Du er her:

Kristin Halvorsen og SV savnet støtte fra miljøbevegelsen i begynnelsen av regjeringstiden.

Kristin Halvorsen og SV savnet støtte fra miljøbevegelsen i begynnelsen av regjeringstiden. Foto: Kristian Skjellum Aas

Stolt av innsatsen

-- Det skjedde en stor endring i norsk miljøpolitikk da SV ble med i regjering, sier avtroppende SV-leder Kristin Halvorsen i et intervju med Natur & miljø. Hun er stolt av SVs miljøinnsats og skammer seg ikke over noe.

Kristin Halvorsen er ikke i tvil. De store miljøkampene om Lofoten, Vefsna og gasskraftverk ville fått et annet utfall uten SV i regjering.

- Det hadde vært oljevinning i Lofoten, Vefsna ville vært lagt i rør og vi hadde hatt gasskraft uten rensing av CO2. Alt dette har det vært flertall for på Stortinget, men vi har greid å stanse det, sier Halvorsen stolt.

Avtroppende leder på hugget
Valgnatten meldte Kristin Halvorsen sin avgang som SV-leder, men det var ingen avtroppende politiker som møtte Natur & miljø i øverste etasje i Utdanningsdirektoratets nybygg på Grønland i Oslo. Det skulle ikke gå mer enn et par minutter fra vi ba om intervju før vi hadde politisk sekretær Sylvi Bratten på tråden for å avtale tid og sted. SVs lengstsittende leder er på hugget, og hun legger ikke skjul på at hun savnet støtte fra miljøbevegelsen i begynnelsen av regjeringstiden.

- Vi som har vært de viktigste spydspissene, vi som har kjempet for miljø i regjeringen, dag etter dag, har fått en del kjeft av miljøbevegelsen. Men Høyre og Fremskrittspartiet har sluppet billig unna, selv om de står for den mest miljøfiendtlige politikken, sier Halvorsen.

Hun forteller at SV har arbeidet systematisk med å involvere miljøbevegelsen i politiske prosesser.

- Jeg synes vi samarbeider bedre nå, sier Halvorsen.

- De rødgrønne er best for miljøet
Hun mener at regjeringssamarbeidet mellom SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet er den beste aktuelle konstellasjonen for miljøet.

 - Hvis vi får et bredt borgelig samarbeid, vil vi få en dårligere miljøpolitikk. Slik dagens politiske landskap ser ut, kan vi ikke få en regjering som er bedre for miljøet, sier Halvorsen.

- Likevel har de norske utslippene av klimagasser stadig økt, til tross for gjentatte lovnader om å redusere dem. Hvordan forklarer du det?

- Nå sitter ikke SV i regjering alene, og det er også slik at de viktigste utslippskildene ligger under andre departementer enn dem vi styrer, for eksempel Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet, sier Halvorsen.

Tøff dragkamp om klima
Hun sier at det elendige kommunevalget og det relativt svake resultatet i Stortingsvalget for to år siden har svekket SVs muligheter for gjennomslag i miljøpolitikken. Det vil gjøre forhandlingene om den kommende klimameldingen vanskelige, forteller hun.

Det pågår nå tøffe forhandlinger innad i regjeringen. Striden står blant annet om hvorvidt det skal opprettes et eget klimafond og hvor mye som skal kuttes i norske utslipp av klimagasser. Det handler om hva Norge skal gjøre for å hindre alvorlige og ødeleggende klimaendringer i fremtiden.

- Vår ambisjon er å gjøre klimameldingen til et vendepunkt i norsk klimapolitikk, men det blir vanskelig. Hvis du ser rundt deg, er det liten interesse for miljø og klima om dagen. Her trenger SV full støtte og all den drahjelp miljøbevegelsen kan gi for å sette klima høyere på dagsordenen, sier Halvorsen.

 

Varig bruk av Lofoten
I tillegg til klimameldingen står varig vern av Lofoten og Vesterålen høyt på SVs saksliste.

- Jeg liker best å snakke om varig bruk av Lofoten, for vi går inn for utstrakt bruk av områdene til fiskeri og turisme selv om vi sier nei til utvinning av olje og gass, sier Halvorsen.

- Er du bekvem med at regjeringen tillater leting etter petroleum i andre sårbare områder langs kysten av Nord-Norge og i Barentshavet?

- Det er helt riktig å kartlegge hvilke ressurser som finnes opp mot delelinjen, nå som vi har blitt enige med russerne. Det skulle bare mangle. Det handler om å hevde vår egen suverenitet. Men det som bekymrer meg er dem som mener at det ikke skal være en dråpe olje igjen i havet. Det vil hindre at vi får snudd utviklingen og brukt all den gode tankekraften i oljebransjen til utvikling av fornybar energi og et mer bærekraftig næringsliv, sier Halvorsen.

 

Skammer seg ikke
- Du forteller om mange saker SV er stolte over å ha fått gjennomslag for. Er det noe du skammer deg over?

- Nei, jeg skammer meg ikke over noe. Jeg synes vi har fått til mye, og det blir vi stadig mer bevisst over innad i SV.

