Du er her:

Miljøgifter fra flyplassenes brannøvingsfelter renner rett ut i sårbare naturområder. Her fra Alta lufthavn.

Miljøgifter fra flyplassenes brannøvingsfelter renner rett ut i sårbare naturområder. Her fra Alta lufthavn. Foto: Alta Havn

Miljøgift rett ut i vernet natur

Problemene med avrenning av miljøgifter fra brannøvingsfelt på flyplasser er større enn tidligere antatt. På 15 flyplasser renner giftstoffer rett ut i vernede naturområder. Og ved en flyplass ligger det fiskedammer som brukes til eksklusivt turistfiske.

Avinor følger nå opp miljøgiftskandalen ved norske flyplasser. I fjor kunne Natur & miljø fortelle at miljøgiften PFOS hadde blitt spylt rett ut i naturen ved flyplassenes brannøvingsfelt i 50 år. Nye målinger viser nå at stoffet renner ut i verneområder, elvedeltaer, myrer, våtmarksområder, drikkevann, beitemarker og fiskedammer.

Renner til fiskedam
Rett ved Sogndal lufthavn Haukåsen ligger gården Jordi, som benyttes til turisme. Gården har blant annet fiskedammer, og ifølge Avinors rapport for flyplassen drenerer det forurensede området rett til fiskedammene. Siden PFOS hoper seg opp i næringskjeden, er de foreslåtte grenseverdiene i vann med matfisk svært strenge. Der det i Tyskland er foreslått en grenseverdi på 300 nanogram per liter vann i drikkevann, er den foreslåtte grensen for vann med matfisk på 0,65 nanogram per liter vann.

- Avinor har bedt meg om å få en laks, som de skal ta prøver av. Men de har ikke sagt noe om at det er målt høye verdier av gift rett ovenfor gården min, sier gårdeier Jomar Haukaas. Han driver med naturturisme, og har hatt flere prominente gjester i sine fiskedammer.

- Dette er bekymringsfullt. Jeg har aldri sett Avinors rapport med tallene. Men jeg håper det er trygt, for fisken er bare i disse dammene i en ganske kort periode. Jeg setter ut stor fisk, så den vokser ikke opp i dammene, forsikrer Haukaas.

Undersøker mer
Leder Jarl Øvstedal for Avinors miljøprosjekt bekrefter at de har vært i kontakt med Haukaas, og bedt om fisk til prøvetaking.

- Sogndal er en av lufthavnene der vi vil undersøke nærmere, og ta flere prøver. Disse fiskene har kort oppholdstid her, og uansett vil forurensningen være kraftig fortynnet idet den når disse dammene. Samtidig er det usikkerhet om hvordan disse stoffene faktisk tas opp i næringskjeden. Men vi vil gjøre flere undersøkelser her, sier Øvstedal.

Følger opp
Avinor har fulgt opp fjorårets avsløring med å lage detaljerte rapporter for giftsituasjonen ved alle sine lufthavner. Prøver av jord og vann er analysert, men det er usikkert om de har klart å finne de aller mest forurensede lokalitetene. Likevel bekrefter rapportene alvorlig forurensning av jord ved alle undersøkte flyplasser. På 36 av flyplassene renner det PFOS ut i naturområder, og ved 15 av disse dreier det seg om vernet natur, ifølge en gjennomgang Naturvernforbundet har utført. På fire av flyplassene er det avrenning til Ramsar-områder, våre viktigste fugleområder som er vernet etter den internasjonale Ramsar-konvensjonen. I hele 2012 jobbet AVINOR videre med grundigere undersøkelser av utlekking og forurenset dyreliv..

- Ekstreme mengder
- Enkelte steder kan det være ekstreme mengder med PFOS. Noen målte maksimalverdier er hinsides det vi tidligere har sett. Normverdien for å erklære et område som forurenset med PFOS er på 100 mikrogram PFOS per kilo jord. Ved Berlevåg lufthavn er det målt 31 000 mikrogram per kilo jord. Det er godt gjort å få så høye konsentrasjoner ved bruk av brannskum som bare inneholder et par prosent PFOS, forteller Per-Erik Schulze, miljøgiftansvarlig i Naturvernforbundet.

Brytes ikke ned
PFOS er giftig, og brytes ikke ned i naturen. Det betyr at hvis stoffet engang har sluppet ut, vil det fortsette å være i sedimenter og organismer i all fremtid. Stoffet finnes igjen i dyr og mennesker i hele verden, og kan skade folk og dyrs evne til å få barn, samt er kreftfremkallende. Tidligere har Naturvernforbundet krevd at all bruk må stanses, og at alle steder som er forurenset med PFOS må sikres. Det er dette arbeidet Avinor nå er i gang med.

- Det viktigste er nå å stoppe utlekkingen av PFOS. I andre land har man ofte forseglet områdene, samt renset grunnvannet med kullfilter. Dette er en langvarig prosess som tar mange år, men det må gjøres for å hindre ytterligere utslipp, sier Schulze.

Lite igjen lokalt
Øvstedal forteller at det meste av PFOS-utslippene har gått i havet.

