Du er her:

Naturvernforbundet i Rogaland

Fylkeslagets historie på en-to-tre

1928-1945: Rogaland kretsforening blir stiftet i Stavanger 30.januar 1928. Samme år foreslår foreningen etablering av nasjonalpark i Setesdal og Ryfylkeheiene. I 2000 blir restene av fjellområdet vernet som landskapsvernområde.

I kretsforeningens første 10 år står kjøp, sikring og vern av fornminner øverst på dagsorden. Stavanger Museum overtar disse oppgavene, og foreningen bruker deretter mye av sin tid på vern av det rike fuglelivet på Jæren.

I motsetning til andre fylkeslag fortsetter foreningen sin virksomhet gjennom krigsårene «for å gjøre det beste ut av situasjonen» som daværende formann Anders Bernhoft-Osa uttalte.

1945-1990: Etterkrigsårene er preget av lav aktivitet og få medlemmer, men på slutten av 1960-tallet kommer oppsvinget, utløst av Norges største kraftutbygging, Ulla-Førreverkene. Foreningen, som har skiftet navn til Rogaland Naturvern, klarer å berge viktige naturomåder i Suldal og Hjelmeland fra neddemming og regulering.

De to første lokallagene blir etablert på begynnelsen av 1970-tallet, i Sauda og på Haugalandet.

Fylkeslaget starter medlemsbladet «Rygjavern» i 1975 og flytter inn i leide lokaler samme år.

1980- og 1990-tallet er preget av høyt aktivitetsnivå, flere lokallag og større fokus rundt naturmiljøet i byene.

1990-2014: Nedgangen i medlemstallet starter på slutten av 1980-tallet, men foreningen klarer likevel å finansiere i fylkessekretær i halv stilling i hele perioden. Fra 2001 går medlemstallet svakt oppover, men foreningen har da mistet flere av sine tidligere lokallag.

I 2011 starter fylkeslaget Mostun natursenter, og året etter får foreningen ansvar for det nasjonale Jæren våtmarkssenter. I 2014 sysselsetter fylkeslaget 2,4 årsverk.

Nyheter

2021
KRONIKK

Opp som en løve, ned som en skygge

19.05.2022 | Sist oppdatert: 18.05.2022

I begynnelsen av mai feiret Klima- og miljødepartementet sin femtiårsdag med festtaler og prominente gjester. Men fortalte de hvordan det egentlig står til med naturen de skulle beskytte?

IStock-467298516 Foto santiphotois Istockphoto

Bildekk – et skittent kinderegg

10.05.2022 | Sist oppdatert: 10.05.2022

Store klimagassutslipp, mengder med mikroplast, miljøgifter og en vanvittig sløsing med fossile ressurser. Bildekk står som et symbol på forurensning og utslipp – et skittent kinderegg, som ingen helt vet hva vi skal gjøre med.

Maren Esmark_foto Fartein Rudjord (1)
Maren Esmark slutter som generalsekretær etter ti år

Ønsker et forbund med større takhøyde

08.04.2022

Etter ti år slutter Maren Esmark som generalsekretær i Naturvernforbundet når åremål nummer to går ut i august. Hun etterlater seg en organisasjon i vekst, med rekordmange medlemmer og god økonomi. Mye er bra, men hun ønsker seg et forbund med større takhøyde. – Ja, det er til dels lavt under taket. Jeg håper at Naturvernforbundet snart vil bli en bred organisasjon med plass til mange flere, sier Esmark.

MAG_2510

I Synnøves fotspor

04.04.2022

Synnøve Kvamme er opptatt av å etterlate seg et minimalt fotavtrykk på kloden, men som naturverner har hun allerede satt varige spor.

IStock-504226704 foto nightman1965 Istockphoto
KOMMENTAR

Oljeland i krig og krise

01.04.2022

Hvorfor er det så vanskelig å handle før en krise treffer oss med full kraft? Krigen i Ukraina og pandemien har blitt møtt med resolutt handlekraft. Stilt overfor klimakrisen, derimot, er innsatsen heller tafatt, selv om det er selve livsgrunnlaget vårt som er truet. Hvorfor er det slik?

DJI_0230
KRONIKK

Dristige veiplaner bør stå for fall

21.03.2022

Nå har folk for alvor begynt å forstå hvilke inngrep de nye motorveiene fører med seg. Det skyldes i stor grad at flere store utbygginger av firefelts motorvei for høy fart er i gang. For det er noe annet å betrakte gravemaskinene spise seg gjennom landskapet enn å se noen traseer på et kart.

IMG_6398

Den miljøvennlige byen

07.02.2022

Byene våre kan planlegges slik at transporten blir mer miljøvenning, og mindre skadelig. Kollektivtrafikk kan fungere, også i mindre byer. Og vi må bygge byene tettere.

2021

Rekord i veier og ødeleggelser

24.01.2022 | Sist oppdatert: 24.01.2022

Den forrige regjeringen satte rekord i investeringer i transport. Nye motorveier, bruer, tunneler, flyplasser, jernbanelinjer og godsterminaler vil, ifølge planene, dukke opp over det meste av landet de nærmeste årene. Hele 700 kilometer ny motorvei skal bygges. Men hva med naturen og miljøet? Hva med målet om nullvekst i privatbilismen? Og hvordan kan vi reise uten fly og bil?

Pernille Hansen Foto Lise Helset Eide

Optimist av natur

05.01.2022 | Sist oppdatert: 05.01.2022

Pernille Hansen lider verken av klimaangst eller miljødepresjon. Hun er overbevist om at det skyldes at hun alltid har stått på for naturen og miljøet – en oppskrift hun anbefaler på det varmeste!

Viser fra 1 til 12 av totalt 416 artikler