Du er her:

Siri Meland (Norsk Friluftsliv), Christian Steel (SABIMA), Maren Esmark (Naturvernforbundet), statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet, Erling Lae (Norsk Friluftsliv), Eva Lill Kvisle (Turistforeningen), Heidi Furustøl (KFUK-KFUM speiderne), Nils Øveraas (Turistforeningen) og Sven Anderssen (Norges Padleforbund). Alle disse organisasjonene, og flere, har undertegnet oppropet mot frislipp av vannskuter.

Siri Meland (Norsk Friluftsliv), Christian Steel (SABIMA), Maren Esmark (Naturvernforbundet), statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet, Erling Lae (Norsk Friluftsliv), Eva Lill Kvisle (Turistforeningen), Heidi Furustøl (KFUK-KFUM speiderne), Nils Øveraas (Turistforeningen) og Sven Anderssen (Norges Padleforbund). Alle disse organisasjonene, og flere, har undertegnet oppropet mot frislipp av vannskuter.

Trosser kommunene, slipper vannskuteren fri

Denne uka fjernet Regjeringen vannskuterforskriften. Farkostene likestilles dermed med småbåter, og forbudssonen ved strandlinjen fjernes. Dette gjøres til tross for at miljø- og friluftsorganisasjoner reagerer kraftig, og norske kommuner ikke ønsker å få ansvaret for å regulere vannskuterkjøringen lokalt.

Hele 48 av 58 norske kommuner som uttalte seg om vannskuterforskriften støtter miljø- og friluftsorganisasjonene. De sa et rungende nei til oppheving av forbudssonene for vannskuter, og at de selv skal utforme regelverket.
Nå er det opp til kommunene å utforme lokale forskrifter og å føre tilsyn med vannskuterkjøringen. Tidligere var kjøring forbudt i et belte på 400 meter fra land og verneområder til sjøs, og i et belte på 500 meter fra land og verneområder i innsjøer. Samtidig var all kjøring med vannskuter forbudt i små innsjøer og smale elver. Dette skulle skjerme badegjester, sjøfugl og annen sårbar natur i strandsonen fra støy, ferdsel og slitasje.
- Gjennomgangen vår viser at kommunene vil at ansvaret for nasjonale miljømål skal ligge der det hører hjemme: på nasjonalt nivå. Å overlate kompleks miljøforvaltning til ressurssvake enkeltkommuner er å gå baklengs inn i fuglekassa, sier Christian Børs Lind, rådgiver i Naturvernforbundet.
11 fylkesmenn uttalte seg også om forslaget. Samtlige var negative. Likevel valgte Regjeringen å fjerne forskriften, som langt på vei skjermet de mest sårbare områdene..
- Økt frihet for vannskutere vil gavne de få og gå ut over de fleste, konstaterer Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.05.2017