- Av det samlede utslippet er det lite igjen lokalt ved lufthavnene. Vi vil nå klassifisere lufthavnene i tre kategorier, for å prioritere hvor vi skal gjøre tiltak. Vi vil også se på de direkte utslippene fra grunnen ved brannøvingsfeltene og konsekvensen for biologisk liv. Resultatene fra våre risikovurderinger vil bli sendt til Klima- og forurensningsdirektoratet, og vil være tilgjengelige, sier Øvstedal.

Nyheter

IStock-901277994 foto lillitve

– Ta opp kampen mot ulovlig nedbygging

09.09.2022

Ulovlig bygging og inngrep i strandsonen hindrer ferdsel og truer sårbar natur. Nå har Lillesand kommune satt av store ressurser til å følge opp ulovlighetene. – Flere kommuner bør gjøre som Lillesand og ta opp kampen mot ulovlig nedbygging, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Repparfjorden 09-06-2021_45-kopi

Før gruveavfallet ødelegger fjorden

13.06.2022

Hvordan ser det ut under vann i Repparfjorden, hvor gruveselskapet Nussir vil dumpe millioner av tonn med gruveavfall? Undervannsfotografen Erling Svensen har dykket ved det planlagte sjødeponiet og funnet en ren og levende fjord. – Hvis de dumper gruveavfall her, vil fjorden bli ødelagt, sier Svensen.

IStock-174641086 foto PaulAnthonyWilson Istockphoto(1)
KRONIKK

Hvem husker Verdens miljødag?

05.06.2022 | Sist oppdatert: 05.06.2022

I dag, den 5. juni er det Verdens miljødag. Men er det noen som husker hvorfor dette er en av årets aller viktigste dager? Det faktum at villreinen og 4956 andre arter har kommet på den norske rødlisten er en tydelig påminnelse om akkurat det.

Marin forsøpling Foto Bo Eise

Plastbomben

30.05.2022

Verden produserer nå dobbelt så mye plast som for 20 år siden. Bare 9 prosent resirkuleres, resten havner på fyllinger, i forbrenningsanlegg eller i naturen. Nå har FNs miljøforsamling vedtatt et mandat som kan lede til en avtale om å begrense plastbruk.

IStock-637554944

En verden der alt går rundt

24.05.2022

Tenk deg en verden der ingenting kastes. Alle produkter er laget slik at de er enkle å reparere, bytte deler på, gjenbruke og gjenvinne. Hvis noe kastes, blir alle materialer brukt på nytt. En verden der alt går rundt, helt enkelt!

2021
KRONIKK

Opp som en løve, ned som en skygge

19.05.2022 | Sist oppdatert: 18.05.2022

I begynnelsen av mai feiret Klima- og miljødepartementet sin femtiårsdag med festtaler og prominente gjester. Men fortalte de hvordan det egentlig står til med naturen de skulle beskytte?

IStock-467298516 Foto santiphotois Istockphoto

Bildekk – et skittent kinderegg

10.05.2022 | Sist oppdatert: 10.05.2022

Store klimagassutslipp, mengder med mikroplast, miljøgifter og en vanvittig sløsing med fossile ressurser. Bildekk står som et symbol på forurensning og utslipp – et skittent kinderegg, som ingen helt vet hva vi skal gjøre med.

Maren Esmark_foto Fartein Rudjord (1)
Maren Esmark slutter som generalsekretær etter ti år

Ønsker et forbund med større takhøyde

08.04.2022

Etter ti år slutter Maren Esmark som generalsekretær i Naturvernforbundet når åremål nummer to går ut i august. Hun etterlater seg en organisasjon i vekst, med rekordmange medlemmer og god økonomi. Mye er bra, men hun ønsker seg et forbund med større takhøyde. – Ja, det er til dels lavt under taket. Jeg håper at Naturvernforbundet snart vil bli en bred organisasjon med plass til mange flere, sier Esmark.

MAG_2510

I Synnøves fotspor

04.04.2022

Synnøve Kvamme er opptatt av å etterlate seg et minimalt fotavtrykk på kloden, men som naturverner har hun allerede satt varige spor.

IStock-504226704 foto nightman1965 Istockphoto
KOMMENTAR

Oljeland i krig og krise

01.04.2022

Hvorfor er det så vanskelig å handle før en krise treffer oss med full kraft? Krigen i Ukraina og pandemien har blitt møtt med resolutt handlekraft. Stilt overfor klimakrisen, derimot, er innsatsen heller tafatt, selv om det er selve livsgrunnlaget vårt som er truet. Hvorfor er det slik?

DJI_0230
KRONIKK

Dristige veiplaner bør stå for fall

21.03.2022

Nå har folk for alvor begynt å forstå hvilke inngrep de nye motorveiene fører med seg. Det skyldes i stor grad at flere store utbygginger av firefelts motorvei for høy fart er i gang. For det er noe annet å betrakte gravemaskinene spise seg gjennom landskapet enn å se noen traseer på et kart.

Viser fra 1 til 12 av totalt 421 artikler

Relaterte tema