Du er her:

19. februar er det markeringer over hele landet med vardebrenning mot oljeboring i Lofoten. 9. mars er det fakkeltog i Oslo.

19. februar er det markeringer over hele landet med vardebrenning mot oljeboring i Lofoten. 9. mars er det fakkeltog i Oslo. Foto: Norges Naturvernforbund

Mobiliserer mot oljeboring i Lofoten

30 år etter kampen om Alta sliper partene våpnene til vår tids store miljøkamp om oljeboring i Lofoten. I potten ligger verdens siste store torskestamme, de største kaldtvannskorallrevene som finnes og en uhorvelig mengde olje og gass.

– Gro Harlem Brundtland innrømmet i ettertid at Alta-demningen aldri skulle ha vært bygd. Jens Stoltenberg bør ta angeren på forskudd og stanse utbyggingen i Lofoten nå, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Folkeaksjonen mot oljeboring, miljøorganisasjoner og fiskere ruster nå til kamp. Før påske skal regjeringen bestemme seg for om den skal åpne for en konsekvensutredning av utbygging i de fiskerike og sårbare områdene. Motstanderne ser på en slik konsekvensutredning som første skritt på veien til oljeboring.

Vardebrenning og fakkeltog
– Vi trenger ikke mer kunnskap. Vi vet mer enn nok til å si nei til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Haltbrekken.

Første store markering denne våren var vardebrenning 19. februar. Da brant varder over hele landet for å varsle fare, slik de gjorde i gamle dager da fiender nærmet seg. Den 9. mars arrangeres det fakkeltog i Oslo. I tillegg blir det mange lokale aksjoner i tiden fremover.

– Vi gikk på en smell i Alta, det skal vi ikke gjøre i Lofoten. Men hvis vi skal vinne denne runden trenger vi et sterkt folkelig engasjement. Derfor må vi mobilisere alle gode krefter i tiden frem mot påske, sier Haltbrekken.

Vår tids store miljøkamp
Og engasjementet er stort. Akkurat som i Alta-saken, rører Lofoten ved noe dypt i nordmenn. Det dreier seg om bærekraftig bruk av ressurser og bildet vi har av ren norsk natur, på sitt vakreste, akkurat slik det gjorde i Alta.

– Lofoten er vår tids store miljøkamp. Det handler om klima, natur og fornybare ressurser – og hvor vi skal sette grensen. Stanser vi ikke oljeboringen her, vil også andre sårbare områder bli åpnet i neste omgang. Lofoten kan bli veiskillet hvor vi staker ut en annen kurs, bort fra oljeavhengigheten mot en mer bærekraftig fremtid, sier Haltbrekken.

Det haster for oljebransjen
Statoilsjef Helge Lund på sin side legger ikke skjul på hva som står på spill for oljebransjen.

– Jeg går ikke ut og argumenterer for olje- og gassutvinning i disse områdene for å bli populær. Jeg gjør det fordi det er svært viktig for næringen. Det er lange letetider i denne bransjen, og det haster å få tilgang til nye områder, sier han til Teknisk Ukeblad.

Stein Lier-Hansen, direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Industri, forstår ikke motstanden mot konsekvensutredning.

– Jeg kan ikke skjønne at det går an å si nei til en konsekvensutredning. En konsekvensutredning etter petroleumsloven er ikke et vedtak om utbygging. Vi kan dokumentere her i dag 10-12 eksempler på konsekvensutredninger som ikke har ført til utbygging. At det ofte er det normale, det er riktig. Men de blir da gjennomført i tråd med den kunnskapen man har fått gjennom konsekvensutredningen, sier Hansen til Teknisk Ukeblad.

Noen må si stopp
Ola Skaalvik Elvevold, leder i Natur og Ungdom (NU), mener imidlertid at det er på tide å sette grenser for oljeindustrien.

– Dette er en næring som i førti år stort sett har fått det som den har ønsket seg.

Oljeindustrien har trukket lenger nord og lenger inn mot kysten. Det er et stadig press mot mer sårbare områder. Dette er ikke en næring som sier: ”Nå er vi mette, nå har vi fått nok.” Det kreves at noen sier stopp. Og nå er det nok, sier Elvevold.

Livsviktig for kystfiskerne
Norges Kystfiskarlag står sammen med Folkeaksjonen og miljøorganisasjonene i kampen mot oljen. For fiskerne er det svært mye som står på spill.

– Denne saken er livsviktig. Dette gjelder et av de store fiskeriene, som gir grunnlaget for at vi kan ha en kystfiskerflåte, både i nord og sør. Fisket i Lofoten er ryggraden i svært mange lokalsamfunn, og slik har det vært i hundrevis av år, sier Arne R. Hole, som er daglig leder i Norges Kystfiskerlag.

Han forklarer at sokkelen utenfor Lofoten er så smal at det ikke vil bli mulig å kombinere olje og fiskeri. Dessuten frykter fiskerne hva seismikk og de store utslippene av produksjonsvann vil gjøre med gytefeltene, der myriader av yngel og larver myldrer i vannmassene.

