Du er her:


Foto: Baine flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)

Miljøvern i Arktis

Arktis er et av jordens siste store områder med tilnærmet uberørt natur. Det dekker en sjettedel av verdens landmasse i tillegg til enorme havområder.

Miljøvern i Arktis er en stor utfordring på grunn av de enorme områdene, store naturressurser og sårbarheten for klimaendringer. Miljøet i Arktis er sårbart og kan bli påvirket både direkte og indirekte. Direkte kan Arktis’ miljø bli påvirket av menneskelig aktivitet som olje- og gassvirksomhet, skipsfart, fiske og annen industriell virksomhet. Indirekte påvirkes Arktis sterkt av klimaendringer og langtransportert forurensing, slik som kvikksølv og PCB, som er forårsaket av prosesser utenfor Arktis.

30 urfolksgrupper
Arktis har ingen juridisk definert avgrensning, men som oftest omfatter Arktis hav og landområdene nord for polarsirkelen og inkluderer landområder i Russland, USA (Alaska), Canada, Danmark (Grønland), Island, Norge, Sverige og Finland. Men ofte blir også andre polare hav- og landområder inkludert i den arktiske definisjon. Arktis har en befolking på over 4 millioner mennesker og spenner over 30 ulike urfolksgrupper.

Hurtigste klimaendringer på kloden
Arktis opplever nå de hurtigste og mest alvorlige klimaendringene på jorden. Temperaturøkningene blir spesielt sterke i Arktis, hvor den gjennomsnittlige temperaturen har økt dobbelt for fort som i resten av verden de siste årtiene. Dette har ført til en stor smelting av isbreer og sjøis, tining av permafrost, og endringer av isforhold rundt om hele Arktis. Over de neste 100 årene er klimaendringene forventet å akselerere, noe som vil føre til store fysiske, økologiske, sosiale og økonomiske endringer. Mange av disse endringene har allerede begynt. 

Naturvernforbundet mener at økosystemene og naturkvalitetene i Arktis må ivaretas. Lokal rett til fornybare ressurser må bli sikret og Arktis må ikke bli gjenstand for et internasjonalt kappløp om fiskeri- og petroleumsressurser.


Artikkelen ble sist oppdatert: 05.09.2012

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets over 35 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene.

Nyheter

IStock-466485647(1)

Iskanten forklart

27.01.2020 | Sist oppdatert: 21.02.2020

Iskanten er ikke en kant. Her foregår en enorm biologisk produksjon, som gir næring til mange av havets skapninger. Og til oss. Vi forklarer hvorfor iskanten har blitt et brennhett politisk stridsområde.