Du er her:

Deltagerne på Klimaseminaret 2011 i Trondheim hadde mange gode tips til hvordan du kan få ned klimagassutslippene der du bor.

Deltagerne på Klimaseminaret 2011 i Trondheim hadde mange gode tips til hvordan du kan få ned klimagassutslippene der du bor. Foto: Tor Bjarne Christensen

Slik redder du verden – lokalt

Gjør kommunen din oljefri, få en kjendis med på laget og bli kjent med en lokalpolitiker. Det er veier du kan gå hvis du vil redde verden akkurat der du bor.

I slutten av september arrangerte Naturvernforbundet klimaseminar i Trondheim sammen med Natur og Ungdom og fagforbundet Tekna. Der var et femtitalls miljøengasjerte fra lokallag i alle landsdeler samlet for å dele erfaringer om lokalt miljøarbeid. Natur & miljø var flue på veggen da deltagerne delte seg i grupper for å pønske ut opplegg for lokal kamp mot økende klimagassutslipp. Her er deres beste tips.

– Bli oljefri.no!
Skal du få ned klimautslippene i egen kommune er et lokalt oljefri-prosjekt noe av det lureste du kan sette i gang. Oljefri.no oppsto i Naturvernforbundet i Hordaland. Det handler om å hjelpe de som varmer opp hus og blokker med oljefyr til å gå over til mer miljøvennlige alternativer som varmepumpe eller bioeneregi.

Naturvernforbundet i Trondheim lanserer sitt oljefri-prosjekt til våren. Regionsekretær Hallgeir Frøseth Opdal kan fortelle at de er i ferd med å knytte til seg samarbeidspartnere. Blant annet skal de snakke med feiervesenet for å få oversikt over hvem som har oljefyrer. Skal man komme videre i arbeidet med å få folk til å skifte ut oljefyr, må man vite hvor de finnes. Og hvem har vel bedre greie på skorsteiner og fyring enn feierne?

– Vi ønsker også å innlede samarbeid med boligbyggelag og borettslag for å få byttet ut oljefyrer over hele byen, sier Opdal.

– Gjør Norge oljefritt
En av arbeidsgruppene på klimaseminaret i Trondheim hadde gode råd til hvordan man kan starte et oljefri-prosjekt i sin egen kommune.

– Start et samarbeid med kommunen og fylket. I tillegg kan man ta kontakt med firmaer som tilbyr oppvarming, energiselskaper og bransjeforeninger for bioenergi og varmepumper for å få dem med på laget. Det er også viktig å bruke media. Man kunne for eksempel arrangert en konkurranse mellom skolene om hvem som først blir oljefri, sier Silje Østerbø, som er prosjektansvarlig for Oljefri i Naturvernforbundet i Hordaland.

– Bruk en kjendis!
En annen arbeidsgruppe var opptatt av å gjøre det enkelt og attraktivt for forbrukerne å iverksette lokale klimatiltak. Kanskje man kan få en respektert person med på laget, kanskje en kjendis, som kan stå frem i lokalavisen og fortelle om lure energisparetips og forbrukerknep som får ned utslippene. Man kan arrangere foredrag og temakvelder om energieffektivisering, eller starte samarbeid med skolen. Lokallag kan søke midler gjennom Den naturlige skolesekken, hvor det finnes en mengde ferdige opplegg.

– Bli venn med en politiker
Den tredje arbeidsgruppen var mest opptatt av det politiske arbeidet.

– Vi har sett på hvordan man kan få vedtatt en kul miljøpolitikk i kommunene, sier Audun Randen Johnson, som til daglig er energirådgiver i Naturvernforbundets sekretariat.

– Alle norske kommuner skal ha en klima- og energiplan. Her kan man være med og påvirke når planen utformes eller når den skal revideres. Det som er viktig er at kommunene må gjøre det lett å være miljøvennlig. Som lokallag kan man hjelpe kommunen å sette gode mål, for eksempel bilfri by eller utfasing av alle oljefyrer, sier Johnson, som også oppfordrer miljøvernere til å bli bedre kjent med lokalpolitikere.

– Ta dem med på ekskursjon til fine naturområder! Hvis de vet hvem dere er og hva dere står for, er sjansen mye større for at de hører på dere, sier Johnson.

Nyheter

IStock-495693066 lite

En oppvekst i plast

26.06.2020

Der det tidligere var gress, grus og jord er det nå lagt gummi og plast på tusenvis av lekeområder og fotballbaner. Plasten inneholder miljøgifter som kan skade miljø og helse. En undersøkelse Naturvernforbundet står bak viser at plastdekke i barnehager inneholder like mye miljøgifter som farlig avfall.

