Du er her:

Ulver i nasjonalparken Bayerischer Wald i Tyskland.

Ulver i nasjonalparken Bayerischer Wald i Tyskland. Foto: Ben Harrington/Creative commons

Vanlig med ulv i nabolaget

Det er ikke bare Oslo som har fått har fått sine egne ulver. Rett utenfor Berlin ble nylig et ulvepar med en valp sett. I store deler av Europa er det slett ikke uvanlig med ulv i nabolaget.

Begeistringen for osloulvene Fenris og Frøya har vært overveldende. Det kom inn nesten to tusen navneforslag i konkurransen som Naturvernforbundet arrangerte sammen med NRK Østlandssendingen og VG. Men hvordan er det å leve med ulver så nær en storby? Det er lenge siden vi hadde erfaring med det i Norge. Forrige gang det bodde ulver i Oslo var på 1800-tallet, men å leve nær ulv er slett ikke uvanlig i Europa.

– Positive til ulv i Berlin
Du skal ikke bevege deg langt utenfor tettbebyggelsen i Brandenburg før du befinner deg inne i et ulverevir. Etter at ulven ble fredet i 1990 har den tyske ulvestammen vokst raskt, og rett før jul kom nyheten om at også Berlin har fått sine egne ulver. Et ulvepar med en valp har slått seg ned 25 kilometer utenfor byen. I november ble de «fanget» av et viltkamera.

– Så langt er folk i Berlin ganske positive til ulvene. Det er ikke uventet, for urbane mennesker ser gjerne mer positivt på ulver enn folk på landsbygdene, forteller Janosch Arnold, biolog i WWF Tyskland, til Natur & miljø.

– Dette er faktisk første gang ulvene er nær en så stor by som Berlin. Sammenlignet med Norge lever likevel ulvene nær befolkede områder, fordi Tyskland er ganske tett bebygd. Nå har vi 19 ulveflokker, og det har ikke vært et eneste angrep på mennesker eller andre hendelser av noe slag. Konflikt med sauebønder er imidlertid vanlig, avhengig av i hvilken grad buskapen er beskyttet, forteller Arnold.

– Ingen grunn til frykt
Seniorforsker John Linnell i Norsk institutt for naturforskning (NINA) er ekspert på arter som skaper konflikter med mennesker. Han mener at det ikke er noen grunn til å frykte ulv, hverken i Hedmark, Oslo eller Berlin.

– Det er ingen grunn til å tro at ulvene i Oslo vil skape problemer for mennesker. Man kan aldri si at ulven er ufarlig, men sannsynligheten for at noe skal skje er så minimal at den ikke kan tallfestes. Jeg ville ikke endret livsstil på grunn av osloulvene, sier Linnell.

Det man likevel skal være obs på er at ulveflokker kan ta hunder.

– Noen steder går dette helt greit, men enkelte steder ser ulvene på hunder som en trussel og begynner å ta dem. Det er noe man bør ha beredskap på og sette i gang tiltak hvis det skjer, sier Linnell.

Tusenvis av ulver i Europa
Selv om ulven i Norge er utrydningstruet, er det tusenvis av ulver i Europa. I den europeiske delen av Russland er det cirka 20 000 ulver, Romania har 2500, Spania og Ukraina har cirka 2000 hver, i Hviterussland er det 1500-2000, mens Bulgaria har cirka 1000. Det er hundrevis av ulver i Serbia, Italia, Bosnia og Hellas og flere hundre i Polen, de baltiske landene, Slovakia, Portugal, Frankrike og de tidligere jugoslaviske republikkene. Den norske bestanden teller mellom 28 og 32 dyr.

Angriper svært sjelden
Alle ulvene til tross, det er svært sjelden de angriper mennesker. En studie fra NINA i 2002 viser at bare fire mennesker er drept av ulv i Europa siden 1950. I tillegg ble fem mennesker drept av ulv med rabies. I Nord-Amerika kjenner man bare til tre tilfeller der ulv har drept mennesker. Til sammenligning ble åtte personer drept av storfe mellom 1997 og 2008, bare i Norge, og tre barn er drept av hunder etter 1994 her til lands. I Norge er det 200 år siden sist noen ble drept av ulv.

Nyheter

IStock-495693066 lite

En oppvekst i plast

26.06.2020

Der det tidligere var gress, grus og jord er det nå lagt gummi og plast på tusenvis av lekeområder og fotballbaner. Plasten inneholder miljøgifter som kan skade miljø og helse. En undersøkelse Naturvernforbundet står bak viser at plastdekke i barnehager inneholder like mye miljøgifter som farlig avfall.

