Du er her:

Ulver i nasjonalparken Bayerischer Wald i Tyskland.

Ulver i nasjonalparken Bayerischer Wald i Tyskland. Foto: Ben Harrington/Creative commons

Vanlig med ulv i nabolaget

Det er ikke bare Oslo som har fått har fått sine egne ulver. Rett utenfor Berlin ble nylig et ulvepar med en valp sett. I store deler av Europa er det slett ikke uvanlig med ulv i nabolaget.

Begeistringen for osloulvene Fenris og Frøya har vært overveldende. Det kom inn nesten to tusen navneforslag i konkurransen som Naturvernforbundet arrangerte sammen med NRK Østlandssendingen og VG. Men hvordan er det å leve med ulver så nær en storby? Det er lenge siden vi hadde erfaring med det i Norge. Forrige gang det bodde ulver i Oslo var på 1800-tallet, men å leve nær ulv er slett ikke uvanlig i Europa.

– Positive til ulv i Berlin
Du skal ikke bevege deg langt utenfor tettbebyggelsen i Brandenburg før du befinner deg inne i et ulverevir. Etter at ulven ble fredet i 1990 har den tyske ulvestammen vokst raskt, og rett før jul kom nyheten om at også Berlin har fått sine egne ulver. Et ulvepar med en valp har slått seg ned 25 kilometer utenfor byen. I november ble de «fanget» av et viltkamera.

– Så langt er folk i Berlin ganske positive til ulvene. Det er ikke uventet, for urbane mennesker ser gjerne mer positivt på ulver enn folk på landsbygdene, forteller Janosch Arnold, biolog i WWF Tyskland, til Natur & miljø.

– Dette er faktisk første gang ulvene er nær en så stor by som Berlin. Sammenlignet med Norge lever likevel ulvene nær befolkede områder, fordi Tyskland er ganske tett bebygd. Nå har vi 19 ulveflokker, og det har ikke vært et eneste angrep på mennesker eller andre hendelser av noe slag. Konflikt med sauebønder er imidlertid vanlig, avhengig av i hvilken grad buskapen er beskyttet, forteller Arnold.

– Ingen grunn til frykt
Seniorforsker John Linnell i Norsk institutt for naturforskning (NINA) er ekspert på arter som skaper konflikter med mennesker. Han mener at det ikke er noen grunn til å frykte ulv, hverken i Hedmark, Oslo eller Berlin.

– Det er ingen grunn til å tro at ulvene i Oslo vil skape problemer for mennesker. Man kan aldri si at ulven er ufarlig, men sannsynligheten for at noe skal skje er så minimal at den ikke kan tallfestes. Jeg ville ikke endret livsstil på grunn av osloulvene, sier Linnell.

Det man likevel skal være obs på er at ulveflokker kan ta hunder.

– Noen steder går dette helt greit, men enkelte steder ser ulvene på hunder som en trussel og begynner å ta dem. Det er noe man bør ha beredskap på og sette i gang tiltak hvis det skjer, sier Linnell.

Tusenvis av ulver i Europa
Selv om ulven i Norge er utrydningstruet, er det tusenvis av ulver i Europa. I den europeiske delen av Russland er det cirka 20 000 ulver, Romania har 2500, Spania og Ukraina har cirka 2000 hver, i Hviterussland er det 1500-2000, mens Bulgaria har cirka 1000. Det er hundrevis av ulver i Serbia, Italia, Bosnia og Hellas og flere hundre i Polen, de baltiske landene, Slovakia, Portugal, Frankrike og de tidligere jugoslaviske republikkene. Den norske bestanden teller mellom 28 og 32 dyr.

Angriper svært sjelden
Alle ulvene til tross, det er svært sjelden de angriper mennesker. En studie fra NINA i 2002 viser at bare fire mennesker er drept av ulv i Europa siden 1950. I tillegg ble fem mennesker drept av ulv med rabies. I Nord-Amerika kjenner man bare til tre tilfeller der ulv har drept mennesker. Til sammenligning ble åtte personer drept av storfe mellom 1997 og 2008, bare i Norge, og tre barn er drept av hunder etter 1994 her til lands. I Norge er det 200 år siden sist noen ble drept av ulv.

Nyheter

Alta 4 justert
Alfred Nilsen ute med bok om Altavassdraget

Norges største miljøkamp

05.12.2019

En hær av politifolk marsjerer opp mot nullpunktet i Stilla. Der sitter nærmere tusen aksjonister og sperrer veien. De vil redde det fantastiske Altavassdraget og sikre samenes rett til å bruke sine egne områder. Blant dem er Alfred Nilsen. Han skal bli arrestert, fengslet og dømt for oppvigleri etter det som ble norgeshistoriens største miljøkamp.

