Du er her:

Ulver i nasjonalparken Bayerischer Wald i Tyskland.

Ulver i nasjonalparken Bayerischer Wald i Tyskland. Foto: Ben Harrington/Creative commons

Vanlig med ulv i nabolaget

Det er ikke bare Oslo som har fått har fått sine egne ulver. Rett utenfor Berlin ble nylig et ulvepar med en valp sett. I store deler av Europa er det slett ikke uvanlig med ulv i nabolaget.

Begeistringen for osloulvene Fenris og Frøya har vært overveldende. Det kom inn nesten to tusen navneforslag i konkurransen som Naturvernforbundet arrangerte sammen med NRK Østlandssendingen og VG. Men hvordan er det å leve med ulver så nær en storby? Det er lenge siden vi hadde erfaring med det i Norge. Forrige gang det bodde ulver i Oslo var på 1800-tallet, men å leve nær ulv er slett ikke uvanlig i Europa.

– Positive til ulv i Berlin
Du skal ikke bevege deg langt utenfor tettbebyggelsen i Brandenburg før du befinner deg inne i et ulverevir. Etter at ulven ble fredet i 1990 har den tyske ulvestammen vokst raskt, og rett før jul kom nyheten om at også Berlin har fått sine egne ulver. Et ulvepar med en valp har slått seg ned 25 kilometer utenfor byen. I november ble de «fanget» av et viltkamera.

– Så langt er folk i Berlin ganske positive til ulvene. Det er ikke uventet, for urbane mennesker ser gjerne mer positivt på ulver enn folk på landsbygdene, forteller Janosch Arnold, biolog i WWF Tyskland, til Natur & miljø.

– Dette er faktisk første gang ulvene er nær en så stor by som Berlin. Sammenlignet med Norge lever likevel ulvene nær befolkede områder, fordi Tyskland er ganske tett bebygd. Nå har vi 19 ulveflokker, og det har ikke vært et eneste angrep på mennesker eller andre hendelser av noe slag. Konflikt med sauebønder er imidlertid vanlig, avhengig av i hvilken grad buskapen er beskyttet, forteller Arnold.

– Ingen grunn til frykt
Seniorforsker John Linnell i Norsk institutt for naturforskning (NINA) er ekspert på arter som skaper konflikter med mennesker. Han mener at det ikke er noen grunn til å frykte ulv, hverken i Hedmark, Oslo eller Berlin.

– Det er ingen grunn til å tro at ulvene i Oslo vil skape problemer for mennesker. Man kan aldri si at ulven er ufarlig, men sannsynligheten for at noe skal skje er så minimal at den ikke kan tallfestes. Jeg ville ikke endret livsstil på grunn av osloulvene, sier Linnell.

Det man likevel skal være obs på er at ulveflokker kan ta hunder.

– Noen steder går dette helt greit, men enkelte steder ser ulvene på hunder som en trussel og begynner å ta dem. Det er noe man bør ha beredskap på og sette i gang tiltak hvis det skjer, sier Linnell.

Tusenvis av ulver i Europa
Selv om ulven i Norge er utrydningstruet, er det tusenvis av ulver i Europa. I den europeiske delen av Russland er det cirka 20 000 ulver, Romania har 2500, Spania og Ukraina har cirka 2000 hver, i Hviterussland er det 1500-2000, mens Bulgaria har cirka 1000. Det er hundrevis av ulver i Serbia, Italia, Bosnia og Hellas og flere hundre i Polen, de baltiske landene, Slovakia, Portugal, Frankrike og de tidligere jugoslaviske republikkene. Den norske bestanden teller mellom 28 og 32 dyr.

Angriper svært sjelden
Alle ulvene til tross, det er svært sjelden de angriper mennesker. En studie fra NINA i 2002 viser at bare fire mennesker er drept av ulv i Europa siden 1950. I tillegg ble fem mennesker drept av ulv med rabies. I Nord-Amerika kjenner man bare til tre tilfeller der ulv har drept mennesker. Til sammenligning ble åtte personer drept av storfe mellom 1997 og 2008, bare i Norge, og tre barn er drept av hunder etter 1994 her til lands. I Norge er det 200 år siden sist noen ble drept av ulv.

