Du er her:

Utvidelsen av Midtfjellmosen naturreservat i Aurskog-Høland er blant 29 nye verneområder. Området er fattig og domineres av myr. Det har bare lokale og regionale verneverdier.

Utvidelsen av Midtfjellmosen naturreservat i Aurskog-Høland er blant 29 nye verneområder. Området er fattig og domineres av myr. Det har bare lokale og regionale verneverdier. Foto: Øystein Røsok

Verner fattige skoger

I januar fikk vi 29 nye naturreservater, blant dem vakre Midtfjellmosen i Akershus. Men det er ikke bare rike skoger som vernes. I mange av dem er det langt mellom verneverdiene.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har fått hundre millioner kroner ekstra til skogvern, og 25. januar brukte han en pen slump. Hele 80 kvadratkilometer produktiv skog ble sikret mot hogst. Men er det de beste og mest verdifulle områdene som vernes?

I løpet av de siste ti årene har skogvernet i Norge gått fra å være styrt av myndighetene til en ordning hvor skogeiere selv melder inn områder for vern. Noen av skogene har store verdier, men langt fra alle. På Solhjells siste liste er det ti områder med nasjonale verneverdier. To tredeler har bare lokale eller regionale verdier, noe som betyr at mangfoldet av arter og naturtyper er fattigere. Samtidig ligger en rekke unike skoger med internasjonale verneverdier ubeskyttet. De siste årene er det hogd flere ganger i slike verdifulle gammelskoger.

– Mange viktige områder
Naturvernforbundet hilser Solhjells nye naturreservater velkommen.

– Her er det mange viktige og bra områder, for eksempel Gaupesteinmarka, som Naturvernforbundet i Oslo og Akershus lenge har kjempet for å verne. Det er også veldig positivt at vi har fått utvidet flere naturreservater slik at vi får større sammenhengende områder, sier Gjermund Andersen, leder i Naturvernforbundets skogutvalg.

Utelukker ikke aksjoner
Han er glad for Regjeringens satsing, men frykter at de siste unike skogene kan gå tapt fordi man kun satser på frivillig vern.

– Det frivillige skogvernet demper konflikten med skogbruket, men øker konflikten med miljøsiden. Vi kan ikke bare sitte og se på at noen av de mest verdifulle skogene våre hogges bare fordi Regjeringen er redd for konflikt med skogeierne, sier Andersen.

Han utelukker ikke at Naturvernforbundet vil gå til aksjoner hvis unike skoger står i fare.

Tilbyr verdiløse skoger
En fersk rapport fra Biofokus viser at områdene som skogeierne tilbyr til vern har langt lavere verdier enn tidligere. Hele 12,5 prosent av områdene som ble tilbudt i 2011 var helt verdiløse som naturreservater.

Skal mangfoldet i norske skoger sikres må minst 4,6 prosent av de produktive skogene vernes på kort sikt. Da de rødgrønne tok over var 1,4 prosent vernet. Nå har vi kommet opp i 2,7 prosent.

– Når man ikke verner de beste områdene må det vernes mye mer enn 4,6 prosent. Det er mangfoldet av arter og naturtyper som skal tas vare på. Er skogen fattig, må man verne mye større områder, sier Andersen.

Han mener at skogvernet så raskt som mulig må komme opp på ti prosent av den produktive skogen.

Skal verne de beste først
Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell sier til Natur & miljø at det er en forutsetning at skogvernarbeidet fanger opp de områdene som har høyest verneverdi. 

– Vi har presisert overfor Direktoratet for naturforvaltning at i køen av områder til frivillig skogvern skal man prioritere områder med høy verneverdi, sier Solhjell.

Det samme gjelder verdifulle områder som står i fare for å bli hogd.

– I noen få tilfeller kan det være en utfordring dersom private skogeiere ikke ønsker å tilby frivillig vern av skog som har store verneverdier, sier Solhjell.

Nyheter

Alta 4 justert
Alfred Nilsen ute med bok om Altavassdraget

Norges største miljøkamp

05.12.2019

En hær av politifolk marsjerer opp mot nullpunktet i Stilla. Der sitter nærmere tusen aksjonister og sperrer veien. De vil redde det fantastiske Altavassdraget og sikre samenes rett til å bruke sine egne områder. Blant dem er Alfred Nilsen. Han skal bli arrestert, fengslet og dømt for oppvigleri etter det som ble norgeshistoriens største miljøkamp.

