Du er her:

Deltagerne på Klimaseminaret 2011 i Trondheim hadde mange gode tips til hvordan du kan få ned klimagassutslippene der du bor.

Deltagerne på Klimaseminaret 2011 i Trondheim hadde mange gode tips til hvordan du kan få ned klimagassutslippene der du bor. Foto: Tor Bjarne Christensen

Slik redder du verden – lokalt

Gjør kommunen din oljefri, få en kjendis med på laget og bli kjent med en lokalpolitiker. Det er veier du kan gå hvis du vil redde verden akkurat der du bor.

I slutten av september arrangerte Naturvernforbundet klimaseminar i Trondheim sammen med Natur og Ungdom og fagforbundet Tekna. Der var et femtitalls miljøengasjerte fra lokallag i alle landsdeler samlet for å dele erfaringer om lokalt miljøarbeid. Natur & miljø var flue på veggen da deltagerne delte seg i grupper for å pønske ut opplegg for lokal kamp mot økende klimagassutslipp. Her er deres beste tips.

– Bli oljefri.no!
Skal du få ned klimautslippene i egen kommune er et lokalt oljefri-prosjekt noe av det lureste du kan sette i gang. Oljefri.no oppsto i Naturvernforbundet i Hordaland. Det handler om å hjelpe de som varmer opp hus og blokker med oljefyr til å gå over til mer miljøvennlige alternativer som varmepumpe eller bioeneregi.

Naturvernforbundet i Trondheim lanserer sitt oljefri-prosjekt til våren. Regionsekretær Hallgeir Frøseth Opdal kan fortelle at de er i ferd med å knytte til seg samarbeidspartnere. Blant annet skal de snakke med feiervesenet for å få oversikt over hvem som har oljefyrer. Skal man komme videre i arbeidet med å få folk til å skifte ut oljefyr, må man vite hvor de finnes. Og hvem har vel bedre greie på skorsteiner og fyring enn feierne?

– Vi ønsker også å innlede samarbeid med boligbyggelag og borettslag for å få byttet ut oljefyrer over hele byen, sier Opdal.

– Gjør Norge oljefritt
En av arbeidsgruppene på klimaseminaret i Trondheim hadde gode råd til hvordan man kan starte et oljefri-prosjekt i sin egen kommune.

– Start et samarbeid med kommunen og fylket. I tillegg kan man ta kontakt med firmaer som tilbyr oppvarming, energiselskaper og bransjeforeninger for bioenergi og varmepumper for å få dem med på laget. Det er også viktig å bruke media. Man kunne for eksempel arrangert en konkurranse mellom skolene om hvem som først blir oljefri, sier Silje Østerbø, som er prosjektansvarlig for Oljefri i Naturvernforbundet i Hordaland.

– Bruk en kjendis!
En annen arbeidsgruppe var opptatt av å gjøre det enkelt og attraktivt for forbrukerne å iverksette lokale klimatiltak. Kanskje man kan få en respektert person med på laget, kanskje en kjendis, som kan stå frem i lokalavisen og fortelle om lure energisparetips og forbrukerknep som får ned utslippene. Man kan arrangere foredrag og temakvelder om energieffektivisering, eller starte samarbeid med skolen. Lokallag kan søke midler gjennom Den naturlige skolesekken, hvor det finnes en mengde ferdige opplegg.

– Bli venn med en politiker
Den tredje arbeidsgruppen var mest opptatt av det politiske arbeidet.

– Vi har sett på hvordan man kan få vedtatt en kul miljøpolitikk i kommunene, sier Audun Randen Johnson, som til daglig er energirådgiver i Naturvernforbundets sekretariat.

– Alle norske kommuner skal ha en klima- og energiplan. Her kan man være med og påvirke når planen utformes eller når den skal revideres. Det som er viktig er at kommunene må gjøre det lett å være miljøvennlig. Som lokallag kan man hjelpe kommunen å sette gode mål, for eksempel bilfri by eller utfasing av alle oljefyrer, sier Johnson, som også oppfordrer miljøvernere til å bli bedre kjent med lokalpolitikere.

– Ta dem med på ekskursjon til fine naturområder! Hvis de vet hvem dere er og hva dere står for, er sjansen mye større for at de hører på dere, sier Johnson.

