Du er her:

Utvidelsen av Midtfjellmosen naturreservat i Aurskog-Høland er blant 29 nye verneområder. Området er fattig og domineres av myr. Det har bare lokale og regionale verneverdier.

Utvidelsen av Midtfjellmosen naturreservat i Aurskog-Høland er blant 29 nye verneområder. Området er fattig og domineres av myr. Det har bare lokale og regionale verneverdier. Foto: Øystein Røsok

Verner fattige skoger

I januar fikk vi 29 nye naturreservater, blant dem vakre Midtfjellmosen i Akershus. Men det er ikke bare rike skoger som vernes. I mange av dem er det langt mellom verneverdiene.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har fått hundre millioner kroner ekstra til skogvern, og 25. januar brukte han en pen slump. Hele 80 kvadratkilometer produktiv skog ble sikret mot hogst. Men er det de beste og mest verdifulle områdene som vernes?

I løpet av de siste ti årene har skogvernet i Norge gått fra å være styrt av myndighetene til en ordning hvor skogeiere selv melder inn områder for vern. Noen av skogene har store verdier, men langt fra alle. På Solhjells siste liste er det ti områder med nasjonale verneverdier. To tredeler har bare lokale eller regionale verdier, noe som betyr at mangfoldet av arter og naturtyper er fattigere. Samtidig ligger en rekke unike skoger med internasjonale verneverdier ubeskyttet. De siste årene er det hogd flere ganger i slike verdifulle gammelskoger.

– Mange viktige områder
Naturvernforbundet hilser Solhjells nye naturreservater velkommen.

– Her er det mange viktige og bra områder, for eksempel Gaupesteinmarka, som Naturvernforbundet i Oslo og Akershus lenge har kjempet for å verne. Det er også veldig positivt at vi har fått utvidet flere naturreservater slik at vi får større sammenhengende områder, sier Gjermund Andersen, leder i Naturvernforbundets skogutvalg.

Utelukker ikke aksjoner
Han er glad for Regjeringens satsing, men frykter at de siste unike skogene kan gå tapt fordi man kun satser på frivillig vern.

– Det frivillige skogvernet demper konflikten med skogbruket, men øker konflikten med miljøsiden. Vi kan ikke bare sitte og se på at noen av de mest verdifulle skogene våre hogges bare fordi Regjeringen er redd for konflikt med skogeierne, sier Andersen.

Han utelukker ikke at Naturvernforbundet vil gå til aksjoner hvis unike skoger står i fare.

Tilbyr verdiløse skoger
En fersk rapport fra Biofokus viser at områdene som skogeierne tilbyr til vern har langt lavere verdier enn tidligere. Hele 12,5 prosent av områdene som ble tilbudt i 2011 var helt verdiløse som naturreservater.

Skal mangfoldet i norske skoger sikres må minst 4,6 prosent av de produktive skogene vernes på kort sikt. Da de rødgrønne tok over var 1,4 prosent vernet. Nå har vi kommet opp i 2,7 prosent.

– Når man ikke verner de beste områdene må det vernes mye mer enn 4,6 prosent. Det er mangfoldet av arter og naturtyper som skal tas vare på. Er skogen fattig, må man verne mye større områder, sier Andersen.

Han mener at skogvernet så raskt som mulig må komme opp på ti prosent av den produktive skogen.

Skal verne de beste først
Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell sier til Natur & miljø at det er en forutsetning at skogvernarbeidet fanger opp de områdene som har høyest verneverdi. 

– Vi har presisert overfor Direktoratet for naturforvaltning at i køen av områder til frivillig skogvern skal man prioritere områder med høy verneverdi, sier Solhjell.

Det samme gjelder verdifulle områder som står i fare for å bli hogd.

– I noen få tilfeller kan det være en utfordring dersom private skogeiere ikke ønsker å tilby frivillig vern av skog som har store verneverdier, sier Solhjell.

Nyheter

Partiguide_some_miljøguide totalt
Naturvernforbundets partiguide

Her er partienes miljøpolitikk

16.08.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Anne-Lise Thingnes Førsund

Folk og fest for Førdefjorden

06.09.2021

– I dag opplever jeg at naturen er tilnærmet rettsløs, sier Anne-Line Thingnes Førsund. Lederen for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har kjempet mot gruvedumping i Førdefjorden i over 14 år, og er ikke imponert over rettsvernet for fjordene, Norges kanskje fremste merkevare.

IMG_2848

Vei og bane gjennom vernet natur

30.08.2021

Først flyttet de den planlagte jernbanestrekningen dit alle naturvernere sa den i hvert fall ikke burde gå. Så plusset de på en firefelts motorvei. Velkommen til Ringerike.

Truls Gulowsen foto Håkon Mosvold Larsen NTB
Truls Gulowsen (47) er Naturvernforbundets leder

Speideren som ble aktivist

24.08.2021

Han har aksjonert mot oljerigger, vært sersjant i Forsvaret, demonstrert for ulv blant flere tusen ulvemotstandere og saksøkt staten for oljeboring i Arktis. Nå skal Truls Gulowsen (47) lede Naturvernforbundet, og han legger ikke skjul på at han har store ambisjoner.

Partiguide_some_klima- og oljepolitikk
Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

16.08.2021

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

Partiguide_some_naturmangfold
Naturvernforbundets partiguide

Stans tapet av naturmangfold

16.08.2021

Tap av arter og natur er en stor miljøtrussel, like alvorlig som klimaendringene. Men hvordan møter partiene på Stortinget denne trusselen? Naturvernforbundets partiguide viser at det bare er tre partier som får grønt lys for sin naturmangfoldpolitikk.

Partiguide_some_samferdsel
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig samferdsel

16.08.2021

Samferdsel står for en stor andel klimautslippene i Norge. Hvilke partier vil satse på tog framfor nye store motorveier, hvem vil få ned biltrafikken og satse målrettet på syklisme?

Partiguide_some_forbruk(1)
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig forbruk

16.08.2021

Norge er blant landene med høyest forbruk av ressurser i verden. Når vi kjøper nye ting, er vi med og forårsaker naturødeleggelser og utslipp av klimagasser og annen forurensning. Hvordan vil partiene på Stortinget arbeide for at det norske forbruket skal bli bærekraftig? Noen av svarene finner du her.

Partiguide_some_naturens rettssikkerhet
Naturvernforbundets partiguide

Rettssikkerhet for naturen

12.08.2021

Sårbar natur bygges ned, antall truede arter stiger og hensynet til natur om miljø kommer ofte i annen rekke. Må det gjøres noen grep for å sørge for naturens rettssikkerhet? Se hva partiene på Stortinget mener om saken her.

0090124 - Oseberg field centre - Photo Harald Pettersen - Statoil

Tidenes viktigste valg?

01.08.2021 | Sist oppdatert: 31.08.2021

Tidligere generasjoner har vært stilt overfor store kriser, men natur- og miljøkrisene overgår dem alle, fordi konsekvensene kan bli voldsomme og langvarige. Hvordan svarer norske partier på denne utfordringen? Vi har bedt dem svare.

DSC_0117 ps

Og bakom faller skogene

25.06.2021 | Sist oppdatert: 25.06.2021

Ved Follsjå i Notodden fortsetter flatehogsten i skog med nasjonale verneverdier. I et unikt skoglandskap, hvor det er funnet 116 rødlistearter, faller nå skogene, en etter en. Tømmeret blir merket og solgt med miljøstempelet PEFC. Også de døde trærne, som er så viktig for artsmangfoldet, hogges og kuttes til flis.

Viser fra 1 til 12 av totalt 397 artikler

Rapporter