Du er her:

Mellom Hattfjelldal og Fagerlia danner Auster-Vefsna en villmarkspreget elvedal med internasjonale verneverdier

Mellom Hattfjelldal og Fagerlia danner Auster-Vefsna en villmarkspreget elvedal med internasjonale verneverdier. Foto: Tom Hellik Hofton

Vernekrangel i Nordland

Skogene er svært verdifulle og skjuler trolig uoppdagede skatter, men krav om kraftutbygging og hogst truer foreslåtte verneområder. Nå pågår en dragkamp der en rekke nordlandskommuner, tre departementer og statsministerens kontor er innblandet.

Mens det i Sverige nå vernes 1400 kvadratkilometer av statens skog, går det ikke like lett i Norge. I juni 2009 la Direktoratet for naturforvaltning frem et forslag om vern av 33 statlige skogområder i Nordland med i alt 99 kvadratkilometer produktiv skog. Et skred av protester fra kommuner og næringsinteresser har gjort prosessen til en dragkamp om ressurser og unik natur.

- I denne saken har det for flere av områdene vært til dels betydelig lokal motstand mot vern, selv om områdene ligger på statsgrunn. Vi har derfor en dialog med de mest berørte kommunene, Grane og Hattfjelldal. Det er ikke mulig å si noe om når det vil bli fattet et vernevedtak, sier statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet.

Saken på statsministerens bord?
Skogvernet i Nordland er også gjenstand for forhandlinger innad i Regjeringen. Sterke krefter ønsker å utnytte vannkraftressurser i det vernede vassdraget Vefsna. At store deler av nedbørsfeltet til elven ligger inne i verneforslaget, har skapt store protester lokalt. I tillegg presser skognæringen på for retten til å drive hogst i flere av de foreslåtte verneområdene.

Olje- og energidepartementet (OED) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) er derfor involvert i saken. Det er også statsministerens kontor. Flere kommuner har skrevet brev til statsminister Jens Stoltenbergs sekretær Snorre Wikstrøm med oppfordring om å stanse verneprosessen. I mai i år sendte Sørensen et forslag til løsning på vernekonflikten til sine kolleger i LMD og OED. Brevet ble også sendt til statsministerens kontor. Natur & miljø har bedt om innsyn i brevet, men fått avslag fordi det er unntatt offentlighet. Sørensen vil ikke kommentere hvorfor statsministerens kontor er inne i saken.

Viktig vernesak
Leder i Naturvernforbundets skogutvalg Gjermund Andersen mener det er på høy tid at verneprosessen avsuttes.

- Dette er det desidert viktigste området etter Trillemarka. Ikke noe annet sted i Norge kan man fange opp manglene i det norske skogvernet bedre, sier Andersen.

Det er vernet 1,8 prosent produktiv skog i Norge. Det er langt unna målet på 4,5 prosent, som er minimum for å sikre mangfoldet i skog på kort sikt. Det er også svært lite sammenlignet med våre naboland Sverige og Finland, begge med rundt fem prosent av sin produktive skog vernet.

Verneområdene i Nordland vil fylle flere av manglene i det norske skogvernet, fordi de byr på skogtyper som er dårlig representert i etablerte verneområder. Flere av områdene har innslag av boreal regnskog eller kystgranskog, som Norge har internasjonalt ansvar for å ta vare på.

Skogvernet går sakte
- Den rødgrønne regjeringen har økt skogvernet med 0,3 prosent siden den tok over makten i 2005. Med dette tempoet, tar det et par hundre år å sikre mangfoldet en plass i norske skoger, sier Andersen.

Det dreier seg om 33 områder med betydelige verneverdier. Ett av dem, Auster-Vefsna, har internasjonale verneverdier, mens 13 har verdier av nasjonal viktighet. Mange titalls rødlistearter har tilhold i disse skogene, som strekker seg over hele Nordland, fra Namsskogan i sør til Narvik i nord. Områdene dekker et areal på 320 kvadratkilometer, hvorav 99 kvadratkilometer er produktiv skog. Blir verneplanen vedtatt, vil Norges vern av produktiv skog gå opp med 0,1 prosent, fra 1,8 til 1,9 prosent.

