Du er her:


Foto: Tor Bjarne Christensen

Setter norgesrekord i lavt forbruk

Skal det brukes mindre strøm enn nye Marienlyst skole i Drammen vil gjøre må man slå av strømmen. – Dette er Norges mest energieffektive bygg, hevder Drammen eiendom.

-- Dette er ingen månelanding. Det eneste vi har gjort er å bruke eksisterende teknologi og satt det i system, sier Geir Andersen, teknisk leder og ildsjel i Drammen Eiendom KF.
I en årrekke har Drammen Eiendom satset på energieffektivisering i kommunens bygg. Varmepumper er installert, vinduer byttet ut, fjernvarmeanlegg og gigantiske solfangere bygget. Det har gått sport i det, og kommunen har spart store summer, både på forbruk og mer effektiv drift.

-- Norges mest energieffektive
Nå står juvelen i kronen straks ferdig. 6500 kvadratmeter med finslipte energiløsninger, planlagt, designet og bygget med det formål å bruke minst mulig energi. I august åpner Marienlyst skole. Skal vi tro utbyggeren, finnes det ikke maken i Norge.
-- Dette er Norges mest energieffektive bygg. Vi har gjort alt som kan gjøres med dagens teknologi. Vi stanger i taket. Det er ikke mer å hente på isolasjon, vinduer eller oppvarming. Skal man spare mer, må man enten ofre inneklimaet eller ta ut hovedsikringen, sier Andersen.

Første passivskole
Marienlyst skole er Norges første skole som er bygget etter den såkalte passivhusstandarden. Det innebærer et minimalt energiforbruk. Skolen skal bruke 75 prosent mindre energi enn det tradisjonelle bygg gjør. Går alt etter planen trenger bygningen bare 65 kilowattimer (kWh) per kvadratmeter i året. Grensen for passivhusskole ligger på 75 kWh per kvadratmeter, mens tradisjonelle bygg som følger byggeforskriften ligger på 135 kWh. Norske skoler flest ligger skyhøyt over det. Over 200 kWh er ikke uvanlig.
Dyrt? Ikke veldig. Å bygge etter passivhusstandarden har kostet Drammen kommune åtte millioner ekstra. Det er penger som vil bli tjent inn på drift i løpet av kort tid.

Full behovsstyring
-- Varme, lys og ventilasjon er det som krever energi i et bygg. Derfor er det viktig å styre forbruket etter når det trengs. Behovsstyring er nøkkelen til lavt energiforbruk, sier Andersen.
Marienlyst skole utnytter dagslyset maksimalt. Bevegelsessensorer sørger for å slå av lyset i rom som ikke er i bruk. Bygningen er svært godt isolert, og den er potte tett. Derfor er god ventilasjon helt nødvendig. Men hvorfor skal det være frisk luft i et rom som ikke brukes? Skolen er utstyrt med sensorer som måler CO2-konsentrasjon og temperatur i alle rom. På den måten kan ventilasjon og varme tilpasses hvert enkelt rom. Når rommet ikke er i bruk, dempes forbruket til et minimum. Hele 80 prosent av varmen fra luften som blir ventilert blir dessuten gjenvunnet.

Grønn energi
Skolen er koblet på et kombinert fjernvarme- og nærvarmeanlegg som henter varme fra varmepumper, biobrensel og fra to store solfangere som er plassert under gressmatten på Strømsgodsets hjemmebane og en annen fotballbane i nærheten. De to solfangerne produserer to millioner kilowattimer energi i året. I tillegg får skolen overskuddsvarme fra det nye badeanlegget og fotballstadionet like ved. Det hele styres fra en sentral, der man har full kontroll på varme og ventilasjon i en lang rekke skoler og andre kommunale bygg.
-- Med et så tett bygg blir varme om sommeren en utfordring. Hva skjer hvis det kommer en hetebølge midt i eksamensperioden i juni? Vi lagde et scenario og fant ut at bygget ligger helt i grenseland. Løsningen ble å installere ventilasjonsluker og vifter som tar ut varmen. Overskuddsvarmen fra skolen brukes til å varme opp utendørsbadet. Det gir samlet sett en svært god energigevinst, sier Andersen.

-- Gjør som Drammen
Dag Arne Høystad i Norges Naturvernforbund har arbeidet med energieffektivisering i en årrekke. Naturvernforbundet foreslo lavenergiutvalget, fikk plass i utvalget og arbeidet målrettet for å få energieffektivisering inn i Soria Moria I og II. At Drammen kommune og flere andre følger oppskriften, gjør ham optimistisk.
-- Dette er et av flere eksempler som viser at det ikke bare er teoretisk mulig å bygge miljøvennlig. Alle kommuner bør innføre passivhusstandarden på alt de bygger. Det er svært lønnsomt, sier Høystad.

