Du er her:


Foto: Arnodd Håpnes

Vern av arter

Ingen vet helt sikkert hvor mange forskjellige former for liv vi har i dette landet. Det er registrert over 41 000 arter, men trolig finnes det så mange som 55 000 forskjellige arter i Norge. Denne rikdommen er ingen selvfølge.

De forskjellige artene påvirker hverandre, og balansen mellom artene er finstemt. Alle har de sine høyst forskjellige nisjer i økosystemene. En liten insektart kan være helt avgjørende for livsgrunnlaget til mange forskjellige typer fugl, fisk og dyr. Endringer i enkeltbestander vil kunne ha alvorlige ringvirkninger for alt som er avhengig av den, og kan sette hele økosystemer ut av balanse.

På samme måte er de fleste arter svært sårbare overfor endringer i sine leveområder, og her er menneskelig påvirkning ofte den største trusselen.

Mer enn annenhvert år forsvinner en ny art fra landet vårt for godt. 125 arter er regnet som utryddet i Norge, og 872 arter er i dag klassifisert som sterkt truet. Enda flere er i faresonen: Den norske rødlista fra 2010, som er en oversikt over arter som er utrydningstruet, utsatt for betydelig reduksjon eller naturlig sjeldne, inneholder hele 4599 arter.

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.05.2022

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets over 35 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene.

Nyheter

Ulv 6

Krafttak for ulven!

20.11.2012 | Sist oppdatert: 20.11.2012

25 miljøorganisasjoner krever at Norge, Sverige og Finland blir enige om en felles forvaltning av store rovdyr i de tre landene, der ulven er den mest kritiske trua arten. Situasjonen for ulven i Norge er særlig prekær. Onsdag 21. november skal Norge og Sverige diskutere grenseulvens skjebne.

Kopi av arnodd hapnes hoyde straubebilde

– Ulvesoneutvalg bommer på mandatet

16.10.2012 | Sist oppdatert: 17.10.2012

- Det er oppsiktsvekkende når regjeringens ulvesoneutvalg både ignorerer helheten i mandatet sitt og tramper utenfor det, konstaterer fagleder i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes.

Ulv 6

Foreløpig stans i ulvejakta

09.10.2012 | Sist oppdatert: 17.10.2012

- Vi frykter at forslaget om å felle hele 13 ulver i tida som kommer kan bety starten på slutten for ulv i Norge, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. Over hele landet har medier slått opp Naturvernforbundets gjennomslag i Miljøverndepartementet, som nylig vedtok en foreløpig stopp.

UNG HANN-jerv avliva av SNO  19

Uvettig forvaltning

17.08.2012 | Sist oppdatert: 20.11.2017

Rovviltnemnda i Region 6 vil ha ei kvote for lisensjakta på 45 jerv, om lag halvparten av den samla bestanden i Midt-Noreg. - Dette er ikkje forsvarleg, seier Per Flatberg

Lupiner

217 fremmede arter truer norsk natur

12.06.2012 | Sist oppdatert: 12.06.2012

Norsk svarteliste 2012 om fremmede arter ble i dag lansert av Artsdatabanken. Den gir en god oversikt over fremmede arter som ikke finnes opprinnelig i vår natur, men som er flyttet hit av mennesker. – De 217 artene som utgjør en svært høy eller høy risiko, må bekjempes, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Brunbjørn vassfaret
Jakt med snøsporing og helikopter:

Var det dette Stortinget ønsket?

03.04.2012 | Sist oppdatert: 03.04.2012

-Like forkastelig i dag som da det ble forbudt i 1933. Leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken reagerer sterkt på nyheten om bjørnen som ble sporet på snø og deretter skutt fra helikopter i Nordland i går kveld.

Brunbjørn vassfaret

Uetisk og dårlig rovdyrforvaltning

16.03.2012 | Sist oppdatert: 09.10.2012

I dag ble den første bjørnen skutt etter at Direktoratet for naturforvaltning (DN) gjeninnførte vårsnøjakt på bjørn, en jaktform som har vært forbudt ved lov i snart 80 år.

Viser fra 81 til 88 av totalt 99 artikler

Relaterte tema