Du er her:

Thomas Nilsen og Oddvar Olsen tar med turister fra mange europeiske land på ulvesporing i Hedmark. De tror at Hedmark har en lysende fremtid innen rovdyrturisme.

Thomas Nilsen og Oddvar Olsen tar med turister fra mange europeiske land på ulvesporing i Hedmark. De tror at Hedmark har en lysende fremtid innen rovdyrturisme. Foto: Tor Bjarne Christensen

Taper på omstridt ulvejakt

Osdalsparet og den tidligere Osdalshannen er nå skutt. At noen lever av ulvesporing og villmarksturisme i dette området ble det ikke tatt hensyn til. Nå som ulvene er skutt, er det ingen spor å følge. Vi besøkte ulvereviret før jakten startet.

Oddvar Olsen i Spydspissen Villmarksopplevelser og Thomas Nilsen i Turgleder lever av å ta med turister på ulvesporing og andre turer i skog og mark. I begynnelsen av mars skal de ha et seminar, der nettopp sporing etter ulv er en viktig del av programmet. Det blir det ikke noe av. Ingen ulv, ingen ulvesporing.

– Vi kommer til å tape penger.  Hvert år har vi gjester fra mange land i Nord-Europa, og de kommer for å oppleve ulv på nært hold. Hvorfor skal sauenæringens interesser veie tyngre enn våre, spør Olsen, som også er leder i Naturvernforbundet i Midt-Østerdalen.

– Jeg tror vi kommer til å miste flere kunder. Noen utlendinger sier at de ikke vil komme fordi folk skyter ulv her, sier Nilsen.

Fra Paris og London for å se kadaver
Før ulvejakten startet 15. februar, dro Natur & miljø inn i Flendalen i Ytre Rendalen, midt i Hedmark, for å se på en elg Osdalsparet hadde felt. Her finnes det ulv, jerv, gaupe og bjørn. Og det er godt med elg og småvilt. På vei over et hogstfelt dukker det plutselig opp fire høyst levende elger på den ene siden av veien. Tre andre løper spenstig nedover lia på den andre siden. At ulven greier å felle så store og mektige dyr er vanskelig å forstå, men vi skal snart finne håndfaste bevis.

Ved et grantre, rett ved veien, ligger elgen, omkranset av spor etter ulv og jerv. Skjønt det er ikke stort som minner om elg. Bare skinn, og knapt nok bein. Skinnet er helt renspist, men ikke ødelagt.

– Det er dette folk fra Paris og London vil se. For dem er det en stor opplevelse å komme på et slikt kadaver, sier Olsen.

– Tar ikke sau
2010 var et godt år for ulven. I fjor ble det født valper i tre flokker. For første gang ble bestandsmålet nådd, og da ble også kravet om ulvejakt reist. Det ble vedtatt en jaktkvote på tre dyr, utenfor ulvesonen. Da ble alles øyne rettet mot Osdalsparet, som er det eneste kjente ulveparet utenfor ulvesonen. Sterke røster i bygdene her har bedt om å felle ulv for å begrense tapene av sau, men ulvene her tar ikke sau, og jakten vil ikke redusere bøndenes tap.

– Her i Ytre Rendalen er det nesten ikke skader på sau, ganske enkelt fordi det knapt er sau i området. Det er streifdyr som tar seg over til vestsiden av Glomma som tar sau. Slike dyr vil fortsette å komme fra Sverige, uansett hvor mange ulver vi skyter i Norge. Ulvene her i Flendalen gjør ingen skade, sier Mømb, som sitter i styret i Naturvernforbundet i Midt-Østerdalen.

Tror på ulveturisme
Lenger nede i dalen ligger Storsjøen. Ryktene skal ha det til den russiske ulven Ivan ble dumpet her. Men sjøen er også viden kjent som skueplass for ulv. Da Gråfjellflokken holdt til her på begynnelsen av 2000-tallet, var Storsjøen blant de sikreste stedene for å se ulv i hele Europa. Ryktet spredde seg, og folk valfartet hit – inntil ulvejakt satt en stopper for det hele i 2005. Det samme skjedde i fjor. Da kom det folk hit helt fra Skottland for å få et glimt av de sjeldne dyrene.

– Her i Rendalen har vi intakt norsk natur. Her er det store muligheter. Økoturisme er den mest lønnsomme formen for turisme – og vi har det turistene etterspør. Mulighetene er enorme, hvis man bare slutter å se på ulven og de andre rovdyrene som et problem, sier Olsen.

