Du er her:

Statssekretær Ellen Øseth åpnet i dag naturvernforbundets miljøjussnettside på Miljøhuset i Oslo.

Statssekretær Ellen Øseth åpnet i dag naturvernforbundets miljøjussnettside på Miljøhuset i Oslo. Foto: Kristian S. Aas

Verktøykasse for miljøkamp på nett

Naturvernforbundet åpnet i dag Norges første nettsted for miljøjuss. På www.miljøjuss.no finner du kraftfulle juridiske verktøy du kan bruke i kampen for natur og miljø.

Miljøjuss.no ble åpnet under et seminar på Miljøhuset G9 i Oslo i dag.

– I 1910 fikk Norge sin første naturvernlov. Den har blitt utviklet og fornyet, og i 2009 fikk vi naturmangfoldloven. Vi har også fått kjempet frem andre lover som kan begrense det menneskelige fotavtrykket på kloden. Det er helt avgjørende viktig for oss som slåss for å ta vare på norsk natur, sa Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Gå direkte til www.miljøjuss.no her

Statssekretær Ellen Øseth i Miljøverndepartementet fikk æren å foreta selve åpningen av nettstedet. Det ble gjort ved hjelp av noen enkle tastetrykk.

– Mange miljøvernere har imponerende god miljøkunnskap, men det er behov for en opprusting av den juridiske kunnskapen. Denne siden kan bidra til et bedre juridisk pådriv i miljøsakene, sa Øseth.

Ubrukt sprengstoff
Professor Beate Sjåfjell fra juridisk fakultet i Oslo ønsket nettsiden velkommen. Hun mener det finnes store ubrukte muligheter til å vinne miljøsaker i miljølovgivningen vi har.

– Det ligger sprengstoff av potensial i lovverket, men det tas ikke i bruk. Velg ut noen prinsipielt viktige saker og kjør dem gjennom rettsvesenet. Naturmangfoldloven og andre miljølover brukes ikke etter intensjonen. Vi trenger flere miljøsaker i retten, sa Sjåfjell.

Politikk, ikke juss
Generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet påpekte at det ofte er politikken og ikke jussen som veier tyngst når viktige saker skal avgjøres. Som eksempel brukte hun Miljøverndepartementets ferske godkjenning av utbygging i en slåtteeng full av verdifullt mangfold på Toten.

– Denne saken tapte vi fordi det er valgkamp. Denne saken viser at det er politikken og ikke jussen som bestemmer, sa Esmark.

– Det er en revolusjon at prinsipper om føre var, bruk av best mulig teknologi og at forurenser skal betale har kommet inn i norsk lovverk. Nå må vi sørge for at de blir brukt, sa hun.

Nyheter

Repparfjorden 09-06-2021_45-kopi

Før gruveavfallet ødelegger fjorden

13.06.2022

Hvordan ser det ut under vann i Repparfjorden, hvor gruveselskapet Nussir vil dumpe millioner av tonn med gruveavfall? Undervannsfotografen Erling Svensen har dykket ved det planlagte sjødeponiet og funnet en ren og levende fjord. – Hvis de dumper gruveavfall her, vil fjorden bli ødelagt, sier Svensen.

IStock-174641086 foto PaulAnthonyWilson Istockphoto(1)
KRONIKK

Hvem husker Verdens miljødag?

05.06.2022 | Sist oppdatert: 05.06.2022

I dag, den 5. juni er det Verdens miljødag. Men er det noen som husker hvorfor dette er en av årets aller viktigste dager? Det faktum at villreinen og 4956 andre arter har kommet på den norske rødlisten er en tydelig påminnelse om akkurat det.

Marin forsøpling Foto Bo Eise

Plastbomben

30.05.2022

Verden produserer nå dobbelt så mye plast som for 20 år siden. Bare 9 prosent resirkuleres, resten havner på fyllinger, i forbrenningsanlegg eller i naturen. Nå har FNs miljøforsamling vedtatt et mandat som kan lede til en avtale om å begrense plastbruk.

IStock-637554944

En verden der alt går rundt

24.05.2022

Tenk deg en verden der ingenting kastes. Alle produkter er laget slik at de er enkle å reparere, bytte deler på, gjenbruke og gjenvinne. Hvis noe kastes, blir alle materialer brukt på nytt. En verden der alt går rundt, helt enkelt!

2021
KRONIKK

Opp som en løve, ned som en skygge

19.05.2022 | Sist oppdatert: 18.05.2022

I begynnelsen av mai feiret Klima- og miljødepartementet sin femtiårsdag med festtaler og prominente gjester. Men fortalte de hvordan det egentlig står til med naturen de skulle beskytte?

IStock-467298516 Foto santiphotois Istockphoto

Bildekk – et skittent kinderegg

10.05.2022 | Sist oppdatert: 10.05.2022

Store klimagassutslipp, mengder med mikroplast, miljøgifter og en vanvittig sløsing med fossile ressurser. Bildekk står som et symbol på forurensning og utslipp – et skittent kinderegg, som ingen helt vet hva vi skal gjøre med.

Maren Esmark_foto Fartein Rudjord (1)
Maren Esmark slutter som generalsekretær etter ti år

Ønsker et forbund med større takhøyde

08.04.2022

Etter ti år slutter Maren Esmark som generalsekretær i Naturvernforbundet når åremål nummer to går ut i august. Hun etterlater seg en organisasjon i vekst, med rekordmange medlemmer og god økonomi. Mye er bra, men hun ønsker seg et forbund med større takhøyde. – Ja, det er til dels lavt under taket. Jeg håper at Naturvernforbundet snart vil bli en bred organisasjon med plass til mange flere, sier Esmark.

MAG_2510

I Synnøves fotspor

04.04.2022

Synnøve Kvamme er opptatt av å etterlate seg et minimalt fotavtrykk på kloden, men som naturverner har hun allerede satt varige spor.

IStock-504226704 foto nightman1965 Istockphoto
KOMMENTAR

Oljeland i krig og krise

01.04.2022

Hvorfor er det så vanskelig å handle før en krise treffer oss med full kraft? Krigen i Ukraina og pandemien har blitt møtt med resolutt handlekraft. Stilt overfor klimakrisen, derimot, er innsatsen heller tafatt, selv om det er selve livsgrunnlaget vårt som er truet. Hvorfor er det slik?

DJI_0230
KRONIKK

Dristige veiplaner bør stå for fall

21.03.2022

Nå har folk for alvor begynt å forstå hvilke inngrep de nye motorveiene fører med seg. Det skyldes i stor grad at flere store utbygginger av firefelts motorvei for høy fart er i gang. For det er noe annet å betrakte gravemaskinene spise seg gjennom landskapet enn å se noen traseer på et kart.

Viser fra 1 til 12 av totalt 420 artikler