Du er her:

Lundefugl i Varanger

Lundefugl i Varanger. Foto: Martha de Jong Lanting/Flickr

Slik kan mangfoldet reddes

I en ny rapport har Naturvernforbundet, Regnskogfondet og Utviklingsfondet gitt Regjeringen oppskriften på hvordan naturmangfoldet kan reddes.

– Vi skal være det første landet i verden som sier at vi har kommet i mål med Nagoya-målene i god tid før 2020, sa statssekretær Heidi Sørensen i miljøverndepartementet, da hun fikk rapporten Naturmangfold 2020 overlevert på i november. Det skjedde på seminaret Norge, naturen og pengene, som fant sted på Miljøhuset i Oslo.

– Politikken må endres
Skal Sørensens løfte innfris, kreves det en ambisiøs miljøpolitikk i årene som kommer. På FN-konferansen i Nagoya i Japan ble verdens land i 2010 enige om å stanse tapet av naturmangfold innen 2020. I tillegg ble det vedtatt en strategisk plan med konkrete tiltak for å nå målet, blant dem vern av 17 prosent av landområder og 10 prosent av hav- og kystområder. Med et skogvern på 2 prosent produktiv skog og svært få marine områder, ligger Norge dårlig an til å nå disse målene.

I rapporten Naturmangfold 2020 har de tre miljøorganisasjonene gått gjennom Nagoya-målene og gitt Regjeringen en liste med hele 131 miljøtiltak.

– Politikere, næringslivsledere og folk flest må nå endre politikken for å bevare verdifull natur. Det finnes mange gode verktøy, og hvis vi gjør mye i løpet av de to neste årene inspirere andre land til å gjøre det samme, sa Lene Liebe, rådgiver i Naturvernforbundet.

Utfordrer andre departementer
I rapporten peker de tre miljøorganisasjonene på behovet for miljørådgivere i kommunene, flere verneområder, et mer mangfoldig jordbruk, petroleumsfrie soner og forbud mot miljøgifter i sjøvann. 

Liebe understreket at utfordringen først og fremst går til andre departementer enn Miljøverndepartementet. Landbruks-, fiskeri-, nærings-, og olje- og energimyndighetene står alle for betydelige miljøbelastninger.

– På mange måter er de viktigere enn Miljøverndepartementet. Hvert departement må nå utrede sin påvirkning på miljøet og rette pengene inn mot områder som ikke skader naturen, sa Liebe.

– Takk for bra rapport. Jeg lover at jeg skal sende den til mine gode venner i sektordepartementene, svarte Heidi Sørensen.

Nyheter

Partiguide_some_miljøguide totalt
Naturvernforbundets partiguide

Her er partienes miljøpolitikk

16.08.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Anne-Lise Thingnes Førsund

Folk og fest for Førdefjorden

06.09.2021

– I dag opplever jeg at naturen er tilnærmet rettsløs, sier Anne-Line Thingnes Førsund. Lederen for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har kjempet mot gruvedumping i Førdefjorden i over 14 år, og er ikke imponert over rettsvernet for fjordene, Norges kanskje fremste merkevare.

IMG_2848

Vei og bane gjennom vernet natur

30.08.2021

Først flyttet de den planlagte jernbanestrekningen dit alle naturvernere sa den i hvert fall ikke burde gå. Så plusset de på en firefelts motorvei. Velkommen til Ringerike.

Truls Gulowsen foto Håkon Mosvold Larsen NTB
Truls Gulowsen (47) er Naturvernforbundets leder

Speideren som ble aktivist

24.08.2021

Han har aksjonert mot oljerigger, vært sersjant i Forsvaret, demonstrert for ulv blant flere tusen ulvemotstandere og saksøkt staten for oljeboring i Arktis. Nå skal Truls Gulowsen (47) lede Naturvernforbundet, og han legger ikke skjul på at han har store ambisjoner.

Partiguide_some_klima- og oljepolitikk
Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

16.08.2021

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

Partiguide_some_naturmangfold
Naturvernforbundets partiguide

Stans tapet av naturmangfold

16.08.2021

Tap av arter og natur er en stor miljøtrussel, like alvorlig som klimaendringene. Men hvordan møter partiene på Stortinget denne trusselen? Naturvernforbundets partiguide viser at det bare er tre partier som får grønt lys for sin naturmangfoldpolitikk.

Partiguide_some_samferdsel
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig samferdsel

16.08.2021

Samferdsel står for en stor andel klimautslippene i Norge. Hvilke partier vil satse på tog framfor nye store motorveier, hvem vil få ned biltrafikken og satse målrettet på syklisme?

Partiguide_some_forbruk(1)
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig forbruk

16.08.2021

Norge er blant landene med høyest forbruk av ressurser i verden. Når vi kjøper nye ting, er vi med og forårsaker naturødeleggelser og utslipp av klimagasser og annen forurensning. Hvordan vil partiene på Stortinget arbeide for at det norske forbruket skal bli bærekraftig? Noen av svarene finner du her.

Partiguide_some_naturens rettssikkerhet
Naturvernforbundets partiguide

Rettssikkerhet for naturen

12.08.2021

Sårbar natur bygges ned, antall truede arter stiger og hensynet til natur om miljø kommer ofte i annen rekke. Må det gjøres noen grep for å sørge for naturens rettssikkerhet? Se hva partiene på Stortinget mener om saken her.

0090124 - Oseberg field centre - Photo Harald Pettersen - Statoil

Tidenes viktigste valg?

01.08.2021 | Sist oppdatert: 31.08.2021

Tidligere generasjoner har vært stilt overfor store kriser, men natur- og miljøkrisene overgår dem alle, fordi konsekvensene kan bli voldsomme og langvarige. Hvordan svarer norske partier på denne utfordringen? Vi har bedt dem svare.

DSC_0117 ps

Og bakom faller skogene

25.06.2021 | Sist oppdatert: 25.06.2021

Ved Follsjå i Notodden fortsetter flatehogsten i skog med nasjonale verneverdier. I et unikt skoglandskap, hvor det er funnet 116 rødlistearter, faller nå skogene, en etter en. Tømmeret blir merket og solgt med miljøstempelet PEFC. Også de døde trærne, som er så viktig for artsmangfoldet, hogges og kuttes til flis.

Viser fra 1 til 12 av totalt 397 artikler