Du er her:

Kristin Halvorsen og SV savnet støtte fra miljøbevegelsen i begynnelsen av regjeringstiden.

Kristin Halvorsen og SV savnet støtte fra miljøbevegelsen i begynnelsen av regjeringstiden. Foto: Kristian Skjellum Aas

Stolt av innsatsen

-- Det skjedde en stor endring i norsk miljøpolitikk da SV ble med i regjering, sier avtroppende SV-leder Kristin Halvorsen i et intervju med Natur & miljø. Hun er stolt av SVs miljøinnsats og skammer seg ikke over noe.

Kristin Halvorsen er ikke i tvil. De store miljøkampene om Lofoten, Vefsna og gasskraftverk ville fått et annet utfall uten SV i regjering.

- Det hadde vært oljevinning i Lofoten, Vefsna ville vært lagt i rør og vi hadde hatt gasskraft uten rensing av CO2. Alt dette har det vært flertall for på Stortinget, men vi har greid å stanse det, sier Halvorsen stolt.

Avtroppende leder på hugget
Valgnatten meldte Kristin Halvorsen sin avgang som SV-leder, men det var ingen avtroppende politiker som møtte Natur & miljø i øverste etasje i Utdanningsdirektoratets nybygg på Grønland i Oslo. Det skulle ikke gå mer enn et par minutter fra vi ba om intervju før vi hadde politisk sekretær Sylvi Bratten på tråden for å avtale tid og sted. SVs lengstsittende leder er på hugget, og hun legger ikke skjul på at hun savnet støtte fra miljøbevegelsen i begynnelsen av regjeringstiden.

- Vi som har vært de viktigste spydspissene, vi som har kjempet for miljø i regjeringen, dag etter dag, har fått en del kjeft av miljøbevegelsen. Men Høyre og Fremskrittspartiet har sluppet billig unna, selv om de står for den mest miljøfiendtlige politikken, sier Halvorsen.

Hun forteller at SV har arbeidet systematisk med å involvere miljøbevegelsen i politiske prosesser.

- Jeg synes vi samarbeider bedre nå, sier Halvorsen.

- De rødgrønne er best for miljøet
Hun mener at regjeringssamarbeidet mellom SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet er den beste aktuelle konstellasjonen for miljøet.

 - Hvis vi får et bredt borgelig samarbeid, vil vi få en dårligere miljøpolitikk. Slik dagens politiske landskap ser ut, kan vi ikke få en regjering som er bedre for miljøet, sier Halvorsen.

- Likevel har de norske utslippene av klimagasser stadig økt, til tross for gjentatte lovnader om å redusere dem. Hvordan forklarer du det?

- Nå sitter ikke SV i regjering alene, og det er også slik at de viktigste utslippskildene ligger under andre departementer enn dem vi styrer, for eksempel Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet, sier Halvorsen.

Tøff dragkamp om klima
Hun sier at det elendige kommunevalget og det relativt svake resultatet i Stortingsvalget for to år siden har svekket SVs muligheter for gjennomslag i miljøpolitikken. Det vil gjøre forhandlingene om den kommende klimameldingen vanskelige, forteller hun.

Det pågår nå tøffe forhandlinger innad i regjeringen. Striden står blant annet om hvorvidt det skal opprettes et eget klimafond og hvor mye som skal kuttes i norske utslipp av klimagasser. Det handler om hva Norge skal gjøre for å hindre alvorlige og ødeleggende klimaendringer i fremtiden.

- Vår ambisjon er å gjøre klimameldingen til et vendepunkt i norsk klimapolitikk, men det blir vanskelig. Hvis du ser rundt deg, er det liten interesse for miljø og klima om dagen. Her trenger SV full støtte og all den drahjelp miljøbevegelsen kan gi for å sette klima høyere på dagsordenen, sier Halvorsen.

 

Varig bruk av Lofoten
I tillegg til klimameldingen står varig vern av Lofoten og Vesterålen høyt på SVs saksliste.

- Jeg liker best å snakke om varig bruk av Lofoten, for vi går inn for utstrakt bruk av områdene til fiskeri og turisme selv om vi sier nei til utvinning av olje og gass, sier Halvorsen.

- Er du bekvem med at regjeringen tillater leting etter petroleum i andre sårbare områder langs kysten av Nord-Norge og i Barentshavet?

