Du er her:


Foto: NCDC

Verden rundt for å bygge ovner

Årlig dør 1,9 millioner mennesker av røykgasser fra åpne ildsteder. Når Shantiram Ghimire drar fra Nepal til Togo for å lage ovner, med støtte fra Fredskorpset i Norge, er det for å løse disse helse-, forurensnings- og energiutfordringene i landet.

Da Ghimire i sommer dro til det vestafrikanske landet Togo, var målet å løse flere problemer på en gang. I løpet av det kommende året er målet å lage billige og energieffektive ovner som soter lite. Både i Togo, Nepal og flere andre utviklingsland er det knyttet store helse- og miljøproblemer til matlaging. Mye av maten lages over åpne bål, noe som bruker mye ved og medfører store helseplager.
– I Nepal dør 7500 mennesker hvert år av kullosforgiftning, sier Ghimire.

Mindre avskoging
Ghimire har bygd ovner i hjemlandet Nepal i flere år. Ovnene bygges av leire, og kan derfor lages billig av lokale materialer stort sett over hele verden. Ovnene han bygger er mer effektive, og bruker 25-50 prosent mindre ved enn de som vanligvis brukes i hjemlandet hans.
– Det at ovnene er effektive har åpenbare fordeler. I mange land er avskoging et stort problem, fordi man må bruke veldig mye brensel til matlaging og oppvarming, sier Ghimire.
Han anslår at CO2-utslippene i Nepal har gått ned med 2,5 millioner tonn på grunn av ovnsbyggingsprosjektet. Også luftforurensningen blir mindre og kulloskonsentrasjonen inne i husene blir redusert med 60 prosent.

Tusen nye

Engasjerte ovnsbyggere i Nepal. (Foto: NCDC)


Når Ghimire nå drar til Togo for å utdanne nye ovnsbyggere har han tidligere trent opp rundt tusen andre i Nepal.
– Jeg kan ikke bygge alle ovnene selv, derfor holder jeg kurs slik at andre kan lære det selv og lære det videre til andre, forteller han. Han har gjennomført nesten femti treningsprogrammer som til sammen har utdannet nesten 1000 nye ovnsbyggere.
Han forteller at Nepal er blant de ledende landene i verden på dette området.

Internasjonal interesse
Flere har sett potensialet i rentbrennende ovner. USAs utenriksminister Hillary Clinton har lansert et amerikansk initiativ på 50 millioner dollar for å få ovner til utviklingsland. Hun sa at de ville være med å utvikle flere ovner, slik at de blir tilgjengelig for flere mennesker. Clinton har arbeidet for rentbrennende ovner på flere av sine turer i verden, siden det er positive miljøeffekter, sysselsetter kvinner og løser helseproblemer, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Les om Global Alliance for Clean Cookstoves her (ekstern lenke)
Les om Fredskorpset her (ekstern lenke)

Vinn-vinn
Naturvernforbundet ser flere fordeler med utveksling av erfaringer mellom land i sør.
– Erfaringene fra Nepal er svært relevante for Togo, derfor er vi svært glade for at Fredskorpset støtter utvekslingen. Løsninger basert på lokale materialer og overføring av kunnskap er mye bedre enn import, sier Kjersti Album, prosjektleder i Naturvernforbundets internasjonale avdeling.
Og når utvekslingen har positive ringvirkninger for avskoging, klimagassutslipp, kompetanse, energibruk og helse, blir det en vinn-vinn-situasjon.
– Naturvernforbundet har samarbeidet med organisasjonen JVE i Togo i flere år, og Ghimire passer veldig godt inn i arbeidet som gjøres der, sier hun.
Til høsten reiser tre personer på Fredskorps-oppdrag gjennom Naturvernforbundet. En fra Togo til Nepal, en fra Tadsjikistan til Norge, og en fra Norge til Tadsjikistan.

Nyheter

Partiguide_some_miljøguide totalt
Naturvernforbundets partiguide

Her er partienes miljøpolitikk

16.08.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Anne-Lise Thingnes Førsund

Folk og fest for Førdefjorden

06.09.2021

– I dag opplever jeg at naturen er tilnærmet rettsløs, sier Anne-Line Thingnes Førsund. Lederen for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har kjempet mot gruvedumping i Førdefjorden i over 14 år, og er ikke imponert over rettsvernet for fjordene, Norges kanskje fremste merkevare.

IMG_2848

Vei og bane gjennom vernet natur

30.08.2021

Først flyttet de den planlagte jernbanestrekningen dit alle naturvernere sa den i hvert fall ikke burde gå. Så plusset de på en firefelts motorvei. Velkommen til Ringerike.

Truls Gulowsen foto Håkon Mosvold Larsen NTB
Truls Gulowsen (47) er Naturvernforbundets leder

Speideren som ble aktivist

24.08.2021

Han har aksjonert mot oljerigger, vært sersjant i Forsvaret, demonstrert for ulv blant flere tusen ulvemotstandere og saksøkt staten for oljeboring i Arktis. Nå skal Truls Gulowsen (47) lede Naturvernforbundet, og han legger ikke skjul på at han har store ambisjoner.

Partiguide_some_klima- og oljepolitikk
Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

16.08.2021

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

Partiguide_some_naturmangfold
Naturvernforbundets partiguide

Stans tapet av naturmangfold

16.08.2021

Tap av arter og natur er en stor miljøtrussel, like alvorlig som klimaendringene. Men hvordan møter partiene på Stortinget denne trusselen? Naturvernforbundets partiguide viser at det bare er tre partier som får grønt lys for sin naturmangfoldpolitikk.

Partiguide_some_samferdsel
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig samferdsel

16.08.2021

Samferdsel står for en stor andel klimautslippene i Norge. Hvilke partier vil satse på tog framfor nye store motorveier, hvem vil få ned biltrafikken og satse målrettet på syklisme?

Partiguide_some_forbruk(1)
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig forbruk

16.08.2021

Norge er blant landene med høyest forbruk av ressurser i verden. Når vi kjøper nye ting, er vi med og forårsaker naturødeleggelser og utslipp av klimagasser og annen forurensning. Hvordan vil partiene på Stortinget arbeide for at det norske forbruket skal bli bærekraftig? Noen av svarene finner du her.

Partiguide_some_naturens rettssikkerhet
Naturvernforbundets partiguide

Rettssikkerhet for naturen

12.08.2021

Sårbar natur bygges ned, antall truede arter stiger og hensynet til natur om miljø kommer ofte i annen rekke. Må det gjøres noen grep for å sørge for naturens rettssikkerhet? Se hva partiene på Stortinget mener om saken her.

0090124 - Oseberg field centre - Photo Harald Pettersen - Statoil

Tidenes viktigste valg?

01.08.2021 | Sist oppdatert: 31.08.2021

Tidligere generasjoner har vært stilt overfor store kriser, men natur- og miljøkrisene overgår dem alle, fordi konsekvensene kan bli voldsomme og langvarige. Hvordan svarer norske partier på denne utfordringen? Vi har bedt dem svare.

DSC_0117 ps

Og bakom faller skogene

25.06.2021 | Sist oppdatert: 25.06.2021

Ved Follsjå i Notodden fortsetter flatehogsten i skog med nasjonale verneverdier. I et unikt skoglandskap, hvor det er funnet 116 rødlistearter, faller nå skogene, en etter en. Tømmeret blir merket og solgt med miljøstempelet PEFC. Også de døde trærne, som er så viktig for artsmangfoldet, hogges og kuttes til flis.

Viser fra 1 til 12 av totalt 397 artikler