Du er her:


Foto: Arnodd Håpnes

Vern av arter

Ingen vet helt sikkert hvor mange forskjellige former for liv vi har i dette landet. Det er registrert over 41 000 arter, men trolig finnes det så mange som 55 000 forskjellige arter i Norge. Denne rikdommen er ingen selvfølge.

De forskjellige artene påvirker hverandre, og balansen mellom artene er finstemt. Alle har de sine høyst forskjellige nisjer i økosystemene. En liten insektart kan være helt avgjørende for livsgrunnlaget til mange forskjellige typer fugl, fisk og dyr. Endringer i enkeltbestander vil kunne ha alvorlige ringvirkninger for alt som er avhengig av den, og kan sette hele økosystemer ut av balanse.

På samme måte er de fleste arter svært sårbare overfor endringer i sine leveområder, og her er menneskelig påvirkning ofte den største trusselen.

Mer enn annenhvert år forsvinner en ny art fra landet vårt for godt. 125 arter er regnet som utryddet i Norge, og 872 arter er i dag klassifisert som sterkt truet. Enda flere er i faresonen: Den norske rødlista fra 2010, som er en oversikt over arter som er utrydningstruet, utsatt for betydelig reduksjon eller naturlig sjeldne, inneholder hele 4599 arter.

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.05.2022

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets over 35 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene.

Nyheter

Fjellrev vinter 3

Håp for fjellreven!

23.01.2015 | Sist oppdatert: 27.01.2015

Gjennom flere tiår har Naturvernforbundet sloss for at Norges mest trua pattedyr, ved siden av ulven, måtte få spesiell oppfølging. Nå skal den betydelige innsatsen de siste årene oppgraderes ytterligere.

Ulv 6
Tillot nedskyting uten å vite det

Åpner for skyting av viktig ulvekull

05.09.2014 | Sist oppdatert: 08.09.2014

Norge har tre ynglende ulvekull. Nå kan ulvemor og -unger i en av de tre kullene plaffes ned, etter et klønete vedtak i Rovdyrnemd 4. - Utrolig at rovdyrnemndene ukritisk fatter vedtak selv når kunnskapen mangler, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Ulv

Ulvevalpene i Østmarka kan bli skutt allerede i høst

14.08.2014 | Sist oppdatert: 14.08.2014

I går bestemte fylkespolitikere fra Østlandet og Hedmark at det skal gis en jaktkvote på hele fem ulver kommende høst og vinter. Så langt i år er allerede 11 ulver skutt i Norge, av en bestand på mellom 35 og 40 helnorske ulver.

Arnodd Hapnes bredde

Rovdyrtap for Senterpartiet i Stortinget

16.05.2014 | Sist oppdatert: 24.06.2016

Landets rovdyrnemnder ba tidligere i år om flere nye tiltak for å kunne skyte flere rovdyr. Flere av forslagene har også blitt fremmet av Senterpartiet. Dette har Stortinget nå sagt klart nei til.

Bjørn
Bestanden øker ikke

Ikke skyt vår-trøtte bjørner!

31.03.2014 | Sist oppdatert: 31.03.2014

Stortinget har vedtatt å doble den fredede og sterkt truede bjørnebestanden, men nye tall viser at bestanden ikke øker. – Dette er uholdbart. Regjeringen må avslå alle søknader om vårjakt på bjørn, mener Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Gaupe i vill tilstand - 030413
Rovdyrnemnda får refs

Jubel for lavere gaupekvoter

30.01.2014 | Sist oppdatert: 30.01.2014

For tredje gang overkjører Klima og miljødepartementet (KLD) Rovdyrnemnda, og begrenser jegernes gaupekvoter. - Dette er en grov ripe i lakken for nemnda, og svært positivt for norske rovdyr og norsk natur, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

IStock_000014923848Small nettoppslag
Sverige strammer grepet

Rovdyra trenger Norge!

11.12.2013 | Sist oppdatert: 11.12.2013

Naturvernforbundet er skuffet over den svenske Riksdagens vedtak om å kraftig redusere Sveriges bestander av rovdyr. - Nå må Norge ta et mye større ansvar, sier leder Lars Haltbrekken.

Ulv
Trange kår for rovdyr

Krever utvidelse av ulvesonen

26.09.2013 | Sist oppdatert: 26.09.2013

Flere miljøorganiasjoner krever at ulvesonen utvides. - En utvidelse vil ikke komme i konflikt med verken sau- eller tamreininteresser, og vil samtidig bidra til å redusere konfliktnivået, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Viser fra 65 til 72 av totalt 99 artikler

Relaterte tema