Du er her:

Får de bygge her, vil denne saken bli brukt for å kreve utbygging også i andre naturreservater, sier Mette Sperre i Naturvernforbundet i Fet.

Får de bygge her, vil denne saken bli brukt for å kreve utbygging også i andre naturreservater, sier Mette Sperre i Naturvernforbundet i Fet. Foto: Tor Bjarne Christensen

Vil stanse firefelts vei i naturreservat

Rett gjennom Nordre Øyeren naturreservat, med en rekke rødlistearter og internasjonale verneverdier, skal riksvei 22 utvides til fire felt. Naturvernforbundet i Fet har klaget på saken, som om kort tid avgjøres av Miljøverndepartementet.

I flere år har Naturvernforbundet i Fet kjempet mot planene om å utvide riksvei 22 til fire felt ved den viktige våtmarken Merkja i Nordre Øyeren naturreservat. All bygging er i utgangspunktet forbudt i naturreservater, men Fylkesmannen i Oslo og Akershus har likevel gitt dispensasjon. Går alt etter planen starter byggingen til sommeren. Det akter Naturvernforbundet å hindre. Lokallaget har klaget på dispensasjonen, og saken ligger nå på Miljøverndepartementets bord. Avgjørelsen skal skal være like om hjørnet.

Prinsipielt viktig
– Man skal ikke kunne bygge i et naturreservat, sier Mette Sperre i Naturvernforbundet i Fet. – Dette er den første veisaken i et naturreservat etter at vi fikk den nye naturmangfoldloven. Den vil skape presedens. Får de bygge her, vil denne saken bli brukt for å kreve utbygging også i andre naturreservater, sier Sperre.

Natur & miljø møter henne i Merkja. Riksveien går rett gjennom naturreservatet, som er en vakker lagune med et frodig våtmarksområde innerst mot veien. På denne årstiden virker stedet like forlatt som åkrene i nærheten, men det yrer av liv under overflaten. Til våren vil et sjeldent mangfold blomstre og vekkes til liv.

Sjelden naturrikdom
I høst har man kunnet se tusenvis av gjess og andre vannfugler i her. Merkja er et yndet hvileområde for trekkende fugler. Her finnes det hegrer, krikkender og en rekke forskjellige vannfugler, men også rovfugler som fiskeørn holder til i området. Merkja er kjent for sin rikdom på bunndyr og vannplanter, ni av dem står på rødlisten. Området huser også truet spissnutefrosk og buttsnutefrosk, men inngrep i leveområdene deres har allerede redusert bestandene betydelig. Utvides veien, kan det føre til at froskene dør ut, ifølge rapporten Registrering av amfibier i Merkja fra 2008.

Internasjonale verneverdier
I 1985 ble Nordre Øyeren oppført på RAMSAR-konvensjonens liste over internasjonalt viktige områder for våtmarksfugl. Flere av artene i området står oppført på Bonnkonvensjonens og Bernkonvensjonens lister, som forplikter Norge til å ta vare på dem.

– Vi vet ikke nok om konsekvensene av den foreslåtte utbyggingen for naturmangfoldet, men vi vet nok til å kunne være føre var. Her må vi se på den samlede belastningen dette verdifulle området utsettes for, sier Sperre.

– Tålmodigheten er slutt
Lokalt er det imidlertid mange som ivrer for prosjektet, som gir en etterlengtet utvidelse av veien mellom Lillestrøm og Fetsund til fire felt. Strekningen er cirka 5 kilometer lang, men bare noen få hundre meter går gjennom naturreservatet. Veitilhengerne er nå i ferd med å miste tålmodigheten.

– I nærmere ett år har klagen nå sittet bom fast i byråkratiet. Først i Direktoratet for naturforvaltning, som åpenbart har trenert saken, og nå i Miljøverndepartementet. Nå er tålmodigheten slutt, sier stortingsrepresentant Jan Tore Sanner fra Høyre til Indre Akershus Blad.  

– Veien berører mange, og må på plass. At folk kommer trygt – og fortere – hjem fra jobb er en viktig oppgave. Det er ingen god samfunnsøkonomi i å utsette oppgavene i flere år, mener Sanner.

– Køene blir ikke borte
Ifølge Naturvernforbundet i Fet vil ikke køene bli borte hvis man utvider veien.

– Køene blir ikke borte, de vil bare bli flyttet til andre steder, sier Sperre.

Naturvernforbundet mener at man heller burde satse på buss, tog og kompiskjøring.

– Vi har en jernbane her. Hvorfor kan man ikke utvikle den videre og sette opp flere busser?

Tellinger viser at hver bil i snitt frakter 1,2 personer. Hvis flere begynte å kjøre sammen til jobb, er det en effektiv måte å redusere køene på, sier Sperre.

