Du er her:

Flytoget er en ren tilbringertjeneste til Oslo lufthavn Gardermoen. Nå mener pendlere at toget fortrenger regulær togtrafikk på pendlerstrekninger på Østlandet. Foto: Flytoget.no

Flytoget er en ren tilbringertjeneste til Oslo lufthavn Gardermoen. Nå mener pendlere at toget fortrenger regulær togtrafikk på pendlerstrekninger på Østlandet. Foto: Flytoget.no.

På skinner til flyet

Mange steder i Europa har togtrafikken nærmest erstattet flyet. Men i Norge er det investert milliarder for at toget skal få deg raskere til flyet. Selv på pendlerstrekningene inn mot Oslo prioriteres flypassasjerene.

Togsatsinger etter 1990:

* Gardermobanen
– betjening av flyplass

* Trondheim lufthavn Værnes stasjon
– betjening av flyplass

* Dobbeltspor Brakerøya-Drammen
– kapasiteten tatt opp av Flytoget, som nå har halvparten av alle lokale avganger Asker-Drammen

* Sandvika-Asker
– mye av kapasiteten tatt opp av Flytoget

* Sandefjord lufthavn Torp stasjon
– betjening av flyplass

* Sandeparsellen, Vestfoldbanen
– raskere til Torp

* Marienborg og Rotvoll stasjoner, Trondheim
– direkterute fra Værnes til henholdsvis St. Olavs hospital og Statoil

* Ski-Moss, Østfoldbanen
– raskere til Rygge

* Shuttlebuss Rygge
– betjening av flyplass

* Nationaltheatret stasjon 4 spor
– mye av kapasiteten tas av Flytoget

 

Aktuelle planer fremover:

* Gevingåsen tunnel – raskere til Værnes

* Lysaker-Sandvika (under utbygging)
– mye av kapasiteten tas av Flytoget

* Oslo S-Ski
– raskere til Rygge

 

Bybaner:

* Bergen
– skal utvides til Flesland

* Stavanger
– planlagt til Sola

 

Ingen kobling til fly:

* Finsetunnelen
– ingen flykobling

* Stavanger-Sandnes
– ingen flykobling

Det er imidlertid vanskelig å finne eksempler på investeringer som gjør toget bedre rustet til å konkurrere med flyet. Siden 1990 er høyfjellsstrekningen på Bergensbanen oppgradert. Ellers har alle investeringer gått til strekninger som ikke konkurrerer med fly, eller som har som hovedfunksjon å frakte folk til flyplasser.

Nye flystasjoner
Gardermobanen kostet 7,7 milliarder 1999-kroner da den ble bygd. Dette tilsvarernær 9,5 milliarder kroner i dag. Totale investeringer i hele jernbanenettet i Norge var på 8,2 milliarder for de tre årene fra 2006 til 2008.

I tillegg til den enorme investeringen på Gardermobanen, er det bygd nye stasjoner ved Trondheim lufthavn Værnes og Sandefjord lufthavn Torp. En shuttlebuss er startet mellom Rygge stasjon og Moss lufthavn. Det planlegges også bybaner i både Stavanger/Sandnes og Bergen, som skal frakte folk til flyplassene.

Flytoget tar kapasitet
På strekningen mellom Drammen og Oslo er jernbanenettet bygd ut de siste årene, med dobbeltspor mellom Brakerøya og Drammen samt ny linje mellom Sandvika og Asker. Den nye linjen mellom Lysaker og Sandvika vil stå ferdig neste år. På denne strekningen opptar Flytoget til Gardermoen store deler av kapasiteten. Dette toget kan bare brukes til og fra flyplassen, mens lokaltogene på samme strekning har kapasitetsproblemer.

Etterlyser bedre styring
Mellom Drammen og Asker, på vei mot Oslo, har lokal- og regiontogene tre avganger i timen med noen få ekstraavganger i rushtiden. Flytogene, som kun kan brukes hvis man skal reise til Gardermoen, har også tre avganger i timen. Det vil si at halvparten av kapasiteten for persontrafikk på denne strekningen opptas av rendyrkede flytog.

