Du er her:

Dag Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo, er skeptisk til lokal forvaltning av verneområder. Foto: Martin Ødegaard

Dag Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo, er skeptisk til lokal forvaltning av verneområder. Foto: Martin Ødegaard. Foto: Martin Ødegaard

Tv-biologen tror på naturmangfoldloven

Biologiprofessor Dag Hessen var veldig i tvil om han skulle bli med på tv-show med Anne-Kat. Hærland og Dagfinn Lyngbø. Han mener naturmangfoldloven er et godt verktøy for å ta vare på norsk artsmangfold, hvis den brukes riktig.

For miljøvernere er han kjent som en solid biolog, med store islett av filosofi og dypøkologi i sin tenkning. For tv-publikum er han kjent fra panelet i showet ”Hærland og Lyngbøs Big Bang”, som erstattet Ivar Dyrhaug som familieunderholdning på fredager. Men Hessen har stukket seg frem før, både som skribent, forfatter og forsker.

- Mitt første faglige innlegg sto på trykk i Natur og Ungdoms medlemsblad Skog og Mark i 1974, og handlet om vasskraftregulering i Jotunheimen, minnes Hessen.

- Fisken kommer ikke fra frysedisken     
De to største miljøutfordringene i verden i dag er klimakrisen og tapet av biologisk mangfold. Hessen ser to hovedgrunner til at artstapet må stanses raskt.

- Det ene argumentet er at alle arter har et moralsk krav på eksistensberettigelse. Det andre er at vi mennesker er avhengige av naturen på en mye mer fundamental måte enn vi tenker på til daglig. Fisken kommer ikke fra frysedisken. Naturen gir oss velvære, fysisk og psykisk stimulans, men også medisiner, matvarer og økosystemtjenester som vann og luft, sier Hessen.

FN-prosjektet TEEB forsøker å prissette tjenestene som økosystemene gir oss. Hessen ser dette som en mulighet for å synliggjøre hvor viktig naturen er for oss mennesker.

- Men hva skjer den dagen økonomene kommer frem til at en art eller et økosystem er samfunnsøkonomisk ulønnsomt? Slike økonomiske vurderinger kan slå begge veier, og må brukes med omtanke, mener Hessen. 

Skeptisk til lokal forvaltning
Hessen var med på å utarbeide forslaget til naturmangfoldlov, som han betegner som et ”glimrende lovverk, hvis det blir riktig brukt”.

- Målet med loven er å sikre tilstrekkelig naturgrunnlag for at videre utvikling skal kunne skje. En forutsetning for dette, og for å sikre kanskje den viktigste delen av artsmangfoldet, de nesten usynlige og ukjente artene, er å verne tilstrekkelig med områder, sier Hessen.

Han er derfor skeptisk til lokal forvaltning av verneområder, og mener de representerer verdier som har betydning langt utover kommunene der de ligger.

- Kommunepolitikere får ikke politisk gevinst av å verne arter som ofte oppleves som kuriøse. De blir målt på næringsvennlighet og arbeidsplasser. Derfor er det viktig med et solid nasjonalt lovverk, og solid oppfølging, mener Hessen.

Sårbar vekstøkonomi
Men områdevern i Norge og sikring av viktige biotoper verden over gjør ikke noe med det strukturelle problemet som fører til miljøødeleggelser, mener Hessen.

- Vår produksjon og forbruk legger beslag på stadig større områder og mer ressurser. Vi har et sårbart økonomisk system, som bygger på kontinuerlig vekst. Et sammenbrudd i dette systemet kan bringe med seg noe godt på lengre sikt. Mange undersøkelser viser at det ikke er det absolutte konsumet som gjør folk lykkelige. Så lenge basisbehovene er oppfylt, er det den relative rikdommen, at du har det like bra som naboen, som gir lykke. Jeg ser en parallell til økosystemer som krasjer, og dermed går fra en likevektstilstand til en annen. Noe lignende kan skje i økonomien, og det kan bli ubehagelig på kort sikt, men vil måtte gi grobunn for et system som bygger på andre verdier enn vekst, mener tv-biologen. Ikke et enkelt budskap å komme frem med på fredagskvelden.

- Men kan det skape litt interesse for fag og kunnskap, er det verdt å være på tv, sier Hessen.

