Du er her:

Hektisk aktivitet under gigantedderkoppen i vandrehallen under COP18 i Doha. Nå begynner innspurten mot en konklusjon i Doha.

Hektisk aktivitet under gigantedderkoppen i vandrehallen under COP18 i Doha. Nå begynner innspurten mot en konklusjon i Doha. Foto: C. Schubert, CCAFS

Spor av håp i Doha

DOHA, QATAR: Sannsynligvis får verden en ny klimaavtale i Qatar. Men bare 30 land vil være med på den, den vil knapt redusere verdens utslipp, og ikke vare lenger enn til 2020. Hva som skjer med forhandlingene om å trekke de andre 170 landene med i en avtale er svært usikkert.

Forhandlingene går nå inn i den intense fasen før ting skal avsluttes. Det forhandles i tre ulike spor, og små grupper diskuterer forskjellige detaljer i lukkede rom. Det er svært vanskelig å få informasjon om hva som faktisk pågår i denne fasen av konferansen, men det virker klart at EU har funnet en måte å omgå problemet med overskuddskvoter fra første Kyoto-periode. Hvis dette stemmer, er en av de største hindrene for å få vedtatt Kyoto 2 skjøvet til side.

Hva er Kyoto 2 egentlig? Les mer her.

Kritiske røster
Likevel er det fortsatt mange kritiske røster til ambisjonsnivået i Kyoto 2. Utviklingslandene mener de industrialiserte landene må ta større ansvar for sine historiske utslipp, og kutte mer. I tillegg bør de bidra med penger til klimatilpasning og erstatninger for tap og ødeleggelser forårsaket av klimarelaterte hendelser.
- Hvis det blir en svak avtale her i Doha: Hvordan skal jeg da kunne reise tilbake til mine barn og si at jeg har gjort mitt beste? Blir jeg nødt til å reise hjem og si at jeg gjorde det jeg kunne, men det var ikke nok? spurte den filippinske delegasjonslederen Yeb Sano i plenumssalen fredag.

Utslippene vokser rekordfort
Bakteppet for forhandlingene i Doha er dystert. Klimaendringene viser seg allerede i nær sagt alle verdensdeler, med økende ørkenspredning, smelting av is både i Arktis, på Grønland og i Antarktis, og økende forekomst av ekstremvær. Tyfonen Bopha, som traff Filippinene tirsdag denne uka, skjedde i en del av landet som normalt ikke har slikt ekstremvær, og der hus, veier og annen infrastruktur ikke er bygd for å tåle det. 418 mennesker er til nå rapportert døde etter uværet.
Utslippene vokser også raskere enn hva FNs klimapanel noen gang har sett for seg. I sine scenarier i den forrige rapporten fra 2007 så de på konsekvensene ved utslipp av 9,7 milliarder tonn CO2 årlig som sitt mest ytterliggående scenario. Nå er verden oppe i utslipp av 9,1 milliarder tonn CO2 bare fra fossile brensler, andre kilder kommer i tillegg.
- Vi har aldri sett på hva det vil bety for verden med en så rask økning i utslippene som vi faktisk har sett, sier klimapanel-forsker Christopher Fields til Scientific American.

«Graut»
To av de tre forhandlingssporene skal lukkes her i Doha. Det dreier seg om Kyoto-sporet, der mye altså tyder på at det blir en eller annen slags avtale. Derimot, i det så kalte konvensjonssporet, er det fortsatt uavklart. Nestlederen for den norske forhandligsdelegasjonen, Karine Hertzberg, beskrev forhandlingene i sporet som «graut» på et møte med norske organisasjoner i går.
- Du skal ha jobbet lenge med dette for å skjønne hva som skal komme ut av konvensjonssporet, sa Hertzberg lettere resignert.
Flere av emnene som til nå har vært behandlet i konvensjonssporet vil bli tatt videre i Durban-sporet, forkortet ADP. Dette sporet skal ende opp i en verdensomspennende klimaavtale i 2015, som skal tre i kraft i 2020.

Flere aksjoner
Avslutningsdagene i Doha har vært markert med flere aksjoner. Torsdag ettermiddag ble to arabiske miljøaktivister utvist fra konferansen og landet etter å ha vist et banner uten tillatelse i vandrehallen på konferansesenteret. Banneret spurte årets vert Qatar om hvorfor de var vertskap, når de ikke ville lede vei for forhandlingene. Utvisningen ble sett på som en overreaksjon av samtlige ungdomsdelegater på toppmøtet, og flere små markeringer til støtte for aktivistene har blitt gjennomført. Blant annet troppet de fleste ungdomsdelegatene opp med røde klistremerker på munnen under en lovlig, syngende demonstrasjon fredag.

