Du er her:


Foto: Arnodd Håpnes

Vern av arter

Ingen vet helt sikkert hvor mange forskjellige former for liv vi har i dette landet. Det er registrert over 41 000 arter, men trolig finnes det så mange som 55 000 forskjellige arter i Norge. Denne rikdommen er ingen selvfølge.

De forskjellige artene påvirker hverandre, og balansen mellom artene er finstemt. Alle har de sine høyst forskjellige nisjer i økosystemene. En liten insektart kan være helt avgjørende for livsgrunnlaget til mange forskjellige typer fugl, fisk og dyr. Endringer i enkeltbestander vil kunne ha alvorlige ringvirkninger for alt som er avhengig av den, og kan sette hele økosystemer ut av balanse.

På samme måte er de fleste arter svært sårbare overfor endringer i sine leveområder, og her er menneskelig påvirkning ofte den største trusselen.

Mer enn annenhvert år forsvinner en ny art fra landet vårt for godt. 125 arter er regnet som utryddet i Norge, og 872 arter er i dag klassifisert som sterkt truet. Enda flere er i faresonen: Den norske rødlista fra 2010, som er en oversikt over arter som er utrydningstruet, utsatt for betydelig reduksjon eller naturlig sjeldne, inneholder hele 4599 arter.

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.05.2022

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets over 35 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene.

Nyheter

Gaupe vinter006
Sverige strammer inn:

Enda viktigere å verne norske rovdyr

15.09.2013 | Sist oppdatert: 18.09.2013

Den svenske regjeringen har foreslått å halvere landets rovdyrbestand. – Dette innebærer at vi lar langt flere ulv, bjørn gaupe og jerv få leve i Norge, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

VY2Y5Rwi8uhpKEE-6P268gtPGSmYUgUYSaszo9xuVaMQ[1]

Eksotisk taigagjest invaderer - Elverum!

23.08.2013 | Sist oppdatert: 03.09.2013

Lappugla har vært og er et av de mest eksotiske innslagene over hodet i norsk natur. Ikke bare fordi den er ekstremt sjelden, men også fordi den har en framtoning som fjetrer folk som får oppleve den. Nå har bestanden gått fra null - til atten - hekkinger i Elverum. På fem år.

Ulv 3

Fortsatt godt håp om ulvevalper i Østmarka

21.08.2013 | Sist oppdatert: 02.03.2015

Det har florert med rykter om at en navngitt ulvemotstander ulovlig skal ha skutt den ene av ulvene i paret som har markert revir i Østmarka utenfor Oslo i våres. Nå bekrefter Rovdata at begge dyrene er i god behold.

2010 06 13_1657
Seier for naturmangfoldet

Stopper import av humler

19.07.2013 | Sist oppdatert: 19.07.2013

Naturvernforbundet og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) jubler over at importøren Norgro AS har stoppet import av mørk jordhumle torsdag denne uken.

Bjørn viltkamera
Risikabelt fellingsforsøk på bjørn

NO. 19 i skudd-drama

21.05.2013 | Sist oppdatert: 21.05.2013

Bjørnen NO.19 ble forsøkt skutt i Saltdal, Nordland, natt til onsdag forrige uke. Vi er glade for at bjørnen slapp unna, siden fellingstillatelsen nå er gått ut, sier Naturvernforbundet, som har anmeldt Statens naturoppsyn.

Ulv 6

Ulveparet i Østmarka har fått navn

28.01.2013 | Sist oppdatert: 12.02.2013

Nå er det endelig bekreftet at et ulvepar er etablert i Østmarka sørøst for Oslo. Det kan bety valper i hovedstadsområdet i mai, i så fall for første gang på over hundre år.

Lars foran Raundalselva

Ønsker ulven velkommen tilbake til Østmarka!

10.01.2013 | Sist oppdatert: 10.01.2013

– Oslomarka kan nå få en naturattraksjon av stor betydning for de flotte skogsområdene rundt byen, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. Bakgrunnen er den gledelige meldingen om at et ulvepar synes å ha etablert seg i Østmarka.

Viser fra 73 til 80 av totalt 99 artikler

Relaterte tema