Du er her:


Foto: Arnodd Håpnes

Vern av arter

Ingen vet helt sikkert hvor mange forskjellige former for liv vi har i dette landet. Det er registrert over 41 000 arter, men trolig finnes det så mange som 55 000 forskjellige arter i Norge. Denne rikdommen er ingen selvfølge.

De forskjellige artene påvirker hverandre, og balansen mellom artene er finstemt. Alle har de sine høyst forskjellige nisjer i økosystemene. En liten insektart kan være helt avgjørende for livsgrunnlaget til mange forskjellige typer fugl, fisk og dyr. Endringer i enkeltbestander vil kunne ha alvorlige ringvirkninger for alt som er avhengig av den, og kan sette hele økosystemer ut av balanse.

På samme måte er de fleste arter svært sårbare overfor endringer i sine leveområder, og her er menneskelig påvirkning ofte den største trusselen.

Mer enn annenhvert år forsvinner en ny art fra landet vårt for godt. 125 arter er regnet som utryddet i Norge, og 872 arter er i dag klassifisert som sterkt truet. Enda flere er i faresonen: Den norske rødlista fra 2010, som er en oversikt over arter som er utrydningstruet, utsatt for betydelig reduksjon eller naturlig sjeldne, inneholder hele 4599 arter.

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.05.2022

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets over 35 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene.

Nyheter

Hiuttak jerv

Stopp uetisk jakt på rovdyr

20.02.2012 | Sist oppdatert: 21.02.2012

Viltloven setter forbud mot å skyte dyr fra motoriserte fartøy, og sier at jakt ikke bør drives i yngletida. I Norge foregår mer og mer av offentlig organisert jakt på rovdyr fra snøskuter og helikopter - i yngletida. – Landsstyret vårt ber i et brev til Miljøverndepartementet om et møte med sikte på at slike former for jakt kan avvikles, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Tor Bjarne Christensen Natur og miljø

Gjennomslag for sterkt redusert gaupejakt

30.01.2012 | Sist oppdatert: 31.01.2012

Miljøverndepartementet vedtok i dag en kraftig redusert jaktkvote på gaupe med til sammen hele 39 dyr. – Det er svært gledelig, og viktig for å sikre en levedyktig gaupebestand i Midt-Norge, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Bjørnehi

Frykter for bjørnen

17.06.2011 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Naturvernforbundet er skuffet over deler av Stortingets rovdyrforlik. Særlig gjelder det de forverrede forholdene for bjørn. - Allikevel håper vi dette kan skape ro rundt rovdyrene og sikre dem noe av den rettmessige plassen de har i norsk natur, sier leder Lars Haltbrekken.

Gaupe

Forhandlingsbrudd bedre enn alternativene

08.06.2011 | Sist oppdatert: 10.06.2011

Partiene som ønsket ytterligere reduksjon i truede rovdyrbestander, fikk ikke gjennomslag. - Sammenbruddet i forhandlingene var det beste vi kunne håpe på i dagens situasjon, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Kopi av arnodd hapnes hoyde straubebilde

Jerven - både truet og i fremgang?

01.06.2011 | Sist oppdatert: 01.06.2011

Antall jerv som avlives øker år for år, men samtidig har bestanden vokst. Så hva er det Naturvernforbundet bekymrer seg for? Naturvernforbundets fagleder for naturmangfold Arnodd Håpnes forklarer.

Sissel Børresen, gmo-talsperson

Aksjon mot genmodifiserte produkter

10.05.2011 | Sist oppdatert: 10.05.2011

- Stopp dem! Sidsel Børresen i Naturvern-forbundets veterangruppe oppfordrer folk til å delta på markering mot godkjenning av genmodifiserte (gmo) produkter 21. mai.

Ulv 3

Ny lisensjakt truer utsatt ulvebestand

15.02.2011 | Sist oppdatert: 16.02.2011

– Når Miljøverndepartementet gir tillatelse til å felle tre ulv på såkalt lisensfelling, svekkes sjansen for å opprettholde bestandsmålet i 2011 kraftig, sier leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken. - Ulven er allerede kritisk truet og blir ikke mindre truet av mer utskyting. Dette er skuffende av Miljøverndepartementet.

Viser fra 89 til 96 av totalt 99 artikler

Relaterte tema