Du er her:

Storheia er reddet fra utbyggingsplanene, nå kan dette vakre området bli fremtidig kystnasjonalpark.

Storheia er reddet fra utbyggingsplanene, nå kan dette vakre området bli fremtidig kystnasjonalpark.

Verstingprosjekt skrinlagt

Stor seier på Fosen

Naturvernforbundet jubler over skrinleggingen av tidenes største naturødeleggelse i Trøndelag.

Statkraft skrinlegger vindkraftplanene på Fosen og i Snillfjord på grunn av manglende lønnsomhet - -Vi er svært glade for at naturen på Fosen og i Snillfjord spares for de enorme naturinngrepene denne vindkraftsatsingen ville ført til, sier Lars Haltbrekken. Store mengder verdifull natur som i dag er uten inngrep ville gått tapt om disse vindkraftprosjektene hadde blitt en realitet. Nå får vi muligheten til å ta vare på disse naturverdiene for all framtid i stedet.

-    De siste årene er det særlig utbygging av vind- og vannkraft som har forårsaket et stor tap av natur uten inngrep. Med dagens beslutning reddes mer enn 250 kvadratkilometer med villmarksområder (INON). Dette er halvparten av den urørte kystnaturen som er igjen i Sør-Trøndelag. Verna vassdrag og truede fuglearter ville blitt berørt av utbyggingen. Området som ville blitt sterkt berørt av utbyggingen er i tillegg et viktig sørsamisk reindriftsområde. 

Naturvernforbundet har tidligere lansert ideen om en kystnasjonalpark på Fosen – Storheia nasjonalpark. De fleste nasjonalparkene våre er høyt til fjells. Få er i de svært artsrike områdene i lavlandet. 

-    Nå håper vi myndighetene kan ta opp igjen forslaget om en nasjonalpark på Fosen, sier Haltbrekken.

Også i Trøndelag mottas nyheten med jubel: 

-    Jeg vet knapt hvilket bein jeg skal stå på, jubler Naturvernforbundet leder i Sør-Trøndelag Steinar Nygård - Vanligvis konkurrerer markedet med politikerne om å være naturvernets verste motpart. Denne gangen er det markedet som har kommet naturen til unnsetning som en følge av at utbyggingen er vurdert som ulønnsom.


- Når fornybar energi skal bygges ut, må vi ta vare på naturen. I denne utbyggingen ville mye natur blitt ofret, derfor jubler vi i dag, sier Haltbrekken.


- Norske myndigheter må nå i langt større grad satse på energieffektivisering for å kutte ned på den fossile energibruken og redusere utslippene av klimagasser. Energimeldinga som regjeringen skal legge fram neste år må innebære en kraftig satsing på utfasing av fossil energi ved hjelp av energi som frigjøres gjennom enøk tiltak, avslutter Haltbrekken.

 

Fakta over hvilke naturverdier som kunne gått tapt:
·         258 km2 med inngrepsfrie områder går tapt, hvorav ca 220 km2 i Sør-Trøndelag.
·         Om lag halvparten av resterende inngrepsfri kystnatur i Sør-Trøndelag går tapt
·         Samlet naturareal som gjøres om til industriområde utgjør mer enn 71 000 fotballbaner.
·         Hubro, havørn og mange truede fuglearter ville bli berørt av vindkraftplanenen.
·         Det går ut over noen av de få inngrepsfrie områdene vi har igjen med sammenhengende områder fra fjord til fjell, som blant annet er viktige som mulige «fluktruter» for arter som må tilpasse seg klimaendringer

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.08.2017