Du er her:


Foto: Kristian S. Aas

Mobiliserer mot gigantgruve

Fjellet bak bygda Vevring inneholder 15 millioner tonn av det ettertraktede mineralet rutil. Nå står kampen om utbyggingen, som vil medføre over 350 millioner tonn steinavfall. Mesteparten skal dumpes i fjorden.

Det er norsk fjordlandskap på sitt mest turistinnsmigrende. Snødekte fjelltopper speiler seg i den krusende fjorden. Utsikten over Førdefjorden har solgt Norge som feriemål mange ganger, i glansede brosjyrer og på nettsider. Nå kan idyllen stå for fall, mener Vevring og Førdefjorden miljøgruppe. Med støtte fra Naturvernforbundet, politiske partier, havforskere og store deler av lokalbefolkningen vil de ta vare på postkortmotivene rundt Vevring i Førdefjorden.

Ingen aprilspøk
- Avisa Arbeidets Rett på Røros hadde en aprilspøk i år om at utenlandske gruveselskaper skulle komme og utvinne mineraler rett under der folk bor. Her er det alvor, sier SV-politiker og aksjonist Ole Erik Thingnes. Han sitter i kafekroken på lokalbutikken i Vevring, sammen med Arne Underlid og Åse Marie Helgheim. Thingnes’ to barn springer rundt i lokalet. Utsikten over fjorden og Engebøfjellet, som danner ”østveggen” til bygda, er slående vakker. Både inne og ute finnes kunst som er produsert til den årlige Vevringutstillingen, som setter bygda på kunstkartet.
- Dette er ei kunstbygd. Det er mer enn 30 år siden den første Vevringutstillingen, og over alt er det utstilt kunst. Vi har fått mye støtte fra kunstnerorganisasjonene, forklarer Åse Marie Helgheim. Hun er styremedlem i Naturvernforbundet i Sogn og Fjrodane, og var til stede på Naturvernforbundets landsmøte i Bergen i fjor, der det ble enstemmig vedtatt at Naturvernforbundet skal arbeide mot gruveplanene i Sunnfjord.

Dagbrudd vil fjerne fjellet
Det er selskapet Nordic Mining som eier rettighetene til utvinning av rutilforekomsten. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har også rettigheter til andre mineralforekomster i Norge og Ecuador. De utvinner ikke selv, men vil knytte til seg utvinningsekspertise for å gjennomføre driften i Engebøfjellet.
Planene forteller om et stort dagbrudd, som nærmest vil fjerne hele Engebøfjellet. Noe av massene skal deponeres i dalen bak fjellet, men det meste vil bli ført ned på fjordbunnen. Av 380 millioner tonn masse som skal tas ut, er bare 15 millioner tonn brukbar rutil. Resten er avfall. Selskapet forteller på sine nettsider at det ikke vil bli brukt farlige kjemikalier ved utvinningen, og at giftinnholdet i avfallet vil være lavere enn giftinnholdet i for eksempel kaffe og potetchips. Dette beroliger ikke aksjonistene.
- Vi er kommet så langt at gruveselskapene ikke bør få bruke fjordene som avfallsplass. Skal man bruke de norske fjordene, kåret til verdens beste reisemål, til dumping? Reiselivsaktører støtter oss, det samme gjør fiskeri- og havbruksnæringen, sier Åse Marie Helgheim.

Flere har vært interessert
Det er ikke første gang noen snuser på verdiene inne i fjellet ved Vevring. Selskapene DuPont og Conoco var inne på 90-tallet, men trakk seg ut av prosjektet, blant annet av miljø- og omdømmehensyn. Nordic Mining eier også rettighetene til to andre forekomster av mineralet i Naustdal kommune. Disse ligger nær Naustdal sentrum, og selskapet bedyrer at de ikke har planer om å utvinne disse forekomstene nå.
- Men når de presenterer planene sine for utenlandske investorer, tar de også med rutilen som ligger her. Det forteller oss at de planlegger å utvinne disse senere. Da blir det dagbrudd også nær sentrum, sier Anne-Line Thingnes Førsund, som er mediekontakt for Vevring og Førdefjorden miljøgruppe.

Folkemøte og konsert
Allerede til nå i mai har det vært folkemøte i Naustdal med rundt 200 personer til stede. Det har vært konsert mot utbyggingen i Førde med 8 band, arrangert av Natur og Ungdom og Sosialistisk Ungdom. Norges Fiskarlag sier at ”Dumping og utslepp er på ny i ferd med å bli eit alvorleg trugsmål mot miljøtilstanden i norske fjordar, og dermed også for norsk sjømatnæring” i et brev til sentrale myndigheter. Havforskningsinstituttet krever en ny høringsrunde, og er svært skeptiske til fjorddeponi.
- Alle jeg kjenner som er for gruvedrift, er mot fjorddeponi. De er også redde for at gruveavfallet skal ødelegge det gode vi har i Vevring, med møtet mellom natur og kultur, sier Arne Underlid.

Tannkrem, solkrem og medisin
Rutil, eller titandioksid, er et ettertraktet mineral med mange bruksområder. Det meste av verdensproduksjonen i dag kommer fra Sierra Leone, og det største bruksområdet er som hvitfarge. Titandioksidpigment er godkjent som fargestoff i mat, med E-nummer E171. Tannkrem, hvitmaling, solkrem, kosmetikk, papir og tabletter inneholder slike pigmenter for å få den fine hvitfargen. Mer obskure bruksområder er tannbleking og film-snø.
Men alt er ikke blendahvitt i saksgangen. Ole Erik Thingnes, som sitter i kommunestyret, reagerer på at de ikke har blitt informert om høringsuttalelsene som har kommet inn til saken.
- 58 uttalelser har kommet inn. SV og Rødt har krevd at administrasjonen skal informere de folkevalgte om innholdet i dem. Men vi har ikke blitt informert ennå, sier Thingnes.

