Du er her:

Sidsel Børresen, genetiker og aktivist i Naturvernforbundet

Sidsel Børresen, genetiker og aktivist i Naturvernforbundet.

Aksjon mot genmodifiserte produkter

- Stopp dem! Sidsel Børresen i Naturvern-forbundets veterangruppe oppfordrer folk til å delta på markering mot godkjenning av genmodifiserte (gmo) produkter 21. mai.

Miljøvernminister Solheim har foreløpig ventet i tre år med evt å godkjenne to søknader om genmodifiserte maisprodukter – i så fall de første i Norge. 

DN på ville veier
Monsanto og andre  agrokjemiske gigantkonsern presser på for å få enda større kontroll over verdens matvareproduksjon, med genmodifiserte produkter og planteverngifter som brekkstang. Småbønder i u-land er en sentral målgruppe. Patenterte gmo’er gjør det dyrt eller forbudt for bønder å gjenbruke såfrø fra egen avling, samtidig som det presser fram monokulturer på bekostning av det naturlige mangfoldet av nyttevekster.

Norge er ennå gmo-fritt, men DN (Direktoratet for naturforvaltning) har anbefalt Solheim å godkjenne de omsøkte produktene.

- Uforståelig fra DNs side, sier Børresen som selv er utdannet genetiker. - Dette kan bli en kile inn i det eksisterende lovverket og i neste omgang bety åpning for flere produkter også i produksjon. Disse kan spre seg i naturen, eventuelt  krysse seg med andre arter og konsekvensene er uoversiktlige.

- Om ikke du kan delta - spre oppslaget og skriv under på underskriftskampanjen, oppfordrer Børresen til slutt.

Om aksjonen
Aksjonen 21. mai er del av et felles europeisk initiativ der folk i ulike land går manngard over oppløyet mark og sår frø som en symbolsk handling for en GMO-fri framtid. I Norge finner aksjonen sted på gården Ommang søndre på Løten i Hedmark.
Egen gratisbuss vil bli satt opp fra Oslo!

Kontaktperson:
Bell Batta Torheim, Utviklingsfondet, mobil 411 23 404, bell@utviklingsfondet.no


Arrangører
"Nettverk for GMO-fri mat og fôr” består av 15 forskjellige organisasjoner: Debio, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Grønn Hverdag, Natur og Ungdom, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Kvinne- og familieforbund, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norsk landbrukssamvirke, Norges Naturvernforbund, Oikos – Økologisk Norge, SPIRE – Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon, Utviklingsfondet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.05.2011