Nyheter

Partiguide_some_miljøguide totalt
Naturvernforbundets partiguide

Her er partienes miljøpolitikk

16.08.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Anne-Lise Thingnes Førsund

Folk og fest for Førdefjorden

06.09.2021

– I dag opplever jeg at naturen er tilnærmet rettsløs, sier Anne-Line Thingnes Førsund. Lederen for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har kjempet mot gruvedumping i Førdefjorden i over 14 år, og er ikke imponert over rettsvernet for fjordene, Norges kanskje fremste merkevare.

IMG_2848

Vei og bane gjennom vernet natur

30.08.2021

Først flyttet de den planlagte jernbanestrekningen dit alle naturvernere sa den i hvert fall ikke burde gå. Så plusset de på en firefelts motorvei. Velkommen til Ringerike.

Truls Gulowsen foto Håkon Mosvold Larsen NTB
Truls Gulowsen (47) er Naturvernforbundets leder

Speideren som ble aktivist

24.08.2021

Han har aksjonert mot oljerigger, vært sersjant i Forsvaret, demonstrert for ulv blant flere tusen ulvemotstandere og saksøkt staten for oljeboring i Arktis. Nå skal Truls Gulowsen (47) lede Naturvernforbundet, og han legger ikke skjul på at han har store ambisjoner.

Partiguide_some_klima- og oljepolitikk
Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

16.08.2021

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

Partiguide_some_naturmangfold
Naturvernforbundets partiguide

Stans tapet av naturmangfold

16.08.2021

Tap av arter og natur er en stor miljøtrussel, like alvorlig som klimaendringene. Men hvordan møter partiene på Stortinget denne trusselen? Naturvernforbundets partiguide viser at det bare er tre partier som får grønt lys for sin naturmangfoldpolitikk.

Partiguide_some_samferdsel
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig samferdsel

16.08.2021

Samferdsel står for en stor andel klimautslippene i Norge. Hvilke partier vil satse på tog framfor nye store motorveier, hvem vil få ned biltrafikken og satse målrettet på syklisme?

Partiguide_some_forbruk(1)
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig forbruk

16.08.2021

Norge er blant landene med høyest forbruk av ressurser i verden. Når vi kjøper nye ting, er vi med og forårsaker naturødeleggelser og utslipp av klimagasser og annen forurensning. Hvordan vil partiene på Stortinget arbeide for at det norske forbruket skal bli bærekraftig? Noen av svarene finner du her.

Partiguide_some_naturens rettssikkerhet
Naturvernforbundets partiguide

Rettssikkerhet for naturen

12.08.2021

Sårbar natur bygges ned, antall truede arter stiger og hensynet til natur om miljø kommer ofte i annen rekke. Må det gjøres noen grep for å sørge for naturens rettssikkerhet? Se hva partiene på Stortinget mener om saken her.

0090124 - Oseberg field centre - Photo Harald Pettersen - Statoil

Tidenes viktigste valg?

01.08.2021 | Sist oppdatert: 31.08.2021

Tidligere generasjoner har vært stilt overfor store kriser, men natur- og miljøkrisene overgår dem alle, fordi konsekvensene kan bli voldsomme og langvarige. Hvordan svarer norske partier på denne utfordringen? Vi har bedt dem svare.

DSC_0117 ps

Og bakom faller skogene

25.06.2021 | Sist oppdatert: 25.06.2021

Ved Follsjå i Notodden fortsetter flatehogsten i skog med nasjonale verneverdier. I et unikt skoglandskap, hvor det er funnet 116 rødlistearter, faller nå skogene, en etter en. Tømmeret blir merket og solgt med miljøstempelet PEFC. Også de døde trærne, som er så viktig for artsmangfoldet, hogges og kuttes til flis.

Viser fra 1 til 12 av totalt 397 artikler

Relaterte tema