– Det ser ut som om togpassasjerer som skal ut og fly prioriteres. Lokaltogene er smekk fulle, mens Flytoget kjører nesten tomt forbi. Mange lurer på hva vitsen er, sier Erling Havik, leder i Eiker pendlerforening.

Han etterlyser bedre styring av jernbanetilbudet, og mener Flytoget bruker kapasitet som kunne ha vært brukt til å gi reisende på hele Østlandet et bedre tilbud.

– To av de tre vanlige togene som kjører fra Drammen mot Oslo fortsetter også til Gardermoen, og er langt billigere enn Flytoget. Jeg skjønner ikke at det kan svare seg å kjøre flytog hvert 20. minutt, sier Havik.

– Skulle gjerne ha konkurrert
– Vi skulle gjerne ha konkurrert med fly på lange strekninger, istedenfor å være tilbringertjeneste. Vi har tog som kunne ha kjørt raskere enn dagens fly fra sentrum til sentrum både fra Oslo til Kristiansand, Bergen og Trondheim hvis banen var god nok til det, sier informasjonssjef Preben Colstrup i NSB.

– Men vi må forholde oss til virkeligheten vi har. Så får vi forsøke å levere så godt vi kan, sier Colstrup. Han er imidlertid kritisk til at store deler av kapasiteten på de tunge pendlerstrekningene rundt Oslo opptas av Flytoget.

– Man må spørre seg om man har tenkt gjennom konsekvensen av en slik bruk av kapasiteten. Vi forbereder oss på å levere et bedre tilbud fra 2012, med flere og jevnere avganger på det sentrale Østlandet. Samtidig har NSB tilbringertrafikk til flyplasser over hele landet, med buss mellom stasjoner og flyplasser, forteller Colstrup.

Tre på topp 20
Både Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen og Oslo-Stavanger er blant de 20 mest trafikkerte flyrutene i Europa. Blant strekningene på denne lista er det etablert høyhastighetstog på hele eller deler av strekningen på 12 av rutene, og disse opplever til dels stor nedgang i flytrafikken. Europas mest trafikkerte strekning, mellom Madrid og Barcelona, opplevde 24 prosent nedgang i flytrafikken i 2008 etter åpning av høyhastighetsbane. Strekningen mellom Madrid og Malaga hadde 27 prosents nedgang, og forsvant ut av topp 20-lista, ifølge tall fra Eurostat og Framtiden i våre hender. Høyhastighetstog er fortsatt på skissestadiet i Norge, bortsett fra Gardermobanen som ikke har som formål å redusere flytrafikken, men å frakte folk til flyet.

Nyheter

Jordpyramide utsnitt

Naturtyper under press

11.08.2020

Rødlista for truede arter er godt kjent. Men visste du at vi har en rødliste for truede naturtyper også?

Møbler foto Radiokukka Istockphoto
Forbrukerspalten

Verdensmestre i oppussing

07.08.2020

Vi nordmenn er verdensmestere i å pusse opp og oppgradere hjemmene våre. Hvert år bruker vi nærmere 90 milliarder på oppussing, og over 20 milliarder av disse er kun til møbler og innredning.

2799723230_189beebe59_o
KRONIKK

Hvorfor skal vi stoppe tapet av natur?

29.07.2020

Når jeg er ute i skogen, er det åpenbart for meg at vi må ta vare på naturen. Bjørkebladene rasler i vinden, skjegglaven henger i raggete strimer, løvsangeren synger. Å erstatte dette med parkeringsplasser virker utenkelig. Likevel blir naturen borte i et skremmende tempo. Beslutningstagere veier opp økonomiske fordeler mot naturens verdi, og naturen taper, gang på gang.