- Vil ikke bare være ”mot”

Aksjonsgruppen tror tiden arbeider for dem. De vil fortsette med aktiviteter for å vise verdiene som ligger i området, både fjorden og bygda.
- Over halvparten av 1. mai-toget i Førde gikk under parolen mot gruvedrift i Engebøfjellet. Men jeg er opptatt av at vi ikke bare skal være ”mot”. Vi har stor støtte, og kan bygge noe bra ved å vise hva vi har. Vevringutstillingen er viktig, fordi den samler både tilhengere og motstandere. I tillegg vil vi vise hvilke fiskeressurser som finnes i fjorden, som blir skadet ved fjorddeponiet. Vi må vise frem det vi ikke vil miste, sier Åse Marie Helgheim engasjert.
- I Førde, innerst i fjorden, har de brukt 100 millioner kroner på å rense fjorden. Hva blir effekten når man nå skal pøse på med avfall og kjemikalier lenger ut i fjorden?

Nyheter

Istockphoto-523564455-612x612 lite foto BrianAJackson
Partiguide viser rødgrønn enighet om viktig miljøsak

– Energisparing kan bli bærebjelke i ny regjerings miljøpolitikk

15.10.2021

Storsatsing på energisparing er blant miljøsakene det er stort flertall for på det nye Stortinget. Saken støttes også av regjeringspartiene Ap og Sp, samt SV og flere andre partier, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – De høye strømprisene viser hvor nødvendig det er å få ned strømforbruket. Her har den nye regjeringen et effektivt miljøtiltak, som også vil bedre folks økonomi og gi tusenvis av nye arbeidsplasser. Derfor foreslår vi en strømsparepakke fra Støre, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Stortinget foto  Silje R
Partiguide viser rødgrønn enighet om miljøsaker

Disse miljøsakene har flertall på Stortinget

23.09.2021

Betydelige klimakutt, satsing på tog, energisparing og vern av strandsonen er blant en lang rekke med miljøsaker som Ap, Sp og SV er enige om, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – Ap, SV og Sp trenger ikke lete lenge etter en miljøpolitikk de kan samles om. Naturvernforbundets partiguide viser at de har et godt grunnlag for å gi landet et taktskifte i miljøpolitikken, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Partiguide_some_miljøguide totalt
Naturvernforbundets partiguide

Her er partienes miljøpolitikk

16.09.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Anne-Lise Thingnes Førsund

Folk og fest for Førdefjorden

06.09.2021

– I dag opplever jeg at naturen er tilnærmet rettsløs, sier Anne-Line Thingnes Førsund. Lederen for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har kjempet mot gruvedumping i Førdefjorden i over 14 år, og er ikke imponert over rettsvernet for fjordene, Norges kanskje fremste merkevare.

IMG_2848

Vei og bane gjennom vernet natur

30.08.2021

Først flyttet de den planlagte jernbanestrekningen dit alle naturvernere sa den i hvert fall ikke burde gå. Så plusset de på en firefelts motorvei. Velkommen til Ringerike.

Truls Gulowsen foto Håkon Mosvold Larsen NTB
Truls Gulowsen (47) er Naturvernforbundets leder

Speideren som ble aktivist

24.08.2021

Han har aksjonert mot oljerigger, vært sersjant i Forsvaret, demonstrert for ulv blant flere tusen ulvemotstandere og saksøkt staten for oljeboring i Arktis. Nå skal Truls Gulowsen (47) lede Naturvernforbundet, og han legger ikke skjul på at han har store ambisjoner.

Partiguide_some_klima- og oljepolitikk
Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

16.08.2021

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

Partiguide_some_naturmangfold
Naturvernforbundets partiguide

Stans tapet av naturmangfold

16.08.2021

Tap av arter og natur er en stor miljøtrussel, like alvorlig som klimaendringene. Men hvordan møter partiene på Stortinget denne trusselen? Naturvernforbundets partiguide viser at det bare er tre partier som får grønt lys for sin naturmangfoldpolitikk.

Partiguide_some_samferdsel
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig samferdsel

16.08.2021

Samferdsel står for en stor andel klimautslippene i Norge. Hvilke partier vil satse på tog framfor nye store motorveier, hvem vil få ned biltrafikken og satse målrettet på syklisme?

Partiguide_some_forbruk(1)
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig forbruk

16.08.2021

Norge er blant landene med høyest forbruk av ressurser i verden. Når vi kjøper nye ting, er vi med og forårsaker naturødeleggelser og utslipp av klimagasser og annen forurensning. Hvordan vil partiene på Stortinget arbeide for at det norske forbruket skal bli bærekraftig? Noen av svarene finner du her.

Partiguide_some_naturens rettssikkerhet
Naturvernforbundets partiguide

Rettssikkerhet for naturen

12.08.2021

Sårbar natur bygges ned, antall truede arter stiger og hensynet til natur om miljø kommer ofte i annen rekke. Må det gjøres noen grep for å sørge for naturens rettssikkerhet? Se hva partiene på Stortinget mener om saken her.

Viser fra 1 til 12 av totalt 399 artikler

Relaterte tema