Nyheter

IStock-901277994 foto lillitve

– Ta opp kampen mot ulovlig nedbygging

09.09.2022

Ulovlig bygging og inngrep i strandsonen hindrer ferdsel og truer sårbar natur. Nå har Lillesand kommune satt av store ressurser til å følge opp ulovlighetene. – Flere kommuner bør gjøre som Lillesand og ta opp kampen mot ulovlig nedbygging, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Repparfjorden 09-06-2021_45-kopi

Før gruveavfallet ødelegger fjorden

13.06.2022

Hvordan ser det ut under vann i Repparfjorden, hvor gruveselskapet Nussir vil dumpe millioner av tonn med gruveavfall? Undervannsfotografen Erling Svensen har dykket ved det planlagte sjødeponiet og funnet en ren og levende fjord. – Hvis de dumper gruveavfall her, vil fjorden bli ødelagt, sier Svensen.

IStock-174641086 foto PaulAnthonyWilson Istockphoto(1)
KRONIKK

Hvem husker Verdens miljødag?

05.06.2022 | Sist oppdatert: 05.06.2022

I dag, den 5. juni er det Verdens miljødag. Men er det noen som husker hvorfor dette er en av årets aller viktigste dager? Det faktum at villreinen og 4956 andre arter har kommet på den norske rødlisten er en tydelig påminnelse om akkurat det.

Marin forsøpling Foto Bo Eise

Plastbomben

30.05.2022

Verden produserer nå dobbelt så mye plast som for 20 år siden. Bare 9 prosent resirkuleres, resten havner på fyllinger, i forbrenningsanlegg eller i naturen. Nå har FNs miljøforsamling vedtatt et mandat som kan lede til en avtale om å begrense plastbruk.

IStock-637554944

En verden der alt går rundt

24.05.2022

Tenk deg en verden der ingenting kastes. Alle produkter er laget slik at de er enkle å reparere, bytte deler på, gjenbruke og gjenvinne. Hvis noe kastes, blir alle materialer brukt på nytt. En verden der alt går rundt, helt enkelt!

2021
KRONIKK

Opp som en løve, ned som en skygge

19.05.2022 | Sist oppdatert: 18.05.2022

I begynnelsen av mai feiret Klima- og miljødepartementet sin femtiårsdag med festtaler og prominente gjester. Men fortalte de hvordan det egentlig står til med naturen de skulle beskytte?

IStock-467298516 Foto santiphotois Istockphoto

Bildekk – et skittent kinderegg

10.05.2022 | Sist oppdatert: 10.05.2022

Store klimagassutslipp, mengder med mikroplast, miljøgifter og en vanvittig sløsing med fossile ressurser. Bildekk står som et symbol på forurensning og utslipp – et skittent kinderegg, som ingen helt vet hva vi skal gjøre med.

Maren Esmark_foto Fartein Rudjord (1)
Maren Esmark slutter som generalsekretær etter ti år

Ønsker et forbund med større takhøyde

08.04.2022

Etter ti år slutter Maren Esmark som generalsekretær i Naturvernforbundet når åremål nummer to går ut i august. Hun etterlater seg en organisasjon i vekst, med rekordmange medlemmer og god økonomi. Mye er bra, men hun ønsker seg et forbund med større takhøyde. – Ja, det er til dels lavt under taket. Jeg håper at Naturvernforbundet snart vil bli en bred organisasjon med plass til mange flere, sier Esmark.

MAG_2510

I Synnøves fotspor

04.04.2022

Synnøve Kvamme er opptatt av å etterlate seg et minimalt fotavtrykk på kloden, men som naturverner har hun allerede satt varige spor.

IStock-504226704 foto nightman1965 Istockphoto
KOMMENTAR

Oljeland i krig og krise

01.04.2022

Hvorfor er det så vanskelig å handle før en krise treffer oss med full kraft? Krigen i Ukraina og pandemien har blitt møtt med resolutt handlekraft. Stilt overfor klimakrisen, derimot, er innsatsen heller tafatt, selv om det er selve livsgrunnlaget vårt som er truet. Hvorfor er det slik?

DJI_0230
KRONIKK

Dristige veiplaner bør stå for fall

21.03.2022

Nå har folk for alvor begynt å forstå hvilke inngrep de nye motorveiene fører med seg. Det skyldes i stor grad at flere store utbygginger av firefelts motorvei for høy fart er i gang. For det er noe annet å betrakte gravemaskinene spise seg gjennom landskapet enn å se noen traseer på et kart.

Viser fra 1 til 12 av totalt 421 artikler

Relaterte tema