Du er her:

  • Tema
  • Naturvern
  • Gjengedalselva reddes fra kraftutbygging etter 40 års kamp
Det majestetiske Gjengedalsvassdraget reddes fra kraftutbygging.

Det majestetiske Gjengedalsvassdraget reddes fra kraftutbygging. (Foto: Frank Haug).

Stor vassdragsseier:

Gjengedalselva reddes fra kraftutbygging etter 40 års kamp

Naturperlen Gjengedalselva i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane blir reddet fra utbygging. I 40 år har kampen mellom vern og utbygging av vassdraget pågått. – Nå slipper vi jubelen løs, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

I dag avslo Olje- og energidepartementet søknaden om utbygging av Gjengedal kraftverk fra SFE Produksjon AS. Dermed kan Gjengedalsvassdraget renne fritt også i fremtiden. Elva er en viktig del av et storslått landskap som mange nordmenn er glade i. Den strekker seg inn i Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde. Gjengedalselva har dramatiske fossefall, rik natur og fabelaktig fiske.

- Merkedag for vassdragskampen

- I 40 år har Naturvernforbundet arbeidet for å verne Gjengedalselva. Dette er en merkedag for kampen for den norske vassdragsnaturen. Dette vassdraget er unikt, og elva er blant de mest verneverdige i hele Sogn og Fjordane.  Så nå fortsetter arbeidet med å få Gjengedalsvassdraget varig vernet mot kraftutbygging, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Gjennomførte ny kartlegging

Mangelfulle registreringer av naturverdiene i vassdraget gjorde at Naturvernforbundet tok initiativ til en ny kartlegging. Denne ble publisert i 2015, og avdekket store mangler i registreringene som var gjennomført av utbyggerinteressene.
Lundberg gir honnør til regjeringen, ikke minst til klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
- Vi vil takke Venstre for deres innsats for å verne viktige deler av norsk natur. Samtidig vil vi få takke alle de lokale aktivistene i Nord- og Sunnfjord som har kjempet for elvenaturen i Gjengedalen. Endelig ser vi resultater av kampen, sier Lundberg.

Image
Leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet, elvenestor Per Flatberg og klima- og miljøminister
Ola Elvestuen feirer vern av Gjengedalselva. (Foto: Kristian S. Aas)

Folkeelva

Gjengedalsvassdraget er folkeelva hvor du ikke bare kan oppleve ditt livs fiskeeventyr, men også se den dramatiske og vakre naturen som finnes rundt våre gjenværende frie elver, fosser og våtmarksområder. Her finner vi truede naturtyper som bekkekløfter og fossesprøytsoner. Der elva renner vilt og fritt trives arter som ikke finnes noe annet sted. Den norske nasjonalfuglen fossekall bygger redene sine der fosseduren maskerer lyden av fugleungene fra dyr som utgjør en fare for ungene. Vassdraget inneholder også våtmarksområder med mye våtmarksfugl og gode stammer av både laks og sjøørret. Utbyggingsplanene ville ha redusert vannføringen i elva dramatisk. Blant annet ville vannføringen gjennom det unike Gjengedalsgjelet bli kraftig redusert, noe som ville ha truet den unike naturen i fossesprøytsonen.

- En storartet gave

- Vedtaket er en storartet gave til en livskraftig framtid. Under Gjengedalsfossen kan de levende myriadene fortsatt våkne i vårlysets kraft. I stryka får laksen finne igjen sin barndoms grop, og kan legge sine spirer til slektens gang, sier Erik Solheim fra Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane, som har vært med på den lange, seige kampen mot utbygging av vassdraget.

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.05.2018