GP0STQ8D5_High_res2

Klimasaken til domstolene

25.11.2019

Flere steder i verden trekkes stater og selskaper for domstolene på grunn av manglende evne til å kutte klimagassutslipp. I FNs klimaforhandlinger krever mange land adgang til erstatning fra rike utslippsland for tap og skade som skyldes klimaendringer. Det kan bli dyrt for Norge, mener tidligere høyesterettsadvokat.

Wenche Skorge foto TBC
Fra Statoil til Naturvernforbundet

Oljedama som ble miljøverner

22.11.2019

– Det er nesten bare i Norge det kreves at debatten må nyanseres med at gass er klimavennlig. Gass er oljas svar på Marlboro light. Røyker du Marlboro light, spør Wenche Skorge i en facebookpost. Hun har gått fra et liv i oljebransjen til Naturvernforbundets sentralstyre. Noen ser på henne som en sviker.

Oppslag 1
Naturvernforbundet dro til Troll A-plattformen

Møtte trollet på norsk sokkel

18.11.2019

Det er enorme mengder gass der, nok til å fortsette produksjonen lenge etter at alle klimautslipp må være kuttet. Silje Ask Lundberg dro til Nordsjøen for å måle krefter med det største trollet på norsk sokkel.

Oljeplattform Foto nightman1965 Istockphoto
Det norske paradokset

Med olje på samvittigheten

15.11.2019

Hvem har skylda når massive utslipp fra norsk olje og gass bidrar til ødeleggende klimaendringer i andre land? Vi som produserer det, eller de som brenner det? I flere tiår har norske regjeringer holdt olja utenfor klimapolitikken, men nå er dette skillet i ferd med å bryte sammen.

IStock-1145163127 foto mrpluck Istockphoto

Slik kan Norge bli fossilfritt

14.11.2019

Norge kan bli fossilfritt i løpet av tjue år uten massiv utbygging av fornybar energi i norsk natur. Det viser en ny rapport fra Naturvernforbundet, som peker på at olje- og gassindustrien må legges ned innen 2040.

HVwONrVEe-4

Oljekappløp mot kanten av stupet

08.11.2019

Ved inngangen til 2020-årene går norske oljepumper for fullt, og jakten etter ny olje og gass fortsetter i rekordtempo, som om det ikke fantes noen klimakrise.

DSC_6480

Blir med på søksmål mot staten

05.11.2019

Naturvernforbundet er med som partshjelp når Folkets klimasøksmål nå kommer opp for lagmannsretten. Staten saksøkes for tildeling av oljelisenser i Barentshavet i 2016. Er oljeleting i Arktis i strid med grunnlovens miljøparagraf?

Træna tom-sigvald jenssen flickr

Om olje, torsk og koraller

28.10.2019

Midt i juli i år kom beskjeden, og 28. oktober ble ankene forkastet. Klima- og miljødepartementet har bekreftet Miljødirektoratets tillatelse til prøveboring etter olje i det som omtales som «torskens fødestue». Trænarevet er et svært levende og produktivt korallrev, yngle- og tumleplass for fisk og ligger nær Lofoten.

Garzweiler Uwe Flickr

Energiens pris

13.09.2019

Klimakampen er kampen vi ikke kan tape. Konsekvensene merkes allerede, både i Norge og mange steder i verden. Is og permafrost smelter, og været blir mindre forutsigbart. Gjennomsnittstemperaturen de siste årene har økt over hele kloden, og mest dramatisk har økningen vært i arktiske strøk. På Svalbard har temperaturen økt tre ganger mer enn klodens snitt.

IMG_2094 utsnitt(1)
Turbintette Trøndelag

Slåss mot skog av vindmøller

02.09.2019

Trøndelagskysten er et vakkert stykke Norge. Men det er også vindfullt, med en stadig trekk inn fra storhavet. Derfor får Trøndelag en svært høy tetthet av vindturbiner, hvis utbyggerne får alle sine ønsker oppfylt. Innlandet spares heller ikke for vindkraftplanene. Et opprør brer seg nå fra Frøya i sør til Namdal i nord, med aksjoner, harde fronter og splittelse som resultat. Er prisen for strømmen for høy?

Lista vindkraftverk foto Veidekke

Vindkraftopprør i Agder

28.08.2019

Omfattende planer for bygging av vindkraft i villmarksområder har skapt opprør i Agder. Den siste tiden har flere kommuner gjort vedtak mot bygging av vindkraftanlegg i sine områder. – Motstanden er stor på alle steder hvor det er planer om vindkraft, sier Peder Johan Pedersen, fylkesleder i Naturvernforbundet i Agder.

Viser fra 1 til 12 av totalt 347 artikler

Relaterte tema