Nyheter

Flatehogst av gammelskog på Vikåsen Foto Sigve Reiso

Det er noe råttent i skogriket Norge

22.11.2021

Hogges de siste unike gammelskogene våre uten at skogbruket kartlegger naturmangfoldet? Ved Follsjå i Telemark er flere skoger med nasjonale verneverdier hogd ned. Natur & miljø har bedt om dokumentasjon på at skogene er miljøregistrert, slik miljøsertifiseringen krever. Svaret er at dataene ikke finnes.

DSC_1513
KOMMENTAR

Et reinskinn til Jonas Gahr Støre

19.11.2021

Hvorfor finner jeg meg selv på Slottsplassen, bærende på et reinskinn, og hva i all verden har det med miljøpolitikken til Norges nye regjering å gjøre? Ikke så reint lite!

79dc1d83-5804-4a7c-b664-3baca2e2b9c0

Det flygende landet

11.11.2021

Nordmenn flyr tre ganger oftere innenlands enn de som flyr nest mest i Europa. Dette viser en gjennomgang som Natur & miljø har gjort av Eurostats statistikk for flytrafikk i 2019.

Fleinvær_P1000198 foto Kathryn james – P1000198 CC BY SA 2
Lakseoppdrett på land raserer kystnatur

Sprenger ut øyer for å gi plass til oppdrett

10.11.2021 | Sist oppdatert: 10.11.2021

Nå skrives et nytt kapittel i historien om miljøødeleggende lakseoppdrett langs norskekysten. Holmer og svaberg sprenges bort for å gjøre plass til svære oppdrettsanlegg, mange steder i urørt natur ute i havgapet, hvor utslipp fra kloakk og fôrrester kan ramme sårbare økosystemer.

Istockphoto-523564455-612x612 lite foto BrianAJackson
Partiguide viser rødgrønn enighet om viktig miljøsak

– Energisparing kan bli bærebjelke i ny regjerings miljøpolitikk

15.10.2021

Storsatsing på energisparing er blant miljøsakene det er stort flertall for på det nye Stortinget. Saken støttes også av regjeringspartiene Ap og Sp, samt SV og flere andre partier, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – De høye strømprisene viser hvor nødvendig det er å få ned strømforbruket. Her har den nye regjeringen et effektivt miljøtiltak, som også vil bedre folks økonomi og gi tusenvis av nye arbeidsplasser. Derfor foreslår vi en strømsparepakke fra Støre, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Stortinget foto  Silje R
Partiguide viser rødgrønn enighet om miljøsaker

Disse miljøsakene har flertall på Stortinget

23.09.2021

Betydelige klimakutt, satsing på tog, energisparing og vern av strandsonen er blant en lang rekke med miljøsaker som Ap, Sp og SV er enige om, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – Ap, SV og Sp trenger ikke lete lenge etter en miljøpolitikk de kan samles om. Naturvernforbundets partiguide viser at de har et godt grunnlag for å gi landet et taktskifte i miljøpolitikken, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Partiguide_some_miljøguide totalt
Naturvernforbundets partiguide

Her er partienes miljøpolitikk

16.09.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Anne-Lise Thingnes Førsund

Folk og fest for Førdefjorden

06.09.2021

– I dag opplever jeg at naturen er tilnærmet rettsløs, sier Anne-Line Thingnes Førsund. Lederen for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har kjempet mot gruvedumping i Førdefjorden i over 14 år, og er ikke imponert over rettsvernet for fjordene, Norges kanskje fremste merkevare.

IMG_2848

Vei og bane gjennom vernet natur

30.08.2021

Først flyttet de den planlagte jernbanestrekningen dit alle naturvernere sa den i hvert fall ikke burde gå. Så plusset de på en firefelts motorvei. Velkommen til Ringerike.

Truls Gulowsen foto Håkon Mosvold Larsen NTB
Truls Gulowsen (47) er Naturvernforbundets leder

Speideren som ble aktivist

24.08.2021

Han har aksjonert mot oljerigger, vært sersjant i Forsvaret, demonstrert for ulv blant flere tusen ulvemotstandere og saksøkt staten for oljeboring i Arktis. Nå skal Truls Gulowsen (47) lede Naturvernforbundet, og han legger ikke skjul på at han har store ambisjoner.

Partiguide_some_klima- og oljepolitikk
Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

16.08.2021

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

Viser fra 1 til 12 av totalt 403 artikler