Nyheter

Istockphoto-523564455-612x612 lite foto BrianAJackson
Partiguide viser rødgrønn enighet om viktig miljøsak

– Energisparing kan bli bærebjelke i ny regjerings miljøpolitikk

15.10.2021

Storsatsing på energisparing er blant miljøsakene det er stort flertall for på det nye Stortinget. Saken støttes også av regjeringspartiene Ap og Sp, samt SV og flere andre partier, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – De høye strømprisene viser hvor nødvendig det er å få ned strømforbruket. Her har den nye regjeringen et effektivt miljøtiltak, som også vil bedre folks økonomi og gi tusenvis av nye arbeidsplasser. Derfor foreslår vi en strømsparepakke fra Støre, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Stortinget foto  Silje R
Partiguide viser rødgrønn enighet om miljøsaker

Disse miljøsakene har flertall på Stortinget

23.09.2021

Betydelige klimakutt, satsing på tog, energisparing og vern av strandsonen er blant en lang rekke med miljøsaker som Ap, Sp og SV er enige om, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – Ap, SV og Sp trenger ikke lete lenge etter en miljøpolitikk de kan samles om. Naturvernforbundets partiguide viser at de har et godt grunnlag for å gi landet et taktskifte i miljøpolitikken, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Partiguide_some_miljøguide totalt
Naturvernforbundets partiguide

Her er partienes miljøpolitikk

16.09.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Anne-Lise Thingnes Førsund

Folk og fest for Førdefjorden

06.09.2021

– I dag opplever jeg at naturen er tilnærmet rettsløs, sier Anne-Line Thingnes Førsund. Lederen for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har kjempet mot gruvedumping i Førdefjorden i over 14 år, og er ikke imponert over rettsvernet for fjordene, Norges kanskje fremste merkevare.

IMG_2848

Vei og bane gjennom vernet natur

30.08.2021

Først flyttet de den planlagte jernbanestrekningen dit alle naturvernere sa den i hvert fall ikke burde gå. Så plusset de på en firefelts motorvei. Velkommen til Ringerike.

Truls Gulowsen foto Håkon Mosvold Larsen NTB
Truls Gulowsen (47) er Naturvernforbundets leder

Speideren som ble aktivist

24.08.2021

Han har aksjonert mot oljerigger, vært sersjant i Forsvaret, demonstrert for ulv blant flere tusen ulvemotstandere og saksøkt staten for oljeboring i Arktis. Nå skal Truls Gulowsen (47) lede Naturvernforbundet, og han legger ikke skjul på at han har store ambisjoner.

Partiguide_some_klima- og oljepolitikk
Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

16.08.2021

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

Partiguide_some_naturmangfold
Naturvernforbundets partiguide

Stans tapet av naturmangfold

16.08.2021

Tap av arter og natur er en stor miljøtrussel, like alvorlig som klimaendringene. Men hvordan møter partiene på Stortinget denne trusselen? Naturvernforbundets partiguide viser at det bare er tre partier som får grønt lys for sin naturmangfoldpolitikk.

Partiguide_some_samferdsel
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig samferdsel

16.08.2021

Samferdsel står for en stor andel klimautslippene i Norge. Hvilke partier vil satse på tog framfor nye store motorveier, hvem vil få ned biltrafikken og satse målrettet på syklisme?

Partiguide_some_forbruk(1)
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig forbruk

16.08.2021

Norge er blant landene med høyest forbruk av ressurser i verden. Når vi kjøper nye ting, er vi med og forårsaker naturødeleggelser og utslipp av klimagasser og annen forurensning. Hvordan vil partiene på Stortinget arbeide for at det norske forbruket skal bli bærekraftig? Noen av svarene finner du her.

Partiguide_some_naturens rettssikkerhet
Naturvernforbundets partiguide

Rettssikkerhet for naturen

12.08.2021

Sårbar natur bygges ned, antall truede arter stiger og hensynet til natur om miljø kommer ofte i annen rekke. Må det gjøres noen grep for å sørge for naturens rettssikkerhet? Se hva partiene på Stortinget mener om saken her.

Viser fra 1 til 12 av totalt 399 artikler