Du er her:


Foto: Arnodd Håpnes

Slik skal Lofoten reddes

Den norske miljøbevegelsen står sammen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Men hvordan stanser man egentlig oljebransjen, når den har flertallet på Stortinget i ryggen? Vi ba miljøorganisasjonene komme med oppskriften.

Silje Lundberg, leder i Natur og ungdom Image
Fotograf: Natur og Ungdom

– Det viktigste er å sørge for et bredt folkelig engasjement, særlig i Nord-Norge, men også ellers i landet. Dette er ikke en sak man vinner med å skrive høringsuttalelser. Snakk med alle du kjenner, venner, foreldre, barnebarn og kollegaer på jobben! Denne saken avgjøres nå, og vi skal vinne den!
Foto: Natur og Ungdom

 

 

 

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet Image
Fotograf: Åsa Maria Mikkelsen

– Ved å mobilisere folk til kamp for disse områdene. Vi skal synliggjøre den store folkelige motstanden mot oljeboring i vårt felles matfat. Vi så det store engasjementet i befolkningen i februar, da det ble brent varder for et oljefritt Lofoten nærmere 100 steder i Norge. I tiden som kommer skal vi mobilisere bredt, så vi vinner denne saken en gang for alle.
Foto: Åsa Maria Mikkelsen

 

 

Nina Jensen, generalsekretær i WWF Norge Image
Fotograf: WWF Norge

– Vi må synliggjøre hvor verdifullt området er, bygge stolthet til de viktige næringene som har bygget kysten vår gjennom århundrer, og vise at området vil blomstre mer uten olje hvis man satser riktig. Dette dreier seg om å bygge evigvarende verdiskaping og arbeidsplasser fra natur i ypperste verdensklasse, bærekraftige fiskerier og blomstrende turisme.
Foto: WWF Norge

 

 

Sigurd Enge, rådgiver i Bellona Image
Fotograf: Bellona

– Noe av det viktigste er å omsette havforskernes konklusjoner til et språk som alle forstår. Vi må vise hvordan de unike og ekstremt produktive områdene fungerer, hvilken risiko petroleumsvirksomhet innebærer og hva den kan føre til. Bellona kommuniserer ikke bare med meningsfeller, det er tvilerne og de som ikke har tenkt så mye på saken som skal overbevises. Vi støtter den lokale motstanden og jobber aktivt med politikere og byråkrati. Det er til syvende og sist de som skal vedta og gjennomføre politiske beslutninger.
Foto: Bellona

 

Truls Gulowsen, leder Greenpeace Image
Fotograf: Greenpeace

– Oppskriften er enkel. Dette er områder som skal reddes, og da må vi ha varig vern. Hvordan skal vi oppnå det? Nå er vi i den heldige situasjonen at det er Stortingsvalg i år. Da må folk stemme på partier som ønsker verne Lofoten, og det er stort sett alle, unntatt H-Ap-Frp-alliansen. Og så må folk si fra til alle vennene sine.
Foto: Greenpeace

Nyheter

Istockphoto-523564455-612x612 lite foto BrianAJackson
Partiguide viser rødgrønn enighet om viktig miljøsak

– Energisparing kan bli bærebjelke i ny regjerings miljøpolitikk

15.10.2021

Storsatsing på energisparing er blant miljøsakene det er stort flertall for på det nye Stortinget. Saken støttes også av regjeringspartiene Ap og Sp, samt SV og flere andre partier, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – De høye strømprisene viser hvor nødvendig det er å få ned strømforbruket. Her har den nye regjeringen et effektivt miljøtiltak, som også vil bedre folks økonomi og gi tusenvis av nye arbeidsplasser. Derfor foreslår vi en strømsparepakke fra Støre, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Stortinget foto  Silje R
Partiguide viser rødgrønn enighet om miljøsaker

Disse miljøsakene har flertall på Stortinget

23.09.2021

Betydelige klimakutt, satsing på tog, energisparing og vern av strandsonen er blant en lang rekke med miljøsaker som Ap, Sp og SV er enige om, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – Ap, SV og Sp trenger ikke lete lenge etter en miljøpolitikk de kan samles om. Naturvernforbundets partiguide viser at de har et godt grunnlag for å gi landet et taktskifte i miljøpolitikken, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Partiguide_some_miljøguide totalt
Naturvernforbundets partiguide

Her er partienes miljøpolitikk

16.09.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Anne-Lise Thingnes Førsund

Folk og fest for Førdefjorden

06.09.2021

– I dag opplever jeg at naturen er tilnærmet rettsløs, sier Anne-Line Thingnes Førsund. Lederen for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har kjempet mot gruvedumping i Førdefjorden i over 14 år, og er ikke imponert over rettsvernet for fjordene, Norges kanskje fremste merkevare.

IMG_2848

Vei og bane gjennom vernet natur

30.08.2021

Først flyttet de den planlagte jernbanestrekningen dit alle naturvernere sa den i hvert fall ikke burde gå. Så plusset de på en firefelts motorvei. Velkommen til Ringerike.

Truls Gulowsen foto Håkon Mosvold Larsen NTB
Truls Gulowsen (47) er Naturvernforbundets leder

Speideren som ble aktivist

24.08.2021

Han har aksjonert mot oljerigger, vært sersjant i Forsvaret, demonstrert for ulv blant flere tusen ulvemotstandere og saksøkt staten for oljeboring i Arktis. Nå skal Truls Gulowsen (47) lede Naturvernforbundet, og han legger ikke skjul på at han har store ambisjoner.

Partiguide_some_klima- og oljepolitikk
Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

16.08.2021

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

Partiguide_some_naturmangfold
Naturvernforbundets partiguide

Stans tapet av naturmangfold

16.08.2021

Tap av arter og natur er en stor miljøtrussel, like alvorlig som klimaendringene. Men hvordan møter partiene på Stortinget denne trusselen? Naturvernforbundets partiguide viser at det bare er tre partier som får grønt lys for sin naturmangfoldpolitikk.

Partiguide_some_samferdsel
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig samferdsel

16.08.2021

Samferdsel står for en stor andel klimautslippene i Norge. Hvilke partier vil satse på tog framfor nye store motorveier, hvem vil få ned biltrafikken og satse målrettet på syklisme?

Partiguide_some_forbruk(1)
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig forbruk

16.08.2021

Norge er blant landene med høyest forbruk av ressurser i verden. Når vi kjøper nye ting, er vi med og forårsaker naturødeleggelser og utslipp av klimagasser og annen forurensning. Hvordan vil partiene på Stortinget arbeide for at det norske forbruket skal bli bærekraftig? Noen av svarene finner du her.

Partiguide_some_naturens rettssikkerhet
Naturvernforbundets partiguide

Rettssikkerhet for naturen

12.08.2021

Sårbar natur bygges ned, antall truede arter stiger og hensynet til natur om miljø kommer ofte i annen rekke. Må det gjøres noen grep for å sørge for naturens rettssikkerhet? Se hva partiene på Stortinget mener om saken her.

Viser fra 1 til 12 av totalt 399 artikler