Du er her:

Deltagerne på Klimaseminaret 2011 i Trondheim hadde mange gode tips til hvordan du kan få ned klimagassutslippene der du bor.

Deltagerne på Klimaseminaret 2011 i Trondheim hadde mange gode tips til hvordan du kan få ned klimagassutslippene der du bor. Foto: Tor Bjarne Christensen

Slik redder du verden – lokalt

Gjør kommunen din oljefri, få en kjendis med på laget og bli kjent med en lokalpolitiker. Det er veier du kan gå hvis du vil redde verden akkurat der du bor.

I slutten av september arrangerte Naturvernforbundet klimaseminar i Trondheim sammen med Natur og Ungdom og fagforbundet Tekna. Der var et femtitalls miljøengasjerte fra lokallag i alle landsdeler samlet for å dele erfaringer om lokalt miljøarbeid. Natur & miljø var flue på veggen da deltagerne delte seg i grupper for å pønske ut opplegg for lokal kamp mot økende klimagassutslipp. Her er deres beste tips.

– Bli oljefri.no!
Skal du få ned klimautslippene i egen kommune er et lokalt oljefri-prosjekt noe av det lureste du kan sette i gang. Oljefri.no oppsto i Naturvernforbundet i Hordaland. Det handler om å hjelpe de som varmer opp hus og blokker med oljefyr til å gå over til mer miljøvennlige alternativer som varmepumpe eller bioeneregi.

Naturvernforbundet i Trondheim lanserer sitt oljefri-prosjekt til våren. Regionsekretær Hallgeir Frøseth Opdal kan fortelle at de er i ferd med å knytte til seg samarbeidspartnere. Blant annet skal de snakke med feiervesenet for å få oversikt over hvem som har oljefyrer. Skal man komme videre i arbeidet med å få folk til å skifte ut oljefyr, må man vite hvor de finnes. Og hvem har vel bedre greie på skorsteiner og fyring enn feierne?

– Vi ønsker også å innlede samarbeid med boligbyggelag og borettslag for å få byttet ut oljefyrer over hele byen, sier Opdal.

– Gjør Norge oljefritt
En av arbeidsgruppene på klimaseminaret i Trondheim hadde gode råd til hvordan man kan starte et oljefri-prosjekt i sin egen kommune.

– Start et samarbeid med kommunen og fylket. I tillegg kan man ta kontakt med firmaer som tilbyr oppvarming, energiselskaper og bransjeforeninger for bioenergi og varmepumper for å få dem med på laget. Det er også viktig å bruke media. Man kunne for eksempel arrangert en konkurranse mellom skolene om hvem som først blir oljefri, sier Silje Østerbø, som er prosjektansvarlig for Oljefri i Naturvernforbundet i Hordaland.

– Bruk en kjendis!
En annen arbeidsgruppe var opptatt av å gjøre det enkelt og attraktivt for forbrukerne å iverksette lokale klimatiltak. Kanskje man kan få en respektert person med på laget, kanskje en kjendis, som kan stå frem i lokalavisen og fortelle om lure energisparetips og forbrukerknep som får ned utslippene. Man kan arrangere foredrag og temakvelder om energieffektivisering, eller starte samarbeid med skolen. Lokallag kan søke midler gjennom Den naturlige skolesekken, hvor det finnes en mengde ferdige opplegg.

– Bli venn med en politiker
Den tredje arbeidsgruppen var mest opptatt av det politiske arbeidet.

– Vi har sett på hvordan man kan få vedtatt en kul miljøpolitikk i kommunene, sier Audun Randen Johnson, som til daglig er energirådgiver i Naturvernforbundets sekretariat.

– Alle norske kommuner skal ha en klima- og energiplan. Her kan man være med og påvirke når planen utformes eller når den skal revideres. Det som er viktig er at kommunene må gjøre det lett å være miljøvennlig. Som lokallag kan man hjelpe kommunen å sette gode mål, for eksempel bilfri by eller utfasing av alle oljefyrer, sier Johnson, som også oppfordrer miljøvernere til å bli bedre kjent med lokalpolitikere.

– Ta dem med på ekskursjon til fine naturområder! Hvis de vet hvem dere er og hva dere står for, er sjansen mye større for at de hører på dere, sier Johnson.

Nyheter

Ekofisk ConocoPhilips

Oljeeventyret

12.12.2019

Ingen trodde at Norge kunne bli en storprodusent av olje og gass. Men det er forvaltningen av rikdommene som skiller Norge fra andre oljeland.