Nyheter

Alta 4 justert
Alfred Nilsen ute med bok om Altavassdraget

Norges største miljøkamp

05.12.2019

En hær av politifolk marsjerer opp mot nullpunktet i Stilla. Der sitter nærmere tusen aksjonister og sperrer veien. De vil redde det fantastiske Altavassdraget og sikre samenes rett til å bruke sine egne områder. Blant dem er Alfred Nilsen. Han skal bli arrestert, fengslet og dømt for oppvigleri etter det som ble norgeshistoriens største miljøkamp.

GP0STQ8D5_High_res2

Klimasaken til domstolene

25.11.2019

Flere steder i verden trekkes stater og selskaper for domstolene på grunn av manglende evne til å kutte klimagassutslipp. I FNs klimaforhandlinger krever mange land adgang til erstatning fra rike utslippsland for tap og skade som skyldes klimaendringer. Det kan bli dyrt for Norge, mener tidligere høyesterettsadvokat.

Wenche Skorge foto TBC
Fra Statoil til Naturvernforbundet

Oljedama som ble miljøverner

22.11.2019

– Det er nesten bare i Norge det kreves at debatten må nyanseres med at gass er klimavennlig. Gass er oljas svar på Marlboro light. Røyker du Marlboro light, spør Wenche Skorge i en facebookpost. Hun har gått fra et liv i oljebransjen til Naturvernforbundets sentralstyre. Noen ser på henne som en sviker.

Oppslag 1
Naturvernforbundet dro til Troll A-plattformen

Møtte trollet på norsk sokkel

18.11.2019

Det er enorme mengder gass der, nok til å fortsette produksjonen lenge etter at alle klimautslipp må være kuttet. Silje Ask Lundberg dro til Nordsjøen for å måle krefter med det største trollet på norsk sokkel.

Oljeplattform Foto nightman1965 Istockphoto
Det norske paradokset

Med olje på samvittigheten

15.11.2019

Hvem har skylda når massive utslipp fra norsk olje og gass bidrar til ødeleggende klimaendringer i andre land? Vi som produserer det, eller de som brenner det? I flere tiår har norske regjeringer holdt olja utenfor klimapolitikken, men nå er dette skillet i ferd med å bryte sammen.

IStock-1145163127 foto mrpluck Istockphoto

Slik kan Norge bli fossilfritt

14.11.2019

Norge kan bli fossilfritt i løpet av tjue år uten massiv utbygging av fornybar energi i norsk natur. Det viser en ny rapport fra Naturvernforbundet, som peker på at olje- og gassindustrien må legges ned innen 2040.

HVwONrVEe-4

Oljekappløp mot kanten av stupet

08.11.2019

Ved inngangen til 2020-årene går norske oljepumper for fullt, og jakten etter ny olje og gass fortsetter i rekordtempo, som om det ikke fantes noen klimakrise.

DSC_6480

Blir med på søksmål mot staten

05.11.2019

Naturvernforbundet er med som partshjelp når Folkets klimasøksmål nå kommer opp for lagmannsretten. Staten saksøkes for tildeling av oljelisenser i Barentshavet i 2016. Er oljeleting i Arktis i strid med grunnlovens miljøparagraf?

Træna tom-sigvald jenssen flickr

Om olje, torsk og koraller

28.10.2019

Midt i juli i år kom beskjeden, og 28. oktober ble ankene forkastet. Klima- og miljødepartementet har bekreftet Miljødirektoratets tillatelse til prøveboring etter olje i det som omtales som «torskens fødestue». Trænarevet er et svært levende og produktivt korallrev, yngle- og tumleplass for fisk og ligger nær Lofoten.

Garzweiler Uwe Flickr

Energiens pris

13.09.2019

Klimakampen er kampen vi ikke kan tape. Konsekvensene merkes allerede, både i Norge og mange steder i verden. Is og permafrost smelter, og været blir mindre forutsigbart. Gjennomsnittstemperaturen de siste årene har økt over hele kloden, og mest dramatisk har økningen vært i arktiske strøk. På Svalbard har temperaturen økt tre ganger mer enn klodens snitt.

IMG_2094 utsnitt(1)
Turbintette Trøndelag

Slåss mot skog av vindmøller

02.09.2019

Trøndelagskysten er et vakkert stykke Norge. Men det er også vindfullt, med en stadig trekk inn fra storhavet. Derfor får Trøndelag en svært høy tetthet av vindturbiner, hvis utbyggerne får alle sine ønsker oppfylt. Innlandet spares heller ikke for vindkraftplanene. Et opprør brer seg nå fra Frøya i sør til Namdal i nord, med aksjoner, harde fronter og splittelse som resultat. Er prisen for strømmen for høy?

Lista vindkraftverk foto Veidekke

Vindkraftopprør i Agder

28.08.2019

Omfattende planer for bygging av vindkraft i villmarksområder har skapt opprør i Agder. Den siste tiden har flere kommuner gjort vedtak mot bygging av vindkraftanlegg i sine områder. – Motstanden er stor på alle steder hvor det er planer om vindkraft, sier Peder Johan Pedersen, fylkesleder i Naturvernforbundet i Agder.

Viser fra 1 til 12 av totalt 347 artikler

Kronikker og innlegg