Du er her:

19. februar er det markeringer over hele landet med vardebrenning mot oljeboring i Lofoten. 9. mars er det fakkeltog i Oslo.

19. februar er det markeringer over hele landet med vardebrenning mot oljeboring i Lofoten. 9. mars er det fakkeltog i Oslo. Foto: Norges Naturvernforbund

Mobiliserer mot oljeboring i Lofoten

30 år etter kampen om Alta sliper partene våpnene til vår tids store miljøkamp om oljeboring i Lofoten. I potten ligger verdens siste store torskestamme, de største kaldtvannskorallrevene som finnes og en uhorvelig mengde olje og gass.

– Gro Harlem Brundtland innrømmet i ettertid at Alta-demningen aldri skulle ha vært bygd. Jens Stoltenberg bør ta angeren på forskudd og stanse utbyggingen i Lofoten nå, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Folkeaksjonen mot oljeboring, miljøorganisasjoner og fiskere ruster nå til kamp. Før påske skal regjeringen bestemme seg for om den skal åpne for en konsekvensutredning av utbygging i de fiskerike og sårbare områdene. Motstanderne ser på en slik konsekvensutredning som første skritt på veien til oljeboring.

Vardebrenning og fakkeltog
– Vi trenger ikke mer kunnskap. Vi vet mer enn nok til å si nei til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Haltbrekken.

Første store markering denne våren var vardebrenning 19. februar. Da brant varder over hele landet for å varsle fare, slik de gjorde i gamle dager da fiender nærmet seg. Den 9. mars arrangeres det fakkeltog i Oslo. I tillegg blir det mange lokale aksjoner i tiden fremover.

– Vi gikk på en smell i Alta, det skal vi ikke gjøre i Lofoten. Men hvis vi skal vinne denne runden trenger vi et sterkt folkelig engasjement. Derfor må vi mobilisere alle gode krefter i tiden frem mot påske, sier Haltbrekken.

Vår tids store miljøkamp
Og engasjementet er stort. Akkurat som i Alta-saken, rører Lofoten ved noe dypt i nordmenn. Det dreier seg om bærekraftig bruk av ressurser og bildet vi har av ren norsk natur, på sitt vakreste, akkurat slik det gjorde i Alta.

– Lofoten er vår tids store miljøkamp. Det handler om klima, natur og fornybare ressurser – og hvor vi skal sette grensen. Stanser vi ikke oljeboringen her, vil også andre sårbare områder bli åpnet i neste omgang. Lofoten kan bli veiskillet hvor vi staker ut en annen kurs, bort fra oljeavhengigheten mot en mer bærekraftig fremtid, sier Haltbrekken.

Det haster for oljebransjen
Statoilsjef Helge Lund på sin side legger ikke skjul på hva som står på spill for oljebransjen.

– Jeg går ikke ut og argumenterer for olje- og gassutvinning i disse områdene for å bli populær. Jeg gjør det fordi det er svært viktig for næringen. Det er lange letetider i denne bransjen, og det haster å få tilgang til nye områder, sier han til Teknisk Ukeblad.

Stein Lier-Hansen, direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Industri, forstår ikke motstanden mot konsekvensutredning.

– Jeg kan ikke skjønne at det går an å si nei til en konsekvensutredning. En konsekvensutredning etter petroleumsloven er ikke et vedtak om utbygging. Vi kan dokumentere her i dag 10-12 eksempler på konsekvensutredninger som ikke har ført til utbygging. At det ofte er det normale, det er riktig. Men de blir da gjennomført i tråd med den kunnskapen man har fått gjennom konsekvensutredningen, sier Hansen til Teknisk Ukeblad.

Noen må si stopp
Ola Skaalvik Elvevold, leder i Natur og Ungdom (NU), mener imidlertid at det er på tide å sette grenser for oljeindustrien.

– Dette er en næring som i førti år stort sett har fått det som den har ønsket seg.

Oljeindustrien har trukket lenger nord og lenger inn mot kysten. Det er et stadig press mot mer sårbare områder. Dette er ikke en næring som sier: ”Nå er vi mette, nå har vi fått nok.” Det kreves at noen sier stopp. Og nå er det nok, sier Elvevold.

Livsviktig for kystfiskerne
Norges Kystfiskarlag står sammen med Folkeaksjonen og miljøorganisasjonene i kampen mot oljen. For fiskerne er det svært mye som står på spill.

– Denne saken er livsviktig. Dette gjelder et av de store fiskeriene, som gir grunnlaget for at vi kan ha en kystfiskerflåte, både i nord og sør. Fisket i Lofoten er ryggraden i svært mange lokalsamfunn, og slik har det vært i hundrevis av år, sier Arne R. Hole, som er daglig leder i Norges Kystfiskerlag.

Han forklarer at sokkelen utenfor Lofoten er så smal at det ikke vil bli mulig å kombinere olje og fiskeri. Dessuten frykter fiskerne hva seismikk og de store utslippene av produksjonsvann vil gjøre med gytefeltene, der myriader av yngel og larver myldrer i vannmassene.

