Du er her:

Qatars energiminister Abdullah bin Hamad Al-Attiyah leder klimatoppmøtet i Doha.

Qatars energiminister Abdullah bin Hamad Al-Attiyah leder klimatoppmøtet i Doha. Foto: IISD

Langt på overtid i Doha:

- Reell fare for sammenbrudd

DOHA, QATAR: Det er en reell fare for sammenbrudd i klimaforhandlingene i Doha, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken. Et ekstra plenumsmøte skulle ha startet klokken 21, men er utsatt.

Uenighet om formuleringer førte til at plenumsmøtet om Durbanplattformen, det nye forhandlingssporet som skal lede frem til en verdensomspennende klimaavtale, tok to og en halv time fredag kveld. Forhandlingene i Doha er fem timer på overtid når et nytt plenumsmøte som skal sondere stillingen hos partene sveives i gang i Qatars hovedstad.

- Kan bryte sammen
- Slik vi ser det kan forhandlingene bryte sammen. Alt er avhengig av alt annet i denne prosessen, og det virker det ikke som om forhandlingslederen fra Qatar, Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, har forstått. I Durban i fjor var ministre i gang med å sammenstille de forskjellige forhandlingsgruppenes resultater til en samlet pakke. Det har ikke skjedd her, skriver Haltbrekken, som følger forhandlingene tett, i en e-post.
Han er også redd for at møtet kan bli udyktig til å fatte bindende vedtak, fordi mange delegasjoner drar hjem.
- Skal man vedta Kyoto 2, må minst 128 land være her. Mange drar hjem i kveld og i morgen, sier Haltbrekken.

Vanskelige forhandlinger
Forhandlingene om Durbanplattformen var forventet å bli de letteste, da ingenting skal vedtas her i Doha. Men spissfindigheter rundt formuleringer om fremtidige ambisjoner, og uenighet om det skulle refereres til et sluttdokument fra sommerens Rio+20-konferanse i vedtaket fra Doha, førte plenumsmøtet ut på glattisen. De to lederne for arbeidsgruppen, norske Harald Dovland og Jayant Moreshwer Mauskar fra India, klarte til slutt å få Kina og EU enige om et tekstforslag som alle kunne godta. Men det gjenstår flere plenumsmøter i Doha, og forhandlingssporet med mest uenighet, konvensjonssporet LCA, inneholder mange potensielle fallgruver for toppmøtet. Møtene fortsetter i Qatars hovedstad utover kvelden og natten.

Uavklarte nøkkelspørsmål
Fredag ettermiddag hadde miljøvernminister Bård Vegar Solhjell et møte med pressen i Doha. Han pekte der på fire nøkkelspørsmål, som ifølge ham ville bli viktige i forhandlingene utover kvelden.
- Kyoto 2 er en av sakene. Finansiering av klimatiltak er et annet. Et klart mandat for den nye Durbanplattformen er et tredje forhandlingstema, mens de faktiske handlingene for å kutte utslipp på kort sikt er det fjerde av nøkkelspørsmålene slik jeg ser det, sa Solhjell.
Han understreket at 21 av verdens 50 største utslippsland ikke hadde påtatt seg noen begrensninger i utslipp av klimagasser.

Nyheter

Bolocera tueidae - Førdefjorden 21-04-2016_5 lite

Levende eller nedslammet fjord

Unike undervannsbilder fra Jøssingfjorden gir oss en antydning om hva som står på spill når gruveavfall skal deponeres på fjordbunnen i Førdefjorden.

Løken Nordstrand 1_Foto Laila Borge NNV liten

Hjalp Norge å bli oljefri

27.05.2020

Nå er det forbudt for privatpersoner å fyre med olje og parafin. Det skyldes blant annet kampanjen oljefri.no, som Naturvernforbundet står bak. Dette er historien om hvordan Norge sluttet å fyre med olje.

