Du er her:

Kristin Halvorsen og SV savnet støtte fra miljøbevegelsen i begynnelsen av regjeringstiden.

Kristin Halvorsen og SV savnet støtte fra miljøbevegelsen i begynnelsen av regjeringstiden. Foto: Kristian Skjellum Aas

Stolt av innsatsen

-- Det skjedde en stor endring i norsk miljøpolitikk da SV ble med i regjering, sier avtroppende SV-leder Kristin Halvorsen i et intervju med Natur & miljø. Hun er stolt av SVs miljøinnsats og skammer seg ikke over noe.

Kristin Halvorsen er ikke i tvil. De store miljøkampene om Lofoten, Vefsna og gasskraftverk ville fått et annet utfall uten SV i regjering.

- Det hadde vært oljevinning i Lofoten, Vefsna ville vært lagt i rør og vi hadde hatt gasskraft uten rensing av CO2. Alt dette har det vært flertall for på Stortinget, men vi har greid å stanse det, sier Halvorsen stolt.

Avtroppende leder på hugget
Valgnatten meldte Kristin Halvorsen sin avgang som SV-leder, men det var ingen avtroppende politiker som møtte Natur & miljø i øverste etasje i Utdanningsdirektoratets nybygg på Grønland i Oslo. Det skulle ikke gå mer enn et par minutter fra vi ba om intervju før vi hadde politisk sekretær Sylvi Bratten på tråden for å avtale tid og sted. SVs lengstsittende leder er på hugget, og hun legger ikke skjul på at hun savnet støtte fra miljøbevegelsen i begynnelsen av regjeringstiden.

- Vi som har vært de viktigste spydspissene, vi som har kjempet for miljø i regjeringen, dag etter dag, har fått en del kjeft av miljøbevegelsen. Men Høyre og Fremskrittspartiet har sluppet billig unna, selv om de står for den mest miljøfiendtlige politikken, sier Halvorsen.

Hun forteller at SV har arbeidet systematisk med å involvere miljøbevegelsen i politiske prosesser.

- Jeg synes vi samarbeider bedre nå, sier Halvorsen.

- De rødgrønne er best for miljøet
Hun mener at regjeringssamarbeidet mellom SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet er den beste aktuelle konstellasjonen for miljøet.

 - Hvis vi får et bredt borgelig samarbeid, vil vi få en dårligere miljøpolitikk. Slik dagens politiske landskap ser ut, kan vi ikke få en regjering som er bedre for miljøet, sier Halvorsen.

- Likevel har de norske utslippene av klimagasser stadig økt, til tross for gjentatte lovnader om å redusere dem. Hvordan forklarer du det?

- Nå sitter ikke SV i regjering alene, og det er også slik at de viktigste utslippskildene ligger under andre departementer enn dem vi styrer, for eksempel Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet, sier Halvorsen.

Tøff dragkamp om klima
Hun sier at det elendige kommunevalget og det relativt svake resultatet i Stortingsvalget for to år siden har svekket SVs muligheter for gjennomslag i miljøpolitikken. Det vil gjøre forhandlingene om den kommende klimameldingen vanskelige, forteller hun.

Det pågår nå tøffe forhandlinger innad i regjeringen. Striden står blant annet om hvorvidt det skal opprettes et eget klimafond og hvor mye som skal kuttes i norske utslipp av klimagasser. Det handler om hva Norge skal gjøre for å hindre alvorlige og ødeleggende klimaendringer i fremtiden.

- Vår ambisjon er å gjøre klimameldingen til et vendepunkt i norsk klimapolitikk, men det blir vanskelig. Hvis du ser rundt deg, er det liten interesse for miljø og klima om dagen. Her trenger SV full støtte og all den drahjelp miljøbevegelsen kan gi for å sette klima høyere på dagsordenen, sier Halvorsen.

 

Varig bruk av Lofoten
I tillegg til klimameldingen står varig vern av Lofoten og Vesterålen høyt på SVs saksliste.

- Jeg liker best å snakke om varig bruk av Lofoten, for vi går inn for utstrakt bruk av områdene til fiskeri og turisme selv om vi sier nei til utvinning av olje og gass, sier Halvorsen.

- Er du bekvem med at regjeringen tillater leting etter petroleum i andre sårbare områder langs kysten av Nord-Norge og i Barentshavet?

