Du er her:

Brølende kronhjort. Grytdalen i Orkdal i Sør-Trøndelag byr på flotte leveområder for hjort og en rekke andre dyr og planter. Foto: Steve Halsetrønning

Brølende kronhjort. Grytdalen i Orkdal i Sør-Trøndelag byr på flotte leveområder for hjort og en rekke andre dyr og planter. Foto: Steve Halsetrønning.

Vil totalfrede vakre Grytdalen

Grytdalen kan bli landets første større område med totalvern av landskap, planter og dyr, hvis Naturvernforbundet i Orkdal får det slik de vil. Men det vakre verneområdet står også i fare for å bli solgt til private.

- Vi vil gjøre Grytdalen til landets første større område med totalvern av landskap, planter og dyr, sier Mads Løkeland i Naturvernforbundet i Orkdal.

Vakre Grytdalen står nå i fare for å bli solgt til private etter at Statsbygg varslet salg i løpet av 2011. Avtalen med Direktoratet for naturforvaltning, som har leid området, går ut i år, og Statsbygg er ikke interessert i å bli sittende med 40 kvadratkilometer vernet skog. I løpet av våren blir det trolig klart hvem som tar over området.

Ønsker strengere vern
Grytdalen ble vernet som naturreservat i 1992, og i 2006 ble verneområdet utvidet. Men dagens verneforskrift vil ikke hindre motorferdsel og kraftutbygging. Militærøvelser og hogst kan også tillates. Blir skogen solgt til private, står naturverdiene i fare, frykter naturvernerne.

- Så godt som alle land har områder med totalvern. I Norge har vi ingen slike områder i innlandet. Skal man forstå det biologiske mangfoldet, må man vite hvordan upåvirket natur er. Her er Grytdalen en god kandidat, sier Løkeland.

Viktig område for hjort
Totalfredning innebærer vern mot inngrep på landskap og fredning av alle dyr og planter året rundt. Området spenner fra fattige furuskoger i myrområder til produktiv granskog og frodige bekkekløfter. Dalen er slak og vid og huser fugler som krikkand, orrfugl, spurveugle, fossekall, rødstjert, gjerdesmett, møller, munk og gulsanger. Dalen er viktig for hjort,og pattedyr som elg, hare og rødrev er vanlig i her. Flere rødlistede barksopper lever i dalen.

Lokallaget i Naturvernforbundet jobber for saken sammen med Grytdalens venner og Orkdal kommune. I februar dro en delegasjon fra Orkdal til Miljøverndepartementet for å legge frem forslaget for statssekretær Heidi Sørensen.

- Heidi Sørensen syntes det var et interessant initiativ. Jeg er optimistisk og tror vi kan få til totalvern av Grytdalen, sier Løkeland.

Kommunen positiv
Ordfører Gunnar Hoff Lysholm i Orkdal var med på møtet i Miljøverndepartementet. Han kan fortelle at et enstemmig kommunestyre stiller seg positiv til planene. Kommunen utreder nå om den kan bidra til forvaltning av verneområdet. 

- Grunnen til at alle er så positive er nok at det ikke er noen private interesser i området. Samtidig er dette et unikt naturområde, som også er en viktig del av den lokale kulturhistorien. Lenge før vi hadde noen miljøbevegelse i Norge, drev gründeren Christian  Thams skjøtsel av natur og vilt i Grytdalen, forteller Lysholm.

Nyheter

2021
KRONIKK

Opp som en løve, ned som en skygge

19.05.2022 | Sist oppdatert: 18.05.2022

I begynnelsen av mai feiret Klima- og miljødepartementet sin femtiårsdag med festtaler og prominente gjester. Men fortalte de hvordan det egentlig står til med naturen de skulle beskytte?

IStock-467298516 Foto santiphotois Istockphoto

Bildekk – et skittent kinderegg

10.05.2022 | Sist oppdatert: 10.05.2022

Store klimagassutslipp, mengder med mikroplast, miljøgifter og en vanvittig sløsing med fossile ressurser. Bildekk står som et symbol på forurensning og utslipp – et skittent kinderegg, som ingen helt vet hva vi skal gjøre med.

Maren Esmark_foto Fartein Rudjord (1)
Maren Esmark slutter som generalsekretær etter ti år

Ønsker et forbund med større takhøyde

08.04.2022

Etter ti år slutter Maren Esmark som generalsekretær i Naturvernforbundet når åremål nummer to går ut i august. Hun etterlater seg en organisasjon i vekst, med rekordmange medlemmer og god økonomi. Mye er bra, men hun ønsker seg et forbund med større takhøyde. – Ja, det er til dels lavt under taket. Jeg håper at Naturvernforbundet snart vil bli en bred organisasjon med plass til mange flere, sier Esmark.

MAG_2510

I Synnøves fotspor

04.04.2022

Synnøve Kvamme er opptatt av å etterlate seg et minimalt fotavtrykk på kloden, men som naturverner har hun allerede satt varige spor.

IStock-504226704 foto nightman1965 Istockphoto
KOMMENTAR

Oljeland i krig og krise

01.04.2022

Hvorfor er det så vanskelig å handle før en krise treffer oss med full kraft? Krigen i Ukraina og pandemien har blitt møtt med resolutt handlekraft. Stilt overfor klimakrisen, derimot, er innsatsen heller tafatt, selv om det er selve livsgrunnlaget vårt som er truet. Hvorfor er det slik?

DJI_0230
KRONIKK

Dristige veiplaner bør stå for fall

21.03.2022

Nå har folk for alvor begynt å forstå hvilke inngrep de nye motorveiene fører med seg. Det skyldes i stor grad at flere store utbygginger av firefelts motorvei for høy fart er i gang. For det er noe annet å betrakte gravemaskinene spise seg gjennom landskapet enn å se noen traseer på et kart.

IMG_6398

Den miljøvennlige byen

07.02.2022

Byene våre kan planlegges slik at transporten blir mer miljøvenning, og mindre skadelig. Kollektivtrafikk kan fungere, også i mindre byer. Og vi må bygge byene tettere.

2021

Rekord i veier og ødeleggelser

24.01.2022 | Sist oppdatert: 24.01.2022

Den forrige regjeringen satte rekord i investeringer i transport. Nye motorveier, bruer, tunneler, flyplasser, jernbanelinjer og godsterminaler vil, ifølge planene, dukke opp over det meste av landet de nærmeste årene. Hele 700 kilometer ny motorvei skal bygges. Men hva med naturen og miljøet? Hva med målet om nullvekst i privatbilismen? Og hvordan kan vi reise uten fly og bil?

Pernille Hansen Foto Lise Helset Eide

Optimist av natur

05.01.2022 | Sist oppdatert: 05.01.2022

Pernille Hansen lider verken av klimaangst eller miljødepresjon. Hun er overbevist om at det skyldes at hun alltid har stått på for naturen og miljøet – en oppskrift hun anbefaler på det varmeste!

Viser fra 1 til 12 av totalt 416 artikler