Ramsås_gammelskog2 lite
Unik gammelskog hogges ved Follsjå i Notodden

Før de siste skogene faller

02.06.2020

Det er nesten som «Jurassic Park». Ved Follsjå i Telemark er det oppdaget et skoglandskap med eventyrlige gammelskoger, store mengder truede arter og en ubrutt linje tilbake til skogene som vokste opp etter forrige istid. Det finnes trolig ikke maken. Men nå har hogstmaskinene nådd fram, også hit. Store felt er snauhogd, og nyplantet gran vokser i restene etter et biologisk skattkammer.

Bolocera tueidae - Førdefjorden 21-04-2016_5 lite

Levende eller nedslammet fjord

Unike undervannsbilder fra Jøssingfjorden gir oss en antydning om hva som står på spill når gruveavfall skal deponeres på fjordbunnen i Førdefjorden.

Løken Nordstrand 1_Foto Laila Borge NNV liten

Hjalp Norge å bli oljefri

27.05.2020

Nå er det forbudt for privatpersoner å fyre med olje og parafin. Det skyldes blant annet kampanjen oljefri.no, som Naturvernforbundet står bak. Dette er historien om hvordan Norge sluttet å fyre med olje.

Sigurd Hverven forminsket Foto Tor Bjarne Christensen

Naturen kommer først

18.05.2020

Hvorfor fortsetter vi mennesker å ødelegge naturen og endre klimaet, når vi vet at det vil ramme jordkloden hardt? Naturfilosofen Sigurd Hverven mener at det er på høy tid at mennesket forstår at naturen er grunnlaget for alt. – Økonomien er kun en del av naturen, ikke omvendt. Hvis vi ødelegger naturen, ødelegger vi økonomien. Vi har snudd det hele på hodet, sier Hverven.

1979_demokrati_detsika
Bokomtale og kampskrift:

Hva kan vi lære av "Stormen oppi Stilla"?

13.05.2020

Det har gått 40 år. Her deler Kjell M. Derås, Altaaktivist og varamedlem i Naturvernforbundets sentralstyre, sine betraktninger om Altakampen, folkebevegelsebygging og boka "Altakampen" av Alfred Nilsen.

Drone Åkersvika juli 06 lite foto Christian E Bergheim
Tapt villmark og nedbygd natur

Mister 30 «fotballbaner» med villmark hver dag

13.05.2020

Måten vi bruker arealene er den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge. Det har ført flere tusen arter til rødlisten og satt mange naturtyper i fare. Områdene uten tunge tekniske inngrep blir stadig mindre. De siste tiårene har vi mistet 30 fotballbaner med villmarkspreget natur hver eneste dag. Ingenting tyder på at trenden vil snu, snarere tvert imot.

Ekofisk ConocoPhilips

Oljeeventyret

12.12.2019

Ingen trodde at Norge kunne bli en storprodusent av olje og gass. Men det er forvaltningen av rikdommene som skiller Norge fra andre oljeland.

GP0STQ8D5_High_res2

Klimasaken til domstolene

25.11.2019

Flere steder i verden trekkes stater og selskaper for domstolene på grunn av manglende evne til å kutte klimagassutslipp. I FNs klimaforhandlinger krever mange land adgang til erstatning fra rike utslippsland for tap og skade som skyldes klimaendringer. Det kan bli dyrt for Norge, mener tidligere høyesterettsadvokat.

Wenche Skorge foto TBC
Fra Statoil til Naturvernforbundet

Oljedama som ble miljøverner

22.11.2019

– Det er nesten bare i Norge det kreves at debatten må nyanseres med at gass er klimavennlig. Gass er oljas svar på Marlboro light. Røyker du Marlboro light, spør Wenche Skorge i en facebookpost. Hun har gått fra et liv i oljebransjen til Naturvernforbundets sentralstyre. Noen ser på henne som en sviker.

Oppslag 1
Naturvernforbundet dro til Troll A-plattformen

Møtte trollet på norsk sokkel

18.11.2019

Det er enorme mengder gass der, nok til å fortsette produksjonen lenge etter at alle klimautslipp må være kuttet. Silje Ask Lundberg dro til Nordsjøen for å måle krefter med det største trollet på norsk sokkel.

Oljeplattform Foto nightman1965 Istockphoto
Det norske paradokset

Med olje på samvittigheten

15.11.2019

Hvem har skylda når massive utslipp fra norsk olje og gass bidrar til ødeleggende klimaendringer i andre land? Vi som produserer det, eller de som brenner det? I flere tiår har norske regjeringer holdt olja utenfor klimapolitikken, men nå er dette skillet i ferd med å bryte sammen.

Viser fra 1 til 12 av totalt 354 artikler

Relaterte tema