- Det er helt riktig å kartlegge hvilke ressurser som finnes opp mot delelinjen, nå som vi har blitt enige med russerne. Det skulle bare mangle. Det handler om å hevde vår egen suverenitet. Men det som bekymrer meg er dem som mener at det ikke skal være en dråpe olje igjen i havet. Det vil hindre at vi får snudd utviklingen og brukt all den gode tankekraften i oljebransjen til utvikling av fornybar energi og et mer bærekraftig næringsliv, sier Halvorsen.

 

Skammer seg ikke
- Du forteller om mange saker SV er stolte over å ha fått gjennomslag for. Er det noe du skammer deg over?

- Nei, jeg skammer meg ikke over noe. Jeg synes vi har fått til mye, og det blir vi stadig mer bevisst over innad i SV.

Nyheter

2021
KRONIKK

Opp som en løve, ned som en skygge

19.05.2022 | Sist oppdatert: 18.05.2022

I begynnelsen av mai feiret Klima- og miljødepartementet sin femtiårsdag med festtaler og prominente gjester. Men fortalte de hvordan det egentlig står til med naturen de skulle beskytte?

IStock-467298516 Foto santiphotois Istockphoto

Bildekk – et skittent kinderegg

10.05.2022 | Sist oppdatert: 10.05.2022

Store klimagassutslipp, mengder med mikroplast, miljøgifter og en vanvittig sløsing med fossile ressurser. Bildekk står som et symbol på forurensning og utslipp – et skittent kinderegg, som ingen helt vet hva vi skal gjøre med.

Maren Esmark_foto Fartein Rudjord (1)
Maren Esmark slutter som generalsekretær etter ti år

Ønsker et forbund med større takhøyde

08.04.2022

Etter ti år slutter Maren Esmark som generalsekretær i Naturvernforbundet når åremål nummer to går ut i august. Hun etterlater seg en organisasjon i vekst, med rekordmange medlemmer og god økonomi. Mye er bra, men hun ønsker seg et forbund med større takhøyde. – Ja, det er til dels lavt under taket. Jeg håper at Naturvernforbundet snart vil bli en bred organisasjon med plass til mange flere, sier Esmark.

MAG_2510

I Synnøves fotspor

04.04.2022

Synnøve Kvamme er opptatt av å etterlate seg et minimalt fotavtrykk på kloden, men som naturverner har hun allerede satt varige spor.

IStock-504226704 foto nightman1965 Istockphoto
KOMMENTAR

Oljeland i krig og krise

01.04.2022

Hvorfor er det så vanskelig å handle før en krise treffer oss med full kraft? Krigen i Ukraina og pandemien har blitt møtt med resolutt handlekraft. Stilt overfor klimakrisen, derimot, er innsatsen heller tafatt, selv om det er selve livsgrunnlaget vårt som er truet. Hvorfor er det slik?

DJI_0230
KRONIKK

Dristige veiplaner bør stå for fall

21.03.2022

Nå har folk for alvor begynt å forstå hvilke inngrep de nye motorveiene fører med seg. Det skyldes i stor grad at flere store utbygginger av firefelts motorvei for høy fart er i gang. For det er noe annet å betrakte gravemaskinene spise seg gjennom landskapet enn å se noen traseer på et kart.

IMG_6398

Den miljøvennlige byen

07.02.2022

Byene våre kan planlegges slik at transporten blir mer miljøvenning, og mindre skadelig. Kollektivtrafikk kan fungere, også i mindre byer. Og vi må bygge byene tettere.

2021

Rekord i veier og ødeleggelser

24.01.2022 | Sist oppdatert: 24.01.2022

Den forrige regjeringen satte rekord i investeringer i transport. Nye motorveier, bruer, tunneler, flyplasser, jernbanelinjer og godsterminaler vil, ifølge planene, dukke opp over det meste av landet de nærmeste årene. Hele 700 kilometer ny motorvei skal bygges. Men hva med naturen og miljøet? Hva med målet om nullvekst i privatbilismen? Og hvordan kan vi reise uten fly og bil?

Pernille Hansen Foto Lise Helset Eide

Optimist av natur

05.01.2022 | Sist oppdatert: 05.01.2022

Pernille Hansen lider verken av klimaangst eller miljødepresjon. Hun er overbevist om at det skyldes at hun alltid har stått på for naturen og miljøet – en oppskrift hun anbefaler på det varmeste!

Viser fra 1 til 12 av totalt 416 artikler

Kronikker og innlegg