Ørredalsfossen, Øystese 3
Atten elver reddet fra utbygging

- Ganske fantastisk hva vi har klart å redde

20.07.2020 | Sist oppdatert: 29.07.2020

Det er mye å si om regjeringen Solbergs innsats for naturvernet. Men når det gjelder vern av vassdrag har naturvernere fått medhold i svært mye. – Ganske fantastisk, egentlig, sier elvevernnestor Per Flatberg.

Dokkadeltaet foto Thor Østbye
Dokkadeltaet

Fuglenes veikro gir levebrød for mange

13.07.2020

Med utsiktsstoler, seterdrift, iskunst og konsulentvirksomhet viser våtmarkssenteret for Dokkadeltaet, ett av Norges mest velbevarte elvedeltaer, hvordan naturvern kan gi utvikling og arbeidsplasser.

IStock-495693066 lite

En oppvekst i plast

26.06.2020

Der det tidligere var gress, grus og jord er det nå lagt gummi og plast på tusenvis av lekeområder og fotballbaner. Plasten inneholder miljøgifter som kan skade miljø og helse. En undersøkelse Naturvernforbundet står bak viser at plastdekke i barnehager inneholder like mye miljøgifter som farlig avfall.

Ramsås_gammelskog2 lite
Unik gammelskog hogges ved Follsjå i Notodden

Før de siste skogene faller

02.06.2020

Det er nesten som «Jurassic Park». Ved Follsjå i Telemark er det oppdaget et skoglandskap med eventyrlige gammelskoger, store mengder truede arter og en ubrutt linje tilbake til skogene som vokste opp etter forrige istid. Det finnes trolig ikke maken. Men nå har hogstmaskinene nådd fram, også hit. Store felt er snauhogd, og nyplantet gran vokser i restene etter et biologisk skattkammer.

LEDER

Ingen drøm

29.05.2020

«Dette må da være miljøvernernes drømmesamfunn?» Påstanden sitter løst i kommentarfelt og sosiale medier. Flytrafikken er på det nærmeste innstilt, biltrafikken har gått kraftig ned. Forurensning og klimagassutslipp er betydelig redusert. Flere steder ser vi at dyr og natur inntar områder som de før har skydd, fordi det er færre mennesker, mindre støy og mindre forurensning der. Dette må da være det disse miljøvernerne ønsker?

Bolocera tueidae - Førdefjorden 21-04-2016_5 lite

Levende eller nedslammet fjord

Unike undervannsbilder fra Jøssingfjorden gir oss en antydning om hva som står på spill når gruveavfall skal deponeres på fjordbunnen i Førdefjorden.

Løken Nordstrand 1_Foto Laila Borge NNV liten

Hjalp Norge å bli oljefri

27.05.2020

Nå er det forbudt for privatpersoner å fyre med olje og parafin. Det skyldes blant annet kampanjen oljefri.no, som Naturvernforbundet står bak. Dette er historien om hvordan Norge sluttet å fyre med olje.

Sigurd Hverven forminsket Foto Tor Bjarne Christensen

Naturen kommer først

18.05.2020

Hvorfor fortsetter vi mennesker å ødelegge naturen og endre klimaet, når vi vet at det vil ramme jordkloden hardt? Naturfilosofen Sigurd Hverven mener at det er på høy tid at mennesket forstår at naturen er grunnlaget for alt. – Økonomien er kun en del av naturen, ikke omvendt. Hvis vi ødelegger naturen, ødelegger vi økonomien. Vi har snudd det hele på hodet, sier Hverven.

1979_demokrati_detsika
Bokomtale og kampskrift:

Hva kan vi lære av "Stormen oppi Stilla"?

13.05.2020

Det har gått 40 år. Her deler Kjell M. Derås, Altaaktivist og varamedlem i Naturvernforbundets sentralstyre, sine betraktninger om Altakampen, folkebevegelsebygging og boka "Altakampen" av Alfred Nilsen.

Viser fra 1 til 12 av totalt 360 artikler