Du er her:

Økonomiprofessor Jørgen Randers mener at bøndene heller bør få penger for å ta vare på biologisk mangfold i stedet for å ødelegge det. Foto: Jo Straube

Økonomiprofessor Jørgen Randers mener at bøndene heller bør få penger for å ta vare på biologisk mangfold i stedet for å ødelegge det. Foto: Jo Straube. Foto: Jo Straube

Randers: - Komplett ubegripelig!

Norge bevilger seks milliarder for å redde artsmangfoldet i Indonesias regnskog. Samtidig gir Regjeringen pengestøtte til hogst i norske artsrike gammelskoger. - Komplett ubegripelig, sier økonomiprofessor Jørgen Randers.

Som viseadministrerende direktør i WWF på 1990-tallet arbeidet Randers med å rette søkelyset mot såkalte perverse subsidier. Dette er statlige støtteordninger som fører til ulike miljøødeleggelser. Drøye ti år senere må økonomiprofessoren på BI konstatere at svært lite har skjedd i Norge.

- Kortsiktig politikk
- Norge fortsetter for eksempel å betale subsidier til hogst i bratt terreng. I stedet burde man betalt bonden for å drive tynningshogst eller for å drive landskapspleie. At denne typen perverse subsidier ennå ikke er fjernet er meg komplett ubegripelig. Det viser hvor kortsiktig politikk som føres her i landet, sier Randers.

Han mener at norsk landbruks- og fiskeripolitikk er preget av store bevilgninger som opprettholder ulønnsom hogst og matproduksjon med store negative miljøkonsekvenser.

Milliarder til Indonesia
 - I stedet for å produsere mest mulig tømmer og mat burde bøndene få støtte for å skjøtte landskap og ta vare på biologisk mangfold. Det er det Norge betaler Indonesia for, når man nå gir noen milliarder til regnskogen, sier Randers.

Før sommeren undertegnet Norge en avtale som sikrer Indonesia seks milliarder norske kroner. Indonesia har forpliktet seg til å stanse ødeleggelsen av naturskog i to år for å etablere plantasjer. Det er ikke første gang Norge bevilger penger til regnskog. Lignende avtaler er inngått med Brasil og Guyana.

Gammel og pessimistisk
Samtidig opprettholder Regjeringen en rekke tilskuddsordninger som går ut over Norges eget biologiske mangfold. At Regjeringen ikke gjør noe med dette, har Randers følgende forklaring på:

- Kapitaleiere, ansatte, bønder og fiskere kjemper imot, fordi de frykter for sine arbeidsplasser. Det er hovedgrunnen. Men dette trenger ikke å gå ut over sysselsettingen. Man kan simpelthen støtte bærekraftig virksomhet, sier Randers.

- Tror du på noen snarlig kursendring?

- Jeg begynner å bli så gammel og pessimistisk at jeg har mine tvil, men jeg håper inderlig at vi snart har kommet så langt at det kan skje noe. En ting er helt sikkert, det har gått utrolig sent, sier Randers.

Nyheter

Istockphoto-523564455-612x612 lite foto BrianAJackson
Partiguide viser rødgrønn enighet om viktig miljøsak

– Energisparing kan bli bærebjelke i ny regjerings miljøpolitikk

15.10.2021

Storsatsing på energisparing er blant miljøsakene det er stort flertall for på det nye Stortinget. Saken støttes også av regjeringspartiene Ap og Sp, samt SV og flere andre partier, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – De høye strømprisene viser hvor nødvendig det er å få ned strømforbruket. Her har den nye regjeringen et effektivt miljøtiltak, som også vil bedre folks økonomi og gi tusenvis av nye arbeidsplasser. Derfor foreslår vi en strømsparepakke fra Støre, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Stortinget foto  Silje R
Partiguide viser rødgrønn enighet om miljøsaker

Disse miljøsakene har flertall på Stortinget

23.09.2021

Betydelige klimakutt, satsing på tog, energisparing og vern av strandsonen er blant en lang rekke med miljøsaker som Ap, Sp og SV er enige om, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – Ap, SV og Sp trenger ikke lete lenge etter en miljøpolitikk de kan samles om. Naturvernforbundets partiguide viser at de har et godt grunnlag for å gi landet et taktskifte i miljøpolitikken, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Partiguide_some_miljøguide totalt
Naturvernforbundets partiguide

Her er partienes miljøpolitikk

16.09.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Anne-Lise Thingnes Førsund

Folk og fest for Førdefjorden

06.09.2021

– I dag opplever jeg at naturen er tilnærmet rettsløs, sier Anne-Line Thingnes Førsund. Lederen for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har kjempet mot gruvedumping i Førdefjorden i over 14 år, og er ikke imponert over rettsvernet for fjordene, Norges kanskje fremste merkevare.

IMG_2848

Vei og bane gjennom vernet natur

30.08.2021

Først flyttet de den planlagte jernbanestrekningen dit alle naturvernere sa den i hvert fall ikke burde gå. Så plusset de på en firefelts motorvei. Velkommen til Ringerike.

Truls Gulowsen foto Håkon Mosvold Larsen NTB
Truls Gulowsen (47) er Naturvernforbundets leder

Speideren som ble aktivist

24.08.2021

Han har aksjonert mot oljerigger, vært sersjant i Forsvaret, demonstrert for ulv blant flere tusen ulvemotstandere og saksøkt staten for oljeboring i Arktis. Nå skal Truls Gulowsen (47) lede Naturvernforbundet, og han legger ikke skjul på at han har store ambisjoner.

Partiguide_some_klima- og oljepolitikk
Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

16.08.2021

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

Partiguide_some_naturmangfold
Naturvernforbundets partiguide

Stans tapet av naturmangfold

16.08.2021

Tap av arter og natur er en stor miljøtrussel, like alvorlig som klimaendringene. Men hvordan møter partiene på Stortinget denne trusselen? Naturvernforbundets partiguide viser at det bare er tre partier som får grønt lys for sin naturmangfoldpolitikk.

Partiguide_some_samferdsel
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig samferdsel

16.08.2021

Samferdsel står for en stor andel klimautslippene i Norge. Hvilke partier vil satse på tog framfor nye store motorveier, hvem vil få ned biltrafikken og satse målrettet på syklisme?

Partiguide_some_forbruk(1)
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig forbruk

16.08.2021

Norge er blant landene med høyest forbruk av ressurser i verden. Når vi kjøper nye ting, er vi med og forårsaker naturødeleggelser og utslipp av klimagasser og annen forurensning. Hvordan vil partiene på Stortinget arbeide for at det norske forbruket skal bli bærekraftig? Noen av svarene finner du her.

Partiguide_some_naturens rettssikkerhet
Naturvernforbundets partiguide

Rettssikkerhet for naturen

12.08.2021

Sårbar natur bygges ned, antall truede arter stiger og hensynet til natur om miljø kommer ofte i annen rekke. Må det gjøres noen grep for å sørge for naturens rettssikkerhet? Se hva partiene på Stortinget mener om saken her.

Viser fra 1 til 12 av totalt 399 artikler