Mens ulven rasker over isen
Før vi forlater Flendalen går vi ut på en liten innsjø. En ulv har tatt seg over her i løpet av natten. Kanskje var den på vei til elgkadaveret? Lykkelig uvitende om hva morgendagen måtte bringe.

Nyheter

Istockphoto-523564455-612x612 lite foto BrianAJackson
Partiguide viser rødgrønn enighet om viktig miljøsak

– Energisparing kan bli bærebjelke i ny regjerings miljøpolitikk

15.10.2021

Storsatsing på energisparing er blant miljøsakene det er stort flertall for på det nye Stortinget. Saken støttes også av regjeringspartiene Ap og Sp, samt SV og flere andre partier, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – De høye strømprisene viser hvor nødvendig det er å få ned strømforbruket. Her har den nye regjeringen et effektivt miljøtiltak, som også vil bedre folks økonomi og gi tusenvis av nye arbeidsplasser. Derfor foreslår vi en strømsparepakke fra Støre, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Stortinget foto  Silje R
Partiguide viser rødgrønn enighet om miljøsaker

Disse miljøsakene har flertall på Stortinget

23.09.2021

Betydelige klimakutt, satsing på tog, energisparing og vern av strandsonen er blant en lang rekke med miljøsaker som Ap, Sp og SV er enige om, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – Ap, SV og Sp trenger ikke lete lenge etter en miljøpolitikk de kan samles om. Naturvernforbundets partiguide viser at de har et godt grunnlag for å gi landet et taktskifte i miljøpolitikken, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Partiguide_some_miljøguide totalt
Naturvernforbundets partiguide

Her er partienes miljøpolitikk

16.09.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Anne-Lise Thingnes Førsund

Folk og fest for Førdefjorden

06.09.2021

– I dag opplever jeg at naturen er tilnærmet rettsløs, sier Anne-Line Thingnes Førsund. Lederen for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har kjempet mot gruvedumping i Førdefjorden i over 14 år, og er ikke imponert over rettsvernet for fjordene, Norges kanskje fremste merkevare.

IMG_2848

Vei og bane gjennom vernet natur

30.08.2021

Først flyttet de den planlagte jernbanestrekningen dit alle naturvernere sa den i hvert fall ikke burde gå. Så plusset de på en firefelts motorvei. Velkommen til Ringerike.

Truls Gulowsen foto Håkon Mosvold Larsen NTB
Truls Gulowsen (47) er Naturvernforbundets leder

Speideren som ble aktivist

24.08.2021

Han har aksjonert mot oljerigger, vært sersjant i Forsvaret, demonstrert for ulv blant flere tusen ulvemotstandere og saksøkt staten for oljeboring i Arktis. Nå skal Truls Gulowsen (47) lede Naturvernforbundet, og han legger ikke skjul på at han har store ambisjoner.

Partiguide_some_klima- og oljepolitikk
Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

16.08.2021

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

Partiguide_some_naturmangfold
Naturvernforbundets partiguide

Stans tapet av naturmangfold

16.08.2021

Tap av arter og natur er en stor miljøtrussel, like alvorlig som klimaendringene. Men hvordan møter partiene på Stortinget denne trusselen? Naturvernforbundets partiguide viser at det bare er tre partier som får grønt lys for sin naturmangfoldpolitikk.

Partiguide_some_samferdsel
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig samferdsel

16.08.2021

Samferdsel står for en stor andel klimautslippene i Norge. Hvilke partier vil satse på tog framfor nye store motorveier, hvem vil få ned biltrafikken og satse målrettet på syklisme?

Partiguide_some_forbruk(1)
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig forbruk

16.08.2021

Norge er blant landene med høyest forbruk av ressurser i verden. Når vi kjøper nye ting, er vi med og forårsaker naturødeleggelser og utslipp av klimagasser og annen forurensning. Hvordan vil partiene på Stortinget arbeide for at det norske forbruket skal bli bærekraftig? Noen av svarene finner du her.

Partiguide_some_naturens rettssikkerhet
Naturvernforbundets partiguide

Rettssikkerhet for naturen

12.08.2021

Sårbar natur bygges ned, antall truede arter stiger og hensynet til natur om miljø kommer ofte i annen rekke. Må det gjøres noen grep for å sørge for naturens rettssikkerhet? Se hva partiene på Stortinget mener om saken her.

Viser fra 1 til 12 av totalt 399 artikler

Relaterte tema