Du er her:


Foto: Arnodd Håpnes

Vern av arter

Ingen vet helt sikkert hvor mange forskjellige former for liv vi har i dette landet. Det er registrert over 41 000 arter, men trolig finnes det så mange som 55 000 forskjellige arter i Norge. Denne rikdommen er ingen selvfølge.

De forskjellige artene påvirker hverandre, og balansen mellom artene er finstemt. Alle har de sine høyst forskjellige nisjer i økosystemene. En liten insektart kan være helt avgjørende for livsgrunnlaget til mange forskjellige typer fugl, fisk og dyr. Endringer i enkeltbestander vil kunne ha alvorlige ringvirkninger for alt som er avhengig av den, og kan sette hele økosystemer ut av balanse.

På samme måte er de fleste arter svært sårbare overfor endringer i sine leveområder, og her er menneskelig påvirkning ofte den største trusselen.

Mer enn annenhvert år forsvinner en ny art fra landet vårt for godt. 125 arter er regnet som utryddet i Norge, og 872 arter er i dag klassifisert som sterkt truet. Enda flere er i faresonen: Den norske rødlista fra 2010, som er en oversikt over arter som er utrydningstruet, utsatt for betydelig reduksjon eller naturlig sjeldne, inneholder hele 4599 arter.

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.06.2018

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets over 30 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene.

Nyheter

Sissel Børresen, gmo-talsperson

Aksjon mot genmodifiserte produkter

10.05.2011 | Sist oppdatert: 10.05.2011

- Stopp dem! Sidsel Børresen i Naturvern-forbundets veterangruppe oppfordrer folk til å delta på markering mot godkjenning av genmodifiserte (gmo) produkter 21. mai.

Ulv 3

Ny lisensjakt truer utsatt ulvebestand

15.02.2011 | Sist oppdatert: 16.02.2011

– Når Miljøverndepartementet gir tillatelse til å felle tre ulv på såkalt lisensfelling, svekkes sjansen for å opprettholde bestandsmålet i 2011 kraftig, sier leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken. - Ulven er allerede kritisk truet og blir ikke mindre truet av mer utskyting. Dette er skuffende av Miljøverndepartementet.

Ulv 4

Naturvernforbundet klager på ulvejakt

18.01.2011 | Sist oppdatert: 18.01.2011

Rovviltregionene i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold åpner for lisensjakt på ulv. - Dagens ulvebestand teller bare 30 dyr og en så liten bestand tåler ikke jakt, sier Naturvernforbundets fagleder Arnodd Håpnes.

Ulv 6
Bestandsmålet for ulv er nådd –

Fortsatt sårbar ulvebestand

04.01.2011 | Sist oppdatert: 13.01.2011

Leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken er glad for at bestandsmålet for ulv i Norge omsider er nådd. - Men bestanden er fortsatt så liten at den knapt er levedyktig på sikt. Rovviltnemndene får nå et stort ansvar i å ta vare på den norske ulven, sier han.

Lundefugl(1)
Bedring for rovfuglene, arter i skogen sliter:

Ny Norsk Rødliste over truede arter

09.11.2010 | Sist oppdatert: 14.03.2011

Nesten 90 prosent av de mest truede artene på den nye rødlista som ble lagt fram i dag, er truet fordi vi mennesker endrer og ødelegger artenes leveområder. Vi bygger ut på feil områder og på feil måte, mener Naturvernforbundet.

Viser fra 81 til 85 av totalt 85 artikler

Relaterte tema