Du er her:


Foto: Arnodd Håpnes

Slik skal Lofoten reddes

Den norske miljøbevegelsen står sammen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Men hvordan stanser man egentlig oljebransjen, når den har flertallet på Stortinget i ryggen? Vi ba miljøorganisasjonene komme med oppskriften.

Silje Lundberg, leder i Natur og ungdom Image
Fotograf: Natur og Ungdom

– Det viktigste er å sørge for et bredt folkelig engasjement, særlig i Nord-Norge, men også ellers i landet. Dette er ikke en sak man vinner med å skrive høringsuttalelser. Snakk med alle du kjenner, venner, foreldre, barnebarn og kollegaer på jobben! Denne saken avgjøres nå, og vi skal vinne den!
Foto: Natur og Ungdom

 

 

 

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet Image
Fotograf: Åsa Maria Mikkelsen

– Ved å mobilisere folk til kamp for disse områdene. Vi skal synliggjøre den store folkelige motstanden mot oljeboring i vårt felles matfat. Vi så det store engasjementet i befolkningen i februar, da det ble brent varder for et oljefritt Lofoten nærmere 100 steder i Norge. I tiden som kommer skal vi mobilisere bredt, så vi vinner denne saken en gang for alle.
Foto: Åsa Maria Mikkelsen

 

 

Nina Jensen, generalsekretær i WWF Norge Image
Fotograf: WWF Norge

– Vi må synliggjøre hvor verdifullt området er, bygge stolthet til de viktige næringene som har bygget kysten vår gjennom århundrer, og vise at området vil blomstre mer uten olje hvis man satser riktig. Dette dreier seg om å bygge evigvarende verdiskaping og arbeidsplasser fra natur i ypperste verdensklasse, bærekraftige fiskerier og blomstrende turisme.
Foto: WWF Norge

 

 

Sigurd Enge, rådgiver i Bellona Image
Fotograf: Bellona

– Noe av det viktigste er å omsette havforskernes konklusjoner til et språk som alle forstår. Vi må vise hvordan de unike og ekstremt produktive områdene fungerer, hvilken risiko petroleumsvirksomhet innebærer og hva den kan føre til. Bellona kommuniserer ikke bare med meningsfeller, det er tvilerne og de som ikke har tenkt så mye på saken som skal overbevises. Vi støtter den lokale motstanden og jobber aktivt med politikere og byråkrati. Det er til syvende og sist de som skal vedta og gjennomføre politiske beslutninger.
Foto: Bellona

 

Truls Gulowsen, leder Greenpeace Image
Fotograf: Greenpeace

– Oppskriften er enkel. Dette er områder som skal reddes, og da må vi ha varig vern. Hvordan skal vi oppnå det? Nå er vi i den heldige situasjonen at det er Stortingsvalg i år. Da må folk stemme på partier som ønsker verne Lofoten, og det er stort sett alle, unntatt H-Ap-Frp-alliansen. Og så må folk si fra til alle vennene sine.
Foto: Greenpeace

Nyheter

DSC_0117 ps

Og bakom faller skogene

25.06.2021 | Sist oppdatert: 25.06.2021

Ved Follsjå i Notodden fortsetter flatehogsten i skog med nasjonale verneverdier. I et unikt skoglandskap, hvor det er funnet 116 rødlistearter, faller nå skogene, en etter en. Tømmeret blir merket og solgt med miljøstempelet PEFC. Også de døde trærne, som er så viktig for artsmangfoldet, hogges og kuttes til flis.

Stemmesedler  foto Kjetil Ree CC BY SA
Naturvernforbundets partiguide 2021

Hvem skal få din stemme?

16.06.2021

Hvem skal du stemme på ved høstens stortingsvalg? Natur & miljø har utfordret partiene på Stortinget til å gi klare svar om de viktigste miljøsakene i vår tid. Vi kan her presentere en guide til partienes miljøpolitikk.

Forsidebildet horisontalt
Naturvernforbundets partiguide 2021

Her er partienes miljøpolitikk

16.06.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Stortinget foto John Lerskau Istockphoto
Naturvernforbundets partiguide 2021

Miljøpolitikken mangler bred oppslutning

16.06.2021

Naturvernforbundets partiguide viser at det er et stykke igjen før miljøsaken får bred oppslutning i Stortinget. Av de 37 miljøsakene vi tok med i undersøkelsen svarer flertallet på dagens Storting nei til 24 saker.

Partiguide utsnitt av partitabell

Slik lagde vi partiguiden

16.06.2021

Naturvernforbundets partiguide viser partienes miljøpolitikk innen en lang rekke temaer. Partiguiden er laget av Natur & miljøs redaksjon med faglig støtte fra Naturvernforbundets fagavdeling.

Arne Næss foto ukjent middels
Arne Næss (1912 - 2009)

— Godt håp for menneskene

19.04.2021

— Problemet er jo ikke mangel på kunnskap om miljøproblemene. Vi har god nok hjerne, vi er ikke onde, og ved fødselen er vi slett ikke så elendige. Så det er godt håp for menneskene. Det sa filosofen Arne Næss i et intervju med undertegnede i januar 2001. For å hedre en av våre største tenkere - og til glede for våre lesere - publiseres det på nytt, her og nå.

Longline crew gaff tuna - Hong Chin (c)TMT

Avslører plyndring utenfor kysten av Afrika

29.03.2021 | Sist oppdatert: 29.03.2021

Fra et kontor i Kongens gate i Oslo avslører Duncan Copeland i TMT plyndring av havet utenfor kysten av Vest-Afrika. Han står i frontlinjen i kampen mot ulovlig fiske, eller svartfiske, som er en stor trussel mot livet i verdenshavene.

920080_506745322726523_123802493_o

Superstjerne med tungt miljørulleblad

15.03.2021

Laksen er en av Norges internasjonale superstjerner. Men det er skjær i sjøen for den planlagte veksten i lakseproduksjonen. Miljøproblemene er store, og enkelte kommuner har ytret ønsker om utslippsfrie anlegg.

Harbakfjellet vindkraft utsnitt ps foto KAA

Å leve med vindkraft

02.03.2021 | Sist oppdatert: 02.03.2021

Kan Åfjord være Europas største vindkraftkommune? I den vidstrakte men lite folkerike trønderkommunen med rundt 3200 innbyggere finnes det nå 237 vindturbiner.

_DSF4668

Siste halvår med Silje

19.02.2021

Vi kommer helt sikkert til å høre mye mer fra Silje Ask Lundberg fremover. Men i april er det slutt på perioden som leder i Naturvernforbundet, som har vart siden 2016. – Det har vært veldig, veldig stas, sier Lundberg selv.

Bloom_in_the_Barents_Sea redusert

Det ukjente problemet

29.01.2021 | Sist oppdatert: 29.01.2021

Det kalles den ukjente virkningen av våre CO2-utslipp. Når konsentasjonen av CO2 øker i lufta, øker det også i havet. Det gjør havet surere. Hva har det å si for livet i havet?

Tryllestav med stjerner
KRONIKK

Slik pyntes klimautslippene med tallmagi

18.01.2021 | Sist oppdatert: 18.01.2021

Hvis du sier at du har gått ned femten kilo fordi du kunne veid mer, har du da slanket deg? Ja, absolutt, ifølge måten Norge lager sitt klimaregnskap. På papiret ser det ut som Norge gjør en god klimainnsats, samtidig som vi fortsatt sender store mengder klimagasser opp i atmosfæren.

Viser fra 1 til 12 av totalt 387 artikler