Fisk er fremtiden, ikke olje
– Hvorfor finner vi ikke yngel i Nordsjøen? Vi er redde for hva utslippene gjør med livet i havet. Det er ikke snakk om å leve side om side. Installasjonene vil fortrenge fiskeriene. Enten har vi et levende og bærekraftig fiske i disse områdene, eller så blir det olje, som bare vil vare i et lite tidsvindu, sier Hole.

Han er ikke i tvil om hvilken ressurs som er viktigst for Norge.

– Fiskeri har til alle tider vært en bærebjelke i det norske samfunnet. Slik kan det fortsatt være. Det er fisk som skal erstatte oljen, sier han.

Han får støtte av NU-leder Elvevold.

– Denne kyststripen gir millioner på millioner av måltider til verden i dag. FN sier at verdens matproduksjon må økes med 50 prosent innen 2050 for å dekke behovet. Det kan bare gjøres gjennom fornybar matproduksjon. Det er det de driver med langs norskekysten, sier han.

Nyheter

IStock-467298516 Foto santiphotois Istockphoto

Bildekk – et skittent kinderegg

10.05.2022 | Sist oppdatert: 10.05.2022

Store klimagassutslipp, mengder med mikroplast, miljøgifter og en vanvittig sløsing med fossile ressurser. Bildekk står som et symbol på forurensning og utslipp – et skittent kinderegg, som ingen helt vet hva vi skal gjøre med.

Maren Esmark_foto Fartein Rudjord (1)
Maren Esmark slutter som generalsekretær etter ti år

Ønsker et forbund med større takhøyde

08.04.2022

Etter ti år slutter Maren Esmark som generalsekretær i Naturvernforbundet når åremål nummer to går ut i august. Hun etterlater seg en organisasjon i vekst, med rekordmange medlemmer og god økonomi. Mye er bra, men hun ønsker seg et forbund med større takhøyde. – Ja, det er til dels lavt under taket. Jeg håper at Naturvernforbundet snart vil bli en bred organisasjon med plass til mange flere, sier Esmark.

MAG_2510

I Synnøves fotspor

04.04.2022

Synnøve Kvamme er opptatt av å etterlate seg et minimalt fotavtrykk på kloden, men som naturverner har hun allerede satt varige spor.

IStock-504226704 foto nightman1965 Istockphoto
KOMMENTAR

Oljeland i krig og krise

01.04.2022

Hvorfor er det så vanskelig å handle før en krise treffer oss med full kraft? Krigen i Ukraina og pandemien har blitt møtt med resolutt handlekraft. Stilt overfor klimakrisen, derimot, er innsatsen heller tafatt, selv om det er selve livsgrunnlaget vårt som er truet. Hvorfor er det slik?

DJI_0230
KRONIKK

Dristige veiplaner bør stå for fall

21.03.2022

Nå har folk for alvor begynt å forstå hvilke inngrep de nye motorveiene fører med seg. Det skyldes i stor grad at flere store utbygginger av firefelts motorvei for høy fart er i gang. For det er noe annet å betrakte gravemaskinene spise seg gjennom landskapet enn å se noen traseer på et kart.

IMG_6398

Den miljøvennlige byen

07.02.2022

Byene våre kan planlegges slik at transporten blir mer miljøvenning, og mindre skadelig. Kollektivtrafikk kan fungere, også i mindre byer. Og vi må bygge byene tettere.

2021

Rekord i veier og ødeleggelser

24.01.2022 | Sist oppdatert: 24.01.2022

Den forrige regjeringen satte rekord i investeringer i transport. Nye motorveier, bruer, tunneler, flyplasser, jernbanelinjer og godsterminaler vil, ifølge planene, dukke opp over det meste av landet de nærmeste årene. Hele 700 kilometer ny motorvei skal bygges. Men hva med naturen og miljøet? Hva med målet om nullvekst i privatbilismen? Og hvordan kan vi reise uten fly og bil?

Pernille Hansen Foto Lise Helset Eide

Optimist av natur

05.01.2022 | Sist oppdatert: 05.01.2022

Pernille Hansen lider verken av klimaangst eller miljødepresjon. Hun er overbevist om at det skyldes at hun alltid har stått på for naturen og miljøet – en oppskrift hun anbefaler på det varmeste!

Roan vindkraftverk Foto Statkraft Ole Martin Wold

Ulovlig vindkraft står for fall

16.12.2021

Oppe i fjellene på Fosen ligger Norges største vindkraftanlegg, ulovlig og uten konsesjon. Etter at Høyesterett bestemte at det er bygget i strid med urfolks rettigheter, står det som et monument over norske myndigheters overkjøring av samene. – Denne dommen er et historisk vendepunkt, sier Kjell M. Derås, sentralstyremedlem i Naturvernforbundet

Viser fra 1 til 12 av totalt 415 artikler