brenner det? I flere tiår har norske regjeringer holdt olja utenfor klimapolitikken, men nå er dette skillet i ferd med å bryte sammen.

IStock-1145163127 foto mrpluck Istockphoto

Slik kan Norge bli fossilfritt

14.11.2019

Norge kan bli fossilfritt i løpet av tjue år uten massiv utbygging av fornybar energi i norsk natur. Det viser en ny rapport fra Naturvernforbundet, som peker på at olje- og gassindustrien må legges ned innen 2040.

HVwONrVEe-4

Oljekappløp mot kanten av stupet

08.11.2019

Ved inngangen til 2020-årene går norske oljepumper for fullt, og jakten etter ny olje og gass fortsetter i rekordtempo, som om det ikke fantes noen klimakrise.

DSC_6480

Blir med på søksmål mot staten

05.11.2019

Naturvernforbundet er med som partshjelp når Folkets klimasøksmål nå kommer opp for lagmannsretten. Staten saksøkes for tildeling av oljelisenser i Barentshavet i 2016. Er oljeleting i Arktis i strid med grunnlovens miljøparagraf?

Træna tom-sigvald jenssen flickr

Om olje, torsk og koraller

28.10.2019

Midt i juli i år kom beskjeden, og 28. oktober ble ankene forkastet. Klima- og miljødepartementet har bekreftet Miljødirektoratets tillatelse til prøveboring etter olje i det som omtales som «torskens fødestue». Trænarevet er et svært levende og produktivt korallrev, yngle- og tumleplass for fisk og ligger nær Lofoten.

Garzweiler Uwe Flickr

Energiens pris

13.09.2019

Klimakampen er kampen vi ikke kan tape. Konsekvensene merkes allerede, både i Norge og mange steder i verden. Is og permafrost smelter, og været blir mindre forutsigbart. Gjennomsnittstemperaturen de siste årene har økt over hele kloden, og mest dramatisk har økningen vært i arktiske strøk. På Svalbard har temperaturen økt tre ganger mer enn klodens snitt.

IMG_2094 utsnitt(1)
Turbintette Trøndelag

Slåss mot skog av vindmøller

02.09.2019

Trøndelagskysten er et vakkert stykke Norge. Men det er også vindfullt, med en stadig trekk inn fra storhavet. Derfor får Trøndelag en svært høy tetthet av vindturbiner, hvis utbyggerne får alle sine ønsker oppfylt. Innlandet spares heller ikke for vindkraftplanene. Et opprør brer seg nå fra Frøya i sør til Namdal i nord, med aksjoner, harde fronter og splittelse som resultat. Er prisen for strømmen for høy?

Lista vindkraftverk foto Veidekke

Vindkraftopprør i Agder

28.08.2019

Omfattende planer for bygging av vindkraft i villmarksområder har skapt opprør i Agder. Den siste tiden har flere kommuner gjort vedtak mot bygging av vindkraftanlegg i sine områder. – Motstanden er stor på alle steder hvor det er planer om vindkraft, sier Peder Johan Pedersen, fylkesleder i Naturvernforbundet i Agder.

Viser fra 1 til 12 av totalt 347 artikler

Relaterte tema