GP0STQ8D5_High_res2

Klimasaken til domstolene

25.11.2019

Flere steder i verden trekkes stater og selskaper for domstolene på grunn av manglende evne til å kutte klimagassutslipp. I FNs klimaforhandlinger krever mange land adgang til erstatning fra rike utslippsland for tap og skade som skyldes klimaendringer. Det kan bli dyrt for Norge, mener tidligere høyesterettsadvokat.

Wenche Skorge foto TBC
Fra Statoil til Naturvernforbundet

Oljedama som ble miljøverner

22.11.2019

– Det er nesten bare i Norge det kreves at debatten må nyanseres med at gass er klimavennlig. Gass er oljas svar på Marlboro light. Røyker du Marlboro light, spør Wenche Skorge i en facebookpost. Hun har gått fra et liv i oljebransjen til Naturvernforbundets sentralstyre. Noen ser på henne som en sviker.

Oppslag 1
Naturvernforbundet dro til Troll A-plattformen

Møtte trollet på norsk sokkel

18.11.2019

Det er enorme mengder gass der, nok til å fortsette produksjonen lenge etter at alle klimautslipp må være kuttet. Silje Ask Lundberg dro til Nordsjøen for å måle krefter med det største trollet på norsk sokkel.

Oljeplattform Foto nightman1965 Istockphoto
Det norske paradokset

Med olje på samvittigheten

15.11.2019

Hvem har skylda når massive utslipp fra norsk olje og gass bidrar til ødeleggende klimaendringer i andre land? Vi som produserer det, eller de som brenner det? I flere tiår har norske regjeringer holdt olja utenfor klimapolitikken, men nå er dette skillet i ferd med å bryte sammen.

IStock-1145163127 foto mrpluck Istockphoto

Slik kan Norge bli fossilfritt

14.11.2019

Norge kan bli fossilfritt i løpet av tjue år uten massiv utbygging av fornybar energi i norsk natur. Det viser en ny rapport fra Naturvernforbundet, som peker på at olje- og gassindustrien må legges ned innen 2040.

HVwONrVEe-4

Oljekappløp mot kanten av stupet

08.11.2019

Ved inngangen til 2020-årene går norske oljepumper for fullt, og jakten etter ny olje og gass fortsetter i rekordtempo, som om det ikke fantes noen klimakrise.

DSC_6480

Blir med på søksmål mot staten

05.11.2019

Naturvernforbundet er med som partshjelp når Folkets klimasøksmål nå kommer opp for lagmannsretten. Staten saksøkes for tildeling av oljelisenser i Barentshavet i 2016. Er oljeleting i Arktis i strid med grunnlovens miljøparagraf?

Træna tom-sigvald jenssen flickr

Om olje, torsk og koraller

28.10.2019

Midt i juli i år kom beskjeden, og 28. oktober ble ankene forkastet. Klima- og miljødepartementet har bekreftet Miljødirektoratets tillatelse til prøveboring etter olje i det som omtales som «torskens fødestue». Trænarevet er et svært levende og produktivt korallrev, yngle- og tumleplass for fisk og ligger nær Lofoten.

Garzweiler Uwe Flickr

Energiens pris

13.09.2019

Klimakampen er kampen vi ikke kan tape. Konsekvensene merkes allerede, både i Norge og mange steder i verden. Is og permafrost smelter, og været blir mindre forutsigbart. Gjennomsnittstemperaturen de siste årene har økt over hele kloden, og mest dramatisk har økningen vært i arktiske strøk. På Svalbard har temperaturen økt tre ganger mer enn klodens snitt.

IMG_2094 utsnitt(1)
Turbintette Trøndelag

Slåss mot skog av vindmøller

02.09.2019

Trøndelagskysten er et vakkert stykke Norge. Men det er også vindfullt, med en stadig trekk inn fra storhavet. Derfor får Trøndelag en svært høy tetthet av vindturbiner, hvis utbyggerne får alle sine ønsker oppfylt. Innlandet spares heller ikke for vindkraftplanene. Et opprør brer seg nå fra Frøya i sør til Namdal i nord, med aksjoner, harde fronter og splittelse som resultat. Er prisen for strømmen for høy?

Lista vindkraftverk foto Veidekke

Vindkraftopprør i Agder

28.08.2019

Omfattende planer for bygging av vindkraft i villmarksområder har skapt opprør i Agder. Den siste tiden har flere kommuner gjort vedtak mot bygging av vindkraftanlegg i sine områder. – Motstanden er stor på alle steder hvor det er planer om vindkraft, sier Peder Johan Pedersen, fylkesleder i Naturvernforbundet i Agder.

Viser fra 1 til 12 av totalt 347 artikler

Rapporter