Blir sen natt for forhandlere
FNs klimakonferanse skal etter planen avsluttes fredag kveld. Men det er det svært få som tror vil skje. Konferansene har en lang tradisjon med å gå over tiden, og med så mange utestående spørsmål vil det sannsynligvis skje også denne gangen.

Nyheter

Partiguide_some_miljøguide totalt
Naturvernforbundets partiguide

Her er partienes miljøpolitikk

16.08.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Anne-Lise Thingnes Førsund

Folk og fest for Førdefjorden

06.09.2021

– I dag opplever jeg at naturen er tilnærmet rettsløs, sier Anne-Line Thingnes Førsund. Lederen for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har kjempet mot gruvedumping i Førdefjorden i over 14 år, og er ikke imponert over rettsvernet for fjordene, Norges kanskje fremste merkevare.

IMG_2848

Vei og bane gjennom vernet natur

30.08.2021

Først flyttet de den planlagte jernbanestrekningen dit alle naturvernere sa den i hvert fall ikke burde gå. Så plusset de på en firefelts motorvei. Velkommen til Ringerike.

Truls Gulowsen foto Håkon Mosvold Larsen NTB
Truls Gulowsen (47) er Naturvernforbundets leder

Speideren som ble aktivist

24.08.2021

Han har aksjonert mot oljerigger, vært sersjant i Forsvaret, demonstrert for ulv blant flere tusen ulvemotstandere og saksøkt staten for oljeboring i Arktis. Nå skal Truls Gulowsen (47) lede Naturvernforbundet, og han legger ikke skjul på at han har store ambisjoner.

Partiguide_some_klima- og oljepolitikk
Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

16.08.2021

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

Partiguide_some_naturmangfold
Naturvernforbundets partiguide

Stans tapet av naturmangfold

16.08.2021

Tap av arter og natur er en stor miljøtrussel, like alvorlig som klimaendringene. Men hvordan møter partiene på Stortinget denne trusselen? Naturvernforbundets partiguide viser at det bare er tre partier som får grønt lys for sin naturmangfoldpolitikk.

Partiguide_some_samferdsel
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig samferdsel

16.08.2021

Samferdsel står for en stor andel klimautslippene i Norge. Hvilke partier vil satse på tog framfor nye store motorveier, hvem vil få ned biltrafikken og satse målrettet på syklisme?

Partiguide_some_forbruk(1)
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig forbruk

16.08.2021

Norge er blant landene med høyest forbruk av ressurser i verden. Når vi kjøper nye ting, er vi med og forårsaker naturødeleggelser og utslipp av klimagasser og annen forurensning. Hvordan vil partiene på Stortinget arbeide for at det norske forbruket skal bli bærekraftig? Noen av svarene finner du her.

Partiguide_some_naturens rettssikkerhet
Naturvernforbundets partiguide

Rettssikkerhet for naturen

12.08.2021

Sårbar natur bygges ned, antall truede arter stiger og hensynet til natur om miljø kommer ofte i annen rekke. Må det gjøres noen grep for å sørge for naturens rettssikkerhet? Se hva partiene på Stortinget mener om saken her.

0090124 - Oseberg field centre - Photo Harald Pettersen - Statoil

Tidenes viktigste valg?

01.08.2021 | Sist oppdatert: 31.08.2021

Tidligere generasjoner har vært stilt overfor store kriser, men natur- og miljøkrisene overgår dem alle, fordi konsekvensene kan bli voldsomme og langvarige. Hvordan svarer norske partier på denne utfordringen? Vi har bedt dem svare.

DSC_0117 ps

Og bakom faller skogene

25.06.2021 | Sist oppdatert: 25.06.2021

Ved Follsjå i Notodden fortsetter flatehogsten i skog med nasjonale verneverdier. I et unikt skoglandskap, hvor det er funnet 116 rødlistearter, faller nå skogene, en etter en. Tømmeret blir merket og solgt med miljøstempelet PEFC. Også de døde trærne, som er så viktig for artsmangfoldet, hogges og kuttes til flis.

Viser fra 1 til 12 av totalt 397 artikler