– Har blitt upopulære
Hadde det ikke vært for lokallagets mangeårige innsats, ville utbyggingen vært et faktum. De har overvåket saksbehandlingen i kommunestyret og hos Fylkesmannen, skrevet klager og vært aktive i media. Men å kjempe for naturmangfoldet i norske lokalsamfunn kan være en tøff oppgave. Det har Mette Sperre og andre aktive i lokallaget har fått føle.

– Du kan godt si at vi har blitt upopulære. På nettsider har vi fått en del lite hyggelige kommentarer. Det er tungt å jobbe når man blir møtt med hersketeknikker og usaklige uttalelser, men det er også viktig å få med at vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Jeg tror det er mange som er enige i at vi må verne om de unike naturområdene som omgir oss, sier Sperre.

Hun er likevel forberedt på at Naturvernforbundet får avslag på klagen.

– Jeg tror ikke vi kommer til å få medhold. Det har gått prestisje i saken, og jeg tror Arbeiderpartiet kommer til å gripe inn. Jeg frykter at det er politikerne som vil få det siste ordet i denne saken, og ikke fagmiljøet i Miljøverndepartementet.

Nyheter

Partiguide_some_miljøguide totalt
Naturvernforbundets partiguide

Her er partienes miljøpolitikk

16.08.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Anne-Lise Thingnes Førsund

Folk og fest for Førdefjorden

06.09.2021

– I dag opplever jeg at naturen er tilnærmet rettsløs, sier Anne-Line Thingnes Førsund. Lederen for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har kjempet mot gruvedumping i Førdefjorden i over 14 år, og er ikke imponert over rettsvernet for fjordene, Norges kanskje fremste merkevare.

IMG_2848

Vei og bane gjennom vernet natur

30.08.2021

Først flyttet de den planlagte jernbanestrekningen dit alle naturvernere sa den i hvert fall ikke burde gå. Så plusset de på en firefelts motorvei. Velkommen til Ringerike.

Truls Gulowsen foto Håkon Mosvold Larsen NTB
Truls Gulowsen (47) er Naturvernforbundets leder

Speideren som ble aktivist

24.08.2021

Han har aksjonert mot oljerigger, vært sersjant i Forsvaret, demonstrert for ulv blant flere tusen ulvemotstandere og saksøkt staten for oljeboring i Arktis. Nå skal Truls Gulowsen (47) lede Naturvernforbundet, og han legger ikke skjul på at han har store ambisjoner.

Partiguide_some_klima- og oljepolitikk
Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

16.08.2021

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

Partiguide_some_naturmangfold
Naturvernforbundets partiguide

Stans tapet av naturmangfold

16.08.2021

Tap av arter og natur er en stor miljøtrussel, like alvorlig som klimaendringene. Men hvordan møter partiene på Stortinget denne trusselen? Naturvernforbundets partiguide viser at det bare er tre partier som får grønt lys for sin naturmangfoldpolitikk.

Partiguide_some_samferdsel
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig samferdsel

16.08.2021

Samferdsel står for en stor andel klimautslippene i Norge. Hvilke partier vil satse på tog framfor nye store motorveier, hvem vil få ned biltrafikken og satse målrettet på syklisme?

Partiguide_some_forbruk(1)
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig forbruk

16.08.2021

Norge er blant landene med høyest forbruk av ressurser i verden. Når vi kjøper nye ting, er vi med og forårsaker naturødeleggelser og utslipp av klimagasser og annen forurensning. Hvordan vil partiene på Stortinget arbeide for at det norske forbruket skal bli bærekraftig? Noen av svarene finner du her.

Partiguide_some_naturens rettssikkerhet
Naturvernforbundets partiguide

Rettssikkerhet for naturen

12.08.2021

Sårbar natur bygges ned, antall truede arter stiger og hensynet til natur om miljø kommer ofte i annen rekke. Må det gjøres noen grep for å sørge for naturens rettssikkerhet? Se hva partiene på Stortinget mener om saken her.

0090124 - Oseberg field centre - Photo Harald Pettersen - Statoil

Tidenes viktigste valg?

01.08.2021 | Sist oppdatert: 31.08.2021

Tidligere generasjoner har vært stilt overfor store kriser, men natur- og miljøkrisene overgår dem alle, fordi konsekvensene kan bli voldsomme og langvarige. Hvordan svarer norske partier på denne utfordringen? Vi har bedt dem svare.

DSC_0117 ps

Og bakom faller skogene

25.06.2021 | Sist oppdatert: 25.06.2021

Ved Follsjå i Notodden fortsetter flatehogsten i skog med nasjonale verneverdier. I et unikt skoglandskap, hvor det er funnet 116 rødlistearter, faller nå skogene, en etter en. Tømmeret blir merket og solgt med miljøstempelet PEFC. Også de døde trærne, som er så viktig for artsmangfoldet, hogges og kuttes til flis.

Viser fra 1 til 12 av totalt 397 artikler