Alta 4 justert
Alfred Nilsen ute med bok om Altavassdraget

Norges største miljøkamp

05.12.2019

En hær av politifolk marsjerer opp mot nullpunktet i Stilla. Der sitter nærmere tusen aksjonister og sperrer veien. De vil redde det fantastiske Altavassdraget og sikre samenes rett til å bruke sine egne områder. Blant dem er Alfred Nilsen. Han skal bli arrestert, fengslet og dømt for oppvigleri etter det som ble norgeshistoriens største miljøkamp.

GP0STQ8D5_High_res2

Klimasaken til domstolene

25.11.2019

Flere steder i verden trekkes stater og selskaper for domstolene på grunn av manglende evne til å kutte klimagassutslipp. I FNs klimaforhandlinger krever mange land adgang til erstatning fra rike utslippsland for tap og skade som skyldes klimaendringer. Det kan bli dyrt for Norge, mener tidligere høyesterettsadvokat.

Wenche Skorge foto TBC
Fra Statoil til Naturvernforbundet

Oljedama som ble miljøverner

22.11.2019

– Det er nesten bare i Norge det kreves at debatten må nyanseres med at gass er klimavennlig. Gass er oljas svar på Marlboro light. Røyker du Marlboro light, spør Wenche Skorge i en facebookpost. Hun har gått fra et liv i oljebransjen til Naturvernforbundets sentralstyre. Noen ser på henne som en sviker.

Oppslag 1
Naturvernforbundet dro til Troll A-plattformen

Møtte trollet på norsk sokkel

18.11.2019

Det er enorme mengder gass der, nok til å fortsette produksjonen lenge etter at alle klimautslipp må være kuttet. Silje Ask Lundberg dro til Nordsjøen for å måle krefter med det største trollet på norsk sokkel.

Oljeplattform Foto nightman1965 Istockphoto
Det norske paradokset

Med olje på samvittigheten

15.11.2019

Hvem har skylda når massive utslipp fra norsk olje og gass bidrar til ødeleggende klimaendringer i andre land? Vi som produserer det, eller de som brenner det? I flere tiår har norske regjeringer holdt olja utenfor klimapolitikken, men nå er dette skillet i ferd med å bryte sammen.

IStock-1145163127 foto mrpluck Istockphoto

Slik kan Norge bli fossilfritt

14.11.2019

Norge kan bli fossilfritt i løpet av tjue år uten massiv utbygging av fornybar energi i norsk natur. Det viser en ny rapport fra Naturvernforbundet, som peker på at olje- og gassindustrien må legges ned innen 2040.

HVwONrVEe-4

Oljekappløp mot kanten av stupet

08.11.2019

Ved inngangen til 2020-årene går norske oljepumper for fullt, og jakten etter ny olje og gass fortsetter i rekordtempo, som om det ikke fantes noen klimakrise.

DSC_6480

Blir med på søksmål mot staten

05.11.2019

Naturvernforbundet er med som partshjelp når Folkets klimasøksmål nå kommer opp for lagmannsretten. Staten saksøkes for tildeling av oljelisenser i Barentshavet i 2016. Er oljeleting i Arktis i strid med grunnlovens miljøparagraf?

Træna tom-sigvald jenssen flickr

Om olje, torsk og koraller

28.10.2019

Midt i juli i år kom beskjeden, og 28. oktober ble ankene forkastet. Klima- og miljødepartementet har bekreftet Miljødirektoratets tillatelse til prøveboring etter olje i det som omtales som «torskens fødestue». Trænarevet er et svært levende og produktivt korallrev, yngle- og tumleplass for fisk og ligger nær Lofoten.

Garzweiler Uwe Flickr

Energiens pris

13.09.2019

Klimakampen er kampen vi ikke kan tape. Konsekvensene merkes allerede, både i Norge og mange steder i verden. Is og permafrost smelter, og været blir mindre forutsigbart. Gjennomsnittstemperaturen de siste årene har økt over hele kloden, og mest dramatisk har økningen vært i arktiske strøk. På Svalbard har temperaturen økt tre ganger mer enn klodens snitt.

IMG_2094 utsnitt(1)
Turbintette Trøndelag

Slåss mot skog av vindmøller

02.09.2019

Trøndelagskysten er et vakkert stykke Norge. Men det er også vindfullt, med en stadig trekk inn fra storhavet. Derfor får Trøndelag en svært høy tetthet av vindturbiner, hvis utbyggerne får alle sine ønsker oppfylt. Innlandet spares heller ikke for vindkraftplanene. Et opprør brer seg nå fra Frøya i sør til Namdal i nord, med aksjoner, harde fronter og splittelse som resultat. Er prisen for strømmen for høy?

Viser fra 1 til 12 av totalt 348 artikler

Relaterte tema