10-15 gasskraftverk                                                                     
Han forteller at potensialet i energieffektivisering er enormt.
-- Målet er å halvere energiforbruket i bygg innen 2040. Gjør vi det, frigjør vi 40 terawatt, sier Høystad.
-- Nå har Norge sløst bort 15 år på gasskraftsaken. Hvis man i stedet hadde satset på energifrigjøring, ville vi ha komme mye lenger. Sparepotensialet tilsvarer ti-femten gasskraftverk, sier Høystad.

Nyheter

Istockphoto-523564455-612x612 lite foto BrianAJackson
Partiguide viser rødgrønn enighet om viktig miljøsak

– Energisparing kan bli bærebjelke i ny regjerings miljøpolitikk

15.10.2021

Storsatsing på energisparing er blant miljøsakene det er stort flertall for på det nye Stortinget. Saken støttes også av regjeringspartiene Ap og Sp, samt SV og flere andre partier, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – De høye strømprisene viser hvor nødvendig det er å få ned strømforbruket. Her har den nye regjeringen et effektivt miljøtiltak, som også vil bedre folks økonomi og gi tusenvis av nye arbeidsplasser. Derfor foreslår vi en strømsparepakke fra Støre, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Stortinget foto  Silje R
Partiguide viser rødgrønn enighet om miljøsaker

Disse miljøsakene har flertall på Stortinget

23.09.2021

Betydelige klimakutt, satsing på tog, energisparing og vern av strandsonen er blant en lang rekke med miljøsaker som Ap, Sp og SV er enige om, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – Ap, SV og Sp trenger ikke lete lenge etter en miljøpolitikk de kan samles om. Naturvernforbundets partiguide viser at de har et godt grunnlag for å gi landet et taktskifte i miljøpolitikken, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Partiguide_some_miljøguide totalt
Naturvernforbundets partiguide

Her er partienes miljøpolitikk

16.09.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Anne-Lise Thingnes Førsund

Folk og fest for Førdefjorden

06.09.2021

– I dag opplever jeg at naturen er tilnærmet rettsløs, sier Anne-Line Thingnes Førsund. Lederen for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har kjempet mot gruvedumping i Førdefjorden i over 14 år, og er ikke imponert over rettsvernet for fjordene, Norges kanskje fremste merkevare.

IMG_2848

Vei og bane gjennom vernet natur

30.08.2021

Først flyttet de den planlagte jernbanestrekningen dit alle naturvernere sa den i hvert fall ikke burde gå. Så plusset de på en firefelts motorvei. Velkommen til Ringerike.

Truls Gulowsen foto Håkon Mosvold Larsen NTB
Truls Gulowsen (47) er Naturvernforbundets leder

Speideren som ble aktivist

24.08.2021

Han har aksjonert mot oljerigger, vært sersjant i Forsvaret, demonstrert for ulv blant flere tusen ulvemotstandere og saksøkt staten for oljeboring i Arktis. Nå skal Truls Gulowsen (47) lede Naturvernforbundet, og han legger ikke skjul på at han har store ambisjoner.

Partiguide_some_klima- og oljepolitikk
Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

16.08.2021

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

Partiguide_some_naturmangfold
Naturvernforbundets partiguide

Stans tapet av naturmangfold

16.08.2021

Tap av arter og natur er en stor miljøtrussel, like alvorlig som klimaendringene. Men hvordan møter partiene på Stortinget denne trusselen? Naturvernforbundets partiguide viser at det bare er tre partier som får grønt lys for sin naturmangfoldpolitikk.

Partiguide_some_samferdsel
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig samferdsel

16.08.2021

Samferdsel står for en stor andel klimautslippene i Norge. Hvilke partier vil satse på tog framfor nye store motorveier, hvem vil få ned biltrafikken og satse målrettet på syklisme?

Partiguide_some_forbruk(1)
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig forbruk

16.08.2021

Norge er blant landene med høyest forbruk av ressurser i verden. Når vi kjøper nye ting, er vi med og forårsaker naturødeleggelser og utslipp av klimagasser og annen forurensning. Hvordan vil partiene på Stortinget arbeide for at det norske forbruket skal bli bærekraftig? Noen av svarene finner du her.

Partiguide_some_naturens rettssikkerhet
Naturvernforbundets partiguide

Rettssikkerhet for naturen

12.08.2021

Sårbar natur bygges ned, antall truede arter stiger og hensynet til natur om miljø kommer ofte i annen rekke. Må det gjøres noen grep for å sørge for naturens rettssikkerhet? Se hva partiene på Stortinget mener om saken her.

Viser fra 1 til 12 av totalt 399 artikler

Relaterte tema