Du er her:

Arbeidet for en levende kyst og rent hav bar frukter i 2016, da to nye marine nasjonalparker ble opprettet.

Arbeidet for en levende kyst og rent hav bar frukter i 2016, da to nye marine nasjonalparker ble opprettet. (Foto: Kristian S. Aas).

Miljøets seiere i 2016

I 2016 har Naturvernforbundet vunnet flere viktige seiere for natur og miljø. Eksemplene er mange på at vårt arbeid redder natur, kutter forurensning og bedrer klimasituasjonen.

Det er lett å ergre seg over sine tap. Vanskeligere er det å glede seg over sine seiere, spesielt når disse ofte er av en sort som ikke vises. Naturvernforbundets største seiere er de du ikke ser: kraftverket eller veien som ikke er bygd, fabrikkrøyken som ikke er ser, oljesølet som ikke er i fjæra og gammelskogen som ikke er hogd.

Derfor har vi laget denne oversikten over seiere vi har bidratt til i 2016. Lista er ikke komplett, men viser likevel tydelig at det hjelper å slåss for naturen og miljøet. Vår stemme gjør en forskjell!

 

Internasjonalt:

- 51 land stemmer for å forby gruveavfallsdumping i sjø

- Opprydding av oljesøl i Nigerdeltaet har startet

- Parisavtalen trer i kraft

- DnB-fond selger seg ut av Dakota Access Pipeline

- 100 000 flere i Afrika har fått tilgang til ren energi

- Oljeselskapene søker ikke på lisenser i Virunga nasjonalpark i Uganda

 

Nasjonalt:

- Det ligger an til olje-nei på LO-kongressen

- Nye marine nasjonalparker i Telemark og Agder

- Økt skogvern, først 17 områder, deretter 33 områder, så 18 områder 

- Stanset regjeringens forsøk på snikåpning av Møre og Lofoten/Vesterålen

- Styrking av naturvernmeldingen, blant annet med 10% skogvernmål

- Miljødirektoratet stanser jakt på sangfugler

- Momsfritak for mat som leveres vederlagsfritt til veldedige formål

- Suksess for klesbyttedag

- Flytrafikken gikk ned i 2015

- Stortinget bremset utbygging i vernede elver

- De fleste butikkene vil fortsatt holde stengt på søndager

- Stortinget har satt mål om å redusere energibruken i bygg med 10 TWh innen 2030

- Regjeringa lager en tiltaksplan mot marin forsøpling, og øker bevilgningene kraftig i statsbudsjettet

- Flypassasjeravgift innført fra 1. juni

- Norges første fiksefest for elektronikk har gått av stabelen med stor suksess i Oslo, med Naturvernforbundet som medarrangør

- Plastfrie bomullspinner lanseres i vanlig butikk

 

Østlandet:

- Oslopakke 3 har blitt forbedret på kollektiv, gange og sykkel

- Ny kraftutbygging i Einunna skrinlegges, blir bare oppussing av gammelt kraftverk

- Stanset fosfatgruve i Kodal i Larvik

- Motstanden mot tredje rullebane på Gardermoen øker, blant annet Dagbladet og Venstre er mot

- Oslo åpner for kjøreforbud for dieselbiler på dager med høy forurensning

- Rygge lufthavn nedlagt

 

Vestlandet:

- Nei til vindkraft på Siragrunnen

- Bergen kommune forbyr bruk av oppkvernede bildekk på kunstgressbaner

- Opprydding starter i havnebassenget i Stavanger

- Større motstand mot utbygging av Øystesevassdraget, blant annet Bergens Tidende er mot

- «Kampen om fjordane» settes opp på kino

 

Trøndelag:

- Trongfossen, søknad om kraftverk trukket av utbygger

- Nei til utbygging av Grytbogen kraftverk i Nærøy

- Nei til utbygging av Røyrvasselva i i Røyrvik

 

Nord-Norge:

- Lofotkommunene sier ja til et oljefritt LoVeSe

- Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark sier nei til konsekvensutredning i LoVeSe

- Ikke vindkraftutbygging i Kalvvatnan

- Avinor skrinlegger planer om storflyplass på Gimsøya i Lofoten

- Nei til oppdrettsanlegg ved Spildra i Kvænangen

- Utbygging av Tverrdalselva i Narvik skrinlegges

- Sametinget sier nei til Nussir

- Finnmark Gjenvinning i Repparfjord stenges ned etter grov forurensning

- Nei til Rieppi vindkraftverk i Troms

- Troms kraft dropper utbyggingen av vannkraft i Ullsfjorden

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.01.2017