Fisk er fremtiden, ikke olje
– Hvorfor finner vi ikke yngel i Nordsjøen? Vi er redde for hva utslippene gjør med livet i havet. Det er ikke snakk om å leve side om side. Installasjonene vil fortrenge fiskeriene. Enten har vi et levende og bærekraftig fiske i disse områdene, eller så blir det olje, som bare vil vare i et lite tidsvindu, sier Hole.

Han er ikke i tvil om hvilken ressurs som er viktigst for Norge.

– Fiskeri har til alle tider vært en bærebjelke i det norske samfunnet. Slik kan det fortsatt være. Det er fisk som skal erstatte oljen, sier han.

Han får støtte av NU-leder Elvevold.

– Denne kyststripen gir millioner på millioner av måltider til verden i dag. FN sier at verdens matproduksjon må økes med 50 prosent innen 2050 for å dekke behovet. Det kan bare gjøres gjennom fornybar matproduksjon. Det er det de driver med langs norskekysten, sier han.

Nyheter

Istockphoto-523564455-612x612 lite foto BrianAJackson
Partiguide viser rødgrønn enighet om viktig miljøsak

– Energisparing kan bli bærebjelke i ny regjerings miljøpolitikk

15.10.2021

Storsatsing på energisparing er blant miljøsakene det er stort flertall for på det nye Stortinget. Saken støttes også av regjeringspartiene Ap og Sp, samt SV og flere andre partier, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – De høye strømprisene viser hvor nødvendig det er å få ned strømforbruket. Her har den nye regjeringen et effektivt miljøtiltak, som også vil bedre folks økonomi og gi tusenvis av nye arbeidsplasser. Derfor foreslår vi en strømsparepakke fra Støre, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Stortinget foto  Silje R
Partiguide viser rødgrønn enighet om miljøsaker

Disse miljøsakene har flertall på Stortinget

23.09.2021

Betydelige klimakutt, satsing på tog, energisparing og vern av strandsonen er blant en lang rekke med miljøsaker som Ap, Sp og SV er enige om, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – Ap, SV og Sp trenger ikke lete lenge etter en miljøpolitikk de kan samles om. Naturvernforbundets partiguide viser at de har et godt grunnlag for å gi landet et taktskifte i miljøpolitikken, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Partiguide_some_miljøguide totalt
Naturvernforbundets partiguide

Her er partienes miljøpolitikk

16.09.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Anne-Lise Thingnes Førsund

Folk og fest for Førdefjorden

06.09.2021

– I dag opplever jeg at naturen er tilnærmet rettsløs, sier Anne-Line Thingnes Førsund. Lederen for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har kjempet mot gruvedumping i Førdefjorden i over 14 år, og er ikke imponert over rettsvernet for fjordene, Norges kanskje fremste merkevare.

IMG_2848

Vei og bane gjennom vernet natur

30.08.2021

Først flyttet de den planlagte jernbanestrekningen dit alle naturvernere sa den i hvert fall ikke burde gå. Så plusset de på en firefelts motorvei. Velkommen til Ringerike.

Truls Gulowsen foto Håkon Mosvold Larsen NTB
Truls Gulowsen (47) er Naturvernforbundets leder

Speideren som ble aktivist

24.08.2021

Han har aksjonert mot oljerigger, vært sersjant i Forsvaret, demonstrert for ulv blant flere tusen ulvemotstandere og saksøkt staten for oljeboring i Arktis. Nå skal Truls Gulowsen (47) lede Naturvernforbundet, og han legger ikke skjul på at han har store ambisjoner.

Partiguide_some_klima- og oljepolitikk
Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

16.08.2021

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

Partiguide_some_naturmangfold
Naturvernforbundets partiguide

Stans tapet av naturmangfold

16.08.2021

Tap av arter og natur er en stor miljøtrussel, like alvorlig som klimaendringene. Men hvordan møter partiene på Stortinget denne trusselen? Naturvernforbundets partiguide viser at det bare er tre partier som får grønt lys for sin naturmangfoldpolitikk.

Partiguide_some_samferdsel
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig samferdsel

16.08.2021

Samferdsel står for en stor andel klimautslippene i Norge. Hvilke partier vil satse på tog framfor nye store motorveier, hvem vil få ned biltrafikken og satse målrettet på syklisme?

Partiguide_some_forbruk(1)
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig forbruk

16.08.2021

Norge er blant landene med høyest forbruk av ressurser i verden. Når vi kjøper nye ting, er vi med og forårsaker naturødeleggelser og utslipp av klimagasser og annen forurensning. Hvordan vil partiene på Stortinget arbeide for at det norske forbruket skal bli bærekraftig? Noen av svarene finner du her.

Partiguide_some_naturens rettssikkerhet
Naturvernforbundets partiguide

Rettssikkerhet for naturen

12.08.2021

Sårbar natur bygges ned, antall truede arter stiger og hensynet til natur om miljø kommer ofte i annen rekke. Må det gjøres noen grep for å sørge for naturens rettssikkerhet? Se hva partiene på Stortinget mener om saken her.

Viser fra 1 til 12 av totalt 399 artikler