En grønn og frodig elv i en skog.

Foto: Bård Løken

Naturvern

Alt henger sammen med alt. Sjelden har uttrykket slik gyldighet som når det gjelder balansen i naturen. At ett lite insekt blir borte for godt kan ha alvorlige konsekvenser for hele økosystemer, og i sårbare områder kan den minste menneskelige påvirkning endre alt.

Naturen slik vi kjenner den er ingen selvfølge. Mange steder i hele verden er naturen truet. I Norge er omkring tusen arter kritisk eller sterkt truet. Hva ringvirkningene blir for andre arter og for leveområdene deres dersom de forsvinner, vet vi ikke.

At naturen forandrer seg er normalt. Økosystemer forandres og arter dør ut, mens nye kommer til gjennom evolusjonen. Dette er naturlige prosesser som foregår over svært lang tid. Men dagens artsutrydding skjer trolig minst tusen ganger raskere enn naturlig.

Selv om vi trenger en fornuftig naturforvaltning, betyr ikke det at vi ikke skal høste av og bruke naturen. En rik og variert natur gir oss verdifulle goder som mat, vann, medisiner, bygningsmaterialer, klær, trygghet, helse og ny teknologi. Kulturlandskap er også en del av vår naturarv og må vernes om.

Naturen har også en stor egenverdi. Artsmangfold, naturglede og rekreasjonsverdi er vanskelig å måle, og i kampen mot økonomiske interesser og andre samfunnshensyn vil ofte naturvernet tape.

Vi er avhengige av fornuftig forvaltning og god naturpolitikk, både i Norge og i resten av verden. Vi trenger lover, regler og modige politikere som sørger for at presset på sårbar natur ikke blir for stort.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.02.2019

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets over 30 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene.

Nyheter

Granskog
NRK TV i kveld:

Karbonet verden glemte

14.01.2014 | Sist oppdatert: 14.01.2014

«Å ikke hugge skog er verdens enkleste klimatiltak» sa Stoltenberg i 2011. Og de rødgrønne fulgte prisverdig opp med å bevilge tre årlige milliarder til dokumentert bevaring av regnskog. - Hvorfor gjør ikke regjeringen det samme her hjemme, spør "Ut i naturen" i kveldens utgave.

Godfarfoss 5
Vigdøla og Godfarfoss truet

Ingen nåde for unike fossestryk

18.12.2013 | Sist oppdatert: 06.01.2014

Norges Vassdrags- og Energidirektorat har innstilt på utbygging av to av de tolv mest verneverdige elvene i Norge . – Vedtaket er tragisk og unødvendig, mener Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

IMG_5805
Jordvern trues

Møtte Sanner om Delijordet

18.12.2013 | Sist oppdatert: 18.12.2013

Naturvernforbundet deltok i dag i møte med kommunal- og moderniseringsminster Jan Tore Sanner om Delijordet utenfor Vestby, som trues av et IKEA-varelager.

IStock_000014923848Small nettoppslag
Sverige strammer grepet

Rovdyra trenger Norge!

11.12.2013 | Sist oppdatert: 11.12.2013

Naturvernforbundet er skuffet over den svenske Riksdagens vedtak om å kraftig redusere Sveriges bestander av rovdyr. - Nå må Norge ta et mye større ansvar, sier leder Lars Haltbrekken.

IMG_6699

Sundtoft provoserer «alle» med skuterslepp

04.12.2013 | Sist oppdatert: 04.12.2013

Regjeringens hardkjør for å presse gjennom snøskuterliberalisering lenge før den har lovgrunnlaget på plass, vekker harme. – Ulovlig og udemokratisk, mener DNT, Norges Jeger og fiskeforening, Speiderforbundet og der som ellers finnes av natur- og friluftsorganisasjoner, samt Bondelaget, Bellona og flere andre .

Skuter4

Til kamp for skogens ro, mot skuter-råkjør

27.11.2013 | Sist oppdatert: 03.10.2018

Naturvernforbundet går hardt ut mot regjeringens dramatiske forslag om å la alle kommuner som ønsker det få lov til å tillate snøskuterkjøring for fornøyelsens skyld, og støtter Turistforeningens kampanje for en stille natur.

Lars foran Raundalselva
Ny regjeringserklæring

Vil regjeringen bygge ned landet?

07.10.2013 | Sist oppdatert: 07.10.2013

Den nye regjeringens erklæring innebærer storstilt ødeleggelse av norsk natur, og økt oljeutvinning.

Viser fra 233 til 240 av totalt 357 artikler