Du er her:

Ren natur eller ren energi? Utsikt over Roskreppfjorden i Njardarheim. Foto: Frank Haughom

Ren natur eller ren energi? Utsikt over Roskreppfjorden i Njardarheim. Foto: Frank Haughom.

Naturvern i det grønne skiftet

Vår arealbruk utgjør allerede et for stort press på arter og natur. Hvilke naturkostnader kan tolereres for å produsere grønn energi? Bli med på frokostseminar 27. mars på Miljøhuset i Oslo.

Er det i det hele tatt mulig å produsere grønn energi på naturens premisser? Og hva vil stortingspolitikerne? 

Arealbruk er den viktigste årsaken til at arter havner på rødlisten. Nå utsettes sårbar natur for et sterkt press fra kraftutbyggere som vil produsere energi i sårbar og vernet natur. Det finnes vindkraftplaner i nasjonalt villreinområde og planer om kraftutbygging i verna vassdrag, der flomsikring brukes som argument.

Møt opp på gratis frokostseminar! Meld deg på her!

Arrangør: Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN)

Program

08.00: Frokost

08.30 - 09.30: Ingen grønn energi når naturen taper

Anne Mari Aamelfot Hjelle, leder naturforvaltning i DNT, leder første del.

- Eksempelsak vindkraft: Hovatn. Vindkraftkonsesjon gitt i nasjonalt villreinområde, ein trussel for villreinen. Jarle Lunde, sekretær for Villreinnemda for Setesdalområdet.

- Eksempelsak vannkraft: Kraftutbygging i verna vassdrag. Ørjan Sælensminde, FNF Hordaland

- En kunnskapsbasert fornybarutbygging? Anne Breistein, Sabima

- Fornybart på naturens premisser? Karoline Andaur, WWF

Oppklarende kort spørsmålsrunde etter hvert innlegg

Kaffepåfyll

09.45 - 10.30 Hvordan sikre areal og naturverdier i energipolitikken?

Panel: Stortingspolitikere fra energi- og miljøkomiteen.
Leder Silje Lundberg i Naturvernforbundet er ordstyrer på paneldebatten.

Seminaret streames her:
http://www.ustream.tv/channel/naturvernforbundet

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.03.2017