Du er her:

Et sjeldent bilde av den sjeldne myrhauken. Det er en av artene som står i overhengende fare for å forsvinne dersom DNT insiosgterer på å bygge hytte ved Strålvatnet. Foto: Gunnar Numme

Et sjeldent bilde av den sjeldne myrhauken. Det er en av artene som står i overhengende fare for å forsvinne dersom DNT insiosgterer på å bygge hytte ved Strålvatnet. Foto: Gunnar Numme.

Kritikk mot DNTs hytteplaner

Hvor bør turisthytta Dronningsetra bygges?

Plasseringen av DNTs turisthytte Dronningsetra i Oppland kan bli avgjort onsdag 22. april. Da har Fylkesmannen invitert DNT Gudbrandsdalen og Nord-Fron kommune for å drøfte om DNTs planlagte «Dronningsetra» kan flyttes til et mindre kontroversielt område.

DNT har søkt om og fått tillatelse til å bygge en stor selvbetjeningshytte inne i Strålvatnet våtmarksområde, et unikt stykke villmark med eksepsjonelle naturverdier. «Kanskje det siste i sitt slag i Oppland» ifølge Fylkesmannen. Områdets viktigste kvaliteter er kombinasjonen av verdifulle naturtyper og fraværet av forstyrrelser. Spesielt det siste gjør at ekstremt sky og sjeldne fuglearter har leve- og hekkestedene sine her. Det er stor fare for at DNT ved å kanalisere trafikk inn til og rundt hytta vil gjøre at flere av disse artene forsvinner helt. Andre vil bli mer fåtallige enn de allerede er.

Foruten en bred lokal allianse, har Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening lokalt, regionalt og sentralt jobbet inn mot DNT i håp om at de vil akseptere en langt mindre kontroversiell tomt som de har fått tilbud om. Siste månedene er det jobbet aktivt for å påvirke DNT gjennom innspill og møter med Fylkesmannen og gjennom oppslag og leserinnlegg i regionale medier.

Det er mange som er spent på DNTs tilbakemelding på møtet.

- Vi håper inderlig at DNT-Gudbrandsdalen snur i denne saken, sier generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark. – I sin egen naturvernstrategi sier DNT at de «skal arbeide for et naturvennlig friluftsliv.» Det er ikke det DNT gjør om de velger å bygge en turisthytte i et så verdifullt og sårbart område.

Les kronikken om saken av Nelly Karidatter Einstulen, Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel, i Gulbrandsdølen.

Les kronikken om saken av Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening, og Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Les brevet til fylkesmannen om utbyggingen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 22.04.2020