Ramsås_gammelskog2 lite
Unik gammelskog hogges ved Follsjå i Notodden

Før de siste skogene faller

02.06.2020

Det er nesten som «Jurassic Park». Ved Follsjå i Telemark er det oppdaget et skoglandskap med eventyrlige gammelskoger, store mengder truede arter og en ubrutt linje tilbake til skogene som vokste opp etter forrige istid. Det finnes trolig ikke maken. Men nå har hogstmaskinene nådd fram, også hit. Store felt er snauhogd, og nyplantet gran vokser i restene etter et biologisk skattkammer.

Bolocera tueidae - Førdefjorden 21-04-2016_5 lite

Levende eller nedslammet fjord

Unike undervannsbilder fra Jøssingfjorden gir oss en antydning om hva som står på spill når gruveavfall skal deponeres på fjordbunnen i Førdefjorden.

Løken Nordstrand 1_Foto Laila Borge NNV liten

Hjalp Norge å bli oljefri

27.05.2020

Nå er det forbudt for privatpersoner å fyre med olje og parafin. Det skyldes blant annet kampanjen oljefri.no, som Naturvernforbundet står bak. Dette er historien om hvordan Norge sluttet å fyre med olje.

Sigurd Hverven forminsket Foto Tor Bjarne Christensen

Naturen kommer først

18.05.2020

Hvorfor fortsetter vi mennesker å ødelegge naturen og endre klimaet, når vi vet at det vil ramme jordkloden hardt? Naturfilosofen Sigurd Hverven mener at det er på høy tid at mennesket forstår at naturen er grunnlaget for alt. – Økonomien er kun en del av naturen, ikke omvendt. Hvis vi ødelegger naturen, ødelegger vi økonomien. Vi har snudd det hele på hodet, sier Hverven.

1979_demokrati_detsika
Bokomtale og kampskrift:

Hva kan vi lære av "Stormen oppi Stilla"?

13.05.2020

Det har gått 40 år. Her deler Kjell M. Derås, Altaaktivist og varamedlem i Naturvernforbundets sentralstyre, sine betraktninger om Altakampen, folkebevegelsebygging og boka "Altakampen" av Alfred Nilsen.

Drone Åkersvika juli 06 lite foto Christian E Bergheim
Tapt villmark og nedbygd natur

Mister 30 «fotballbaner» med villmark hver dag

13.05.2020

Måten vi bruker arealene er den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge. Det har ført flere tusen arter til rødlisten og satt mange naturtyper i fare. Områdene uten tunge tekniske inngrep blir stadig mindre. De siste tiårene har vi mistet 30 fotballbaner med villmarkspreget natur hver eneste dag. Ingenting tyder på at trenden vil snu, snarere tvert imot.

Ekofisk ConocoPhilips

Oljeeventyret

12.12.2019

Ingen trodde at Norge kunne bli en storprodusent av olje og gass. Men det er forvaltningen av rikdommene som skiller Norge fra andre oljeland.

GP0STQ8D5_High_res2

Klimasaken til domstolene

25.11.2019

Flere steder i verden trekkes stater og selskaper for domstolene på grunn av manglende evne til å kutte klimagassutslipp. I FNs klimaforhandlinger krever mange land adgang til erstatning fra rike utslippsland for tap og skade som skyldes klimaendringer. Det kan bli dyrt for Norge, mener tidligere høyesterettsadvokat.

Wenche Skorge foto TBC
Fra Statoil til Naturvernforbundet

Oljedama som ble miljøverner

22.11.2019

– Det er nesten bare i Norge det kreves at debatten må nyanseres med at gass er klimavennlig. Gass er oljas svar på Marlboro light. Røyker du Marlboro light, spør Wenche Skorge i en facebookpost. Hun har gått fra et liv i oljebransjen til Naturvernforbundets sentralstyre. Noen ser på henne som en sviker.

Oppslag 1
Naturvernforbundet dro til Troll A-plattformen

Møtte trollet på norsk sokkel

18.11.2019

Det er enorme mengder gass der, nok til å fortsette produksjonen lenge etter at alle klimautslipp må være kuttet. Silje Ask Lundberg dro til Nordsjøen for å måle krefter med det største trollet på norsk sokkel.

Oljeplattform Foto nightman1965 Istockphoto
Det norske paradokset

Med olje på samvittigheten

15.11.2019

Hvem har skylda når massive utslipp fra norsk olje og gass bidrar til ødeleggende klimaendringer i andre land? Vi som produserer det, eller de som brenner det? I flere tiår har norske regjeringer holdt olja utenfor klimapolitikken, men nå er dette skillet i ferd med å bryte sammen.

Viser fra 1 til 12 av totalt 354 artikler

Relaterte tema