Sigurd Hverven forminsket Foto Tor Bjarne Christensen

Naturen kommer først

18.05.2020

Hvorfor fortsetter vi mennesker å ødelegge naturen og endre klimaet, når vi vet at det vil ramme jordkloden hardt? Naturfilosofen Sigurd Hverven mener at det er på høy tid at mennesket forstår at naturen er grunnlaget for alt. – Økonomien er kun en del av naturen, ikke omvendt. Hvis vi ødelegger naturen, ødelegger vi økonomien. Vi har snudd det hele på hodet, sier Hverven.

1979_demokrati_detsika
Bokomtale og kampskrift:

Hva kan vi lære av "Stormen oppi Stilla"?

13.05.2020

Det har gått 40 år. Her deler Kjell M. Derås, Altaaktivist og varamedlem i Naturvernforbundets sentralstyre, sine betraktninger om Altakampen, folkebevegelsebygging og boka "Altakampen" av Alfred Nilsen.

Drone Åkersvika juli 06 lite foto Christian E Bergheim
Tapt villmark og nedbygd natur

Mister 30 «fotballbaner» med villmark hver dag

13.05.2020

Måten vi bruker arealene er den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge. Det har ført flere tusen arter til rødlisten og satt mange naturtyper i fare. Områdene uten tunge tekniske inngrep blir stadig mindre. De siste tiårene har vi mistet 30 fotballbaner med villmarkspreget natur hver eneste dag. Ingenting tyder på at trenden vil snu, snarere tvert imot.

Ekofisk ConocoPhilips

Oljeeventyret

12.12.2019

Ingen trodde at Norge kunne bli en storprodusent av olje og gass. Men det er forvaltningen av rikdommene som skiller Norge fra andre oljeland.

GP0STQ8D5_High_res2

Klimasaken til domstolene

25.11.2019

Flere steder i verden trekkes stater og selskaper for domstolene på grunn av manglende evne til å kutte klimagassutslipp. I FNs klimaforhandlinger krever mange land adgang til erstatning fra rike utslippsland for tap og skade som skyldes klimaendringer. Det kan bli dyrt for Norge, mener tidligere høyesterettsadvokat.

Wenche Skorge foto TBC
Fra Statoil til Naturvernforbundet

Oljedama som ble miljøverner

22.11.2019

– Det er nesten bare i Norge det kreves at debatten må nyanseres med at gass er klimavennlig. Gass er oljas svar på Marlboro light. Røyker du Marlboro light, spør Wenche Skorge i en facebookpost. Hun har gått fra et liv i oljebransjen til Naturvernforbundets sentralstyre. Noen ser på henne som en sviker.

Oppslag 1
Naturvernforbundet dro til Troll A-plattformen

Møtte trollet på norsk sokkel

18.11.2019

Det er enorme mengder gass der, nok til å fortsette produksjonen lenge etter at alle klimautslipp må være kuttet. Silje Ask Lundberg dro til Nordsjøen for å måle krefter med det største trollet på norsk sokkel.

Oljeplattform Foto nightman1965 Istockphoto
Det norske paradokset

Med olje på samvittigheten

15.11.2019

Hvem har skylda når massive utslipp fra norsk olje og gass bidrar til ødeleggende klimaendringer i andre land? Vi som produserer det, eller de som brenner det? I flere tiår har norske regjeringer holdt olja utenfor klimapolitikken, men nå er dette skillet i ferd med å bryte sammen.

IStock-1145163127 foto mrpluck Istockphoto

Slik kan Norge bli fossilfritt

14.11.2019

Norge kan bli fossilfritt i løpet av tjue år uten massiv utbygging av fornybar energi i norsk natur. Det viser en ny rapport fra Naturvernforbundet, som peker på at olje- og gassindustrien må legges ned innen 2040.

HVwONrVEe-4

Oljekappløp mot kanten av stupet

08.11.2019

Ved inngangen til 2020-årene går norske oljepumper for fullt, og jakten etter ny olje og gass fortsetter i rekordtempo, som om det ikke fantes noen klimakrise.

Viser fra 1 til 12 av totalt 352 artikler