- Det er helt riktig å kartlegge hvilke ressurser som finnes opp mot delelinjen, nå som vi har blitt enige med russerne. Det skulle bare mangle. Det handler om å hevde vår egen suverenitet. Men det som bekymrer meg er dem som mener at det ikke skal være en dråpe olje igjen i havet. Det vil hindre at vi får snudd utviklingen og brukt all den gode tankekraften i oljebransjen til utvikling av fornybar energi og et mer bærekraftig næringsliv, sier Halvorsen.

 

Skammer seg ikke
- Du forteller om mange saker SV er stolte over å ha fått gjennomslag for. Er det noe du skammer deg over?

- Nei, jeg skammer meg ikke over noe. Jeg synes vi har fått til mye, og det blir vi stadig mer bevisst over innad i SV.

Nyheter

Partiguide_some_miljøguide totalt
Naturvernforbundets partiguide

Her er partienes miljøpolitikk

16.08.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Anne-Lise Thingnes Førsund

Folk og fest for Førdefjorden

06.09.2021

– I dag opplever jeg at naturen er tilnærmet rettsløs, sier Anne-Line Thingnes Førsund. Lederen for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har kjempet mot gruvedumping i Førdefjorden i over 14 år, og er ikke imponert over rettsvernet for fjordene, Norges kanskje fremste merkevare.

IMG_2848

Vei og bane gjennom vernet natur

30.08.2021

Først flyttet de den planlagte jernbanestrekningen dit alle naturvernere sa den i hvert fall ikke burde gå. Så plusset de på en firefelts motorvei. Velkommen til Ringerike.

Truls Gulowsen foto Håkon Mosvold Larsen NTB
Truls Gulowsen (47) er Naturvernforbundets leder

Speideren som ble aktivist

24.08.2021

Han har aksjonert mot oljerigger, vært sersjant i Forsvaret, demonstrert for ulv blant flere tusen ulvemotstandere og saksøkt staten for oljeboring i Arktis. Nå skal Truls Gulowsen (47) lede Naturvernforbundet, og han legger ikke skjul på at han har store ambisjoner.

Partiguide_some_klima- og oljepolitikk
Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

16.08.2021

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

Partiguide_some_naturmangfold
Naturvernforbundets partiguide

Stans tapet av naturmangfold

16.08.2021

Tap av arter og natur er en stor miljøtrussel, like alvorlig som klimaendringene. Men hvordan møter partiene på Stortinget denne trusselen? Naturvernforbundets partiguide viser at det bare er tre partier som får grønt lys for sin naturmangfoldpolitikk.

Partiguide_some_samferdsel
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig samferdsel

16.08.2021

Samferdsel står for en stor andel klimautslippene i Norge. Hvilke partier vil satse på tog framfor nye store motorveier, hvem vil få ned biltrafikken og satse målrettet på syklisme?

Partiguide_some_forbruk(1)
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig forbruk

16.08.2021

Norge er blant landene med høyest forbruk av ressurser i verden. Når vi kjøper nye ting, er vi med og forårsaker naturødeleggelser og utslipp av klimagasser og annen forurensning. Hvordan vil partiene på Stortinget arbeide for at det norske forbruket skal bli bærekraftig? Noen av svarene finner du her.

Partiguide_some_naturens rettssikkerhet
Naturvernforbundets partiguide

Rettssikkerhet for naturen

12.08.2021

Sårbar natur bygges ned, antall truede arter stiger og hensynet til natur om miljø kommer ofte i annen rekke. Må det gjøres noen grep for å sørge for naturens rettssikkerhet? Se hva partiene på Stortinget mener om saken her.

0090124 - Oseberg field centre - Photo Harald Pettersen - Statoil

Tidenes viktigste valg?

01.08.2021 | Sist oppdatert: 31.08.2021

Tidligere generasjoner har vært stilt overfor store kriser, men natur- og miljøkrisene overgår dem alle, fordi konsekvensene kan bli voldsomme og langvarige. Hvordan svarer norske partier på denne utfordringen? Vi har bedt dem svare.

DSC_0117 ps

Og bakom faller skogene

25.06.2021 | Sist oppdatert: 25.06.2021

Ved Follsjå i Notodden fortsetter flatehogsten i skog med nasjonale verneverdier. I et unikt skoglandskap, hvor det er funnet 116 rødlistearter, faller nå skogene, en etter en. Tømmeret blir merket og solgt med miljøstempelet PEFC. Også de døde trærne, som er så viktig for artsmangfoldet, hogges og kuttes til flis.

Viser fra 1 til 12 